مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق رایگان APME_Volume 11_Issue 1_Pages 65-75-1

تاثیر عملیات حرارتی و مس بر خواص کششی و اندیس کیفیت آلیاژهای -Al 7Si-0.35Mg-xFe رضا تقی آبادی1*، محمد تلافی نوغانی1، یلدا کریمی2، مهسا ایرانشاهی2، مریم نظری3 استادیار، گروه مهندسی مواد و سرامیک، دانشگاه بین المللی Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

دریافت متن کامل مقاله jap-v7n2p13-fa-1

4874831-50799 مقـاله پژوهشـیفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 2، زمستان 1395مقایسـه افـزودن داخل مفصلی هورمون رشـد به پلاسـمای غنـی از پلاکت تحت سونوگرافی در اسـتئوآرتریت زانوپوپک رحیم زاده1، فرناد ایمانی2*، حمیدرضا فیض1، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

تحقیق 0074086324-A-10-313-1-908411b-1

4874831-50799 مقـاله پژوهشـیفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 2، زمستان 1395مقایسـه افـزودن داخل مفصلی هورمون رشـد به پلاسـمای غنـی از پلاکت تحت سونوگرافی در اسـتئوآرتریت زانوپوپک رحیم زاده1، فرناد ایمانی2*، حمیدرضا فیض1، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود فول تکست پایان نامه اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه مشاوره پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش مشاوره خانواده عنوان: اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهلشهرستان نجف‌آباد استاد راهنما : دکتر سیداحمد Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

رساله دکتری دیوان غنی کشمیری -مقدّمه، تصحیح، تعلیق

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی دانشکده ادبیّات فارسی و زبانهای خارجی عنوان رساله دیوان غنی کشمیری –مقدّمه، تصحیح، تعلیق– رساله دکتری در Read more…

By 92, ago