مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود رایگان پژوهشپایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس

دانشگاه خوارزمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) عنوان: مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پژوهش پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی 1392-1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی،گروه علوم تربیتی  پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:برنامه ریزی درسی عنوان : بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پژوهش پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمانایان نا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی   عنوان بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تحقیق پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی   عنوان بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پژوهش پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی   گرایش: عمومی عنوان: اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago