مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع تحقیق b (923)

4-3-أنواع علاقات الوحدات الدلالیه1014-4-أبرزالحقول الدلالیه فی الدعاء و تأویلاتها108النتائج………………………………………………………………………………………………………118خلاصه…………………………………………………………………………………………………….120المنابع…………………………………………………………………………………………………..124 الملخص الإنجلیزی……………………………………………………………………………………..130الملحقات………………………………………………………………………………………………….130المقدمهالحمدلله دائم الفضل و العطاء و الصلاه و السلام علی خاتم الرسل و آله (ع).عنوان البحث هو البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل إبن زیاد و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (920)

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………122ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………132ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16 سایت منبع 2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک. 252ـ2ــ1ـ تاریخچه Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 61-70-1

صفحات 61 – 70نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010957 معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر* عاطفه کرباسی**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.)تاریخ Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دریافت متن کامل مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 61-70-1

صفحات 61 – 70نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010957 معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر* عاطفه کرباسی**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.)تاریخ Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود متن کامل مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 1_Pages 65-72-1

صفحات 65 – 72نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره 1 بهار1391105637723825 مطالعه تطبیقی مفهوم فضا در معماری بومی و معماری مدرن سجاد دامیار 1*، مسعود ناری قمی2دانشجوی دکتری معماری، پردیس هنرهای Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود رایگان پژوهشJFAUP_Volume 17_Issue 1_Pages 65-72-1

صفحات 65 – 72نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره 1 بهار1391105637723825 مطالعه تطبیقی مفهوم فضا در معماری بومی و معماری مدرن سجاد دامیار 1*، مسعود ناری قمی2دانشجوی دکتری معماری، پردیس هنرهای Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود رایگان فول تکست JFAUP_Volume 2_Issue 43_Pages 69-81-1

صفحات 69 – 82نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره34 پاییز138988401456649 مطالعــه ای معناشناختــی در باب مفهــوم 863417467576 درونگرایــی درشهر اسلامــیمسعودناری قمی*دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.)تاریخ دریافت Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

تحقیق JFAUP_Volume 2_Issue 43_Pages 69-81-1

صفحات 69 – 82نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره34 پاییز138988401456649 مطالعــه ای معناشناختــی در باب مفهــوم 863417467576 درونگرایــی درشهر اسلامــیمسعودناری قمی*دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. )تاریخ Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله رایگان JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 135-147-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 مدیریت زیست محیطی اکوتوریسم پایدار پارک شهر تهران با استفاده از روش SWOT شیوا پیروی لطیف5 اکرم الملوک لاهیجانیان2* lahijanian@hotmail.com تاریخ دریافت:50/50/0935 تاریخ Read more…

By 92, ago