مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله رایگان منبع پایان‌نامه ارشد b (926)

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 332-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-8-1پراکندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………362-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………372-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………392-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..422-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-5-9-6- فرهنگ و مردم Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان تحقیقJEST_Volume 11_Issue 3_Pages 237-247-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم، شماره سه، پاییز88 ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) ناصر محرم نژاد1 مهسا آقاخانی 2 * تاریخ Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود تحقیق پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم براکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا- گرایش اکوتوریسم بررسی اثرات خانه های دوم براکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده   چکیده گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای جامعه انسانی است. از Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود رایگان تحقیقپایان نامه بررسی توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

دانشگاه هرمزگان پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم عنوان:  بررسی توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تحقیق پایان نامه بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه جغرافیا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم   عنوان: بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله پایان نامه بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

چکیده : صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله دانشگاهی پایان نامه طراحی پناهگاههای مربوط به مسیرهای کوهنوردی نهارخوران گرگان بسوی جنوب (سمنان)

دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری(A0M) عنوان: طراحی پناهگاههای مربوط به مسیرهای کوهنوردی نهارخوران گرگان بسوی جنوب (سمنان) استاد راهنما: آقای دکتر سیروس باور  استادان مشاور: خانم دکتر الهام مطلبی آقای Read more…

By 92, ago