مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پژوهش رایگان پایان نامه بررسی زیست شناسی و رفتار تخم گذاری روی کرم میوه خوار خرما

فهرست      عنوان                                                                                                                                                                 صفحه     چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………… ز چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 62 فصل اول : مقدمه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل دوم : بررسی منابع و مروری بر  تحقیقات انجام شده……………………………………………. 3 2-1- خسارت و اهمیت اقتصادی کرم میوه Read more…

By 92, ago