مقالات و پایان نامه ها

متن کامل مقاله دانلود تحقیق b (917)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله تحقیق دانلود b (918)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود متن کامل مقاله پایان نامه تحلیل نشانه_معناشناسی گفتمان در قرآن کریم

وزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه هنر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری تحلیل نشانه_معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی– پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع عملی Read more…

By 92, ago