عنوان : ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش­بینی نشده

دانشگاه علوم و فنون مازندران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع- سیستم­های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش­بینی نشده

استادان راهنما:

پروفسور ایرج مهدوی

دکتربابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس صابرشیری پور

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

یکی از مسایل مهم پیش روی شهرهای جهان موضوع سوانح طبیعی می باشد. سانحه یا بحران، واقعه­ای ناگهانی می باشد که با آسیب­های انسانی و مادی گسترده و یا زمینه بروز این گونه آسیب­ها همراه بوده و نیازمند انجام اقدامات فوری می باشد. به گونه طبیعی، اولین اقدام بشر در برخورد با سوانح عبارتست از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد.

پژوهش حاضر از دو سناریو تشکیل شده می باشد. در سناریوی اول با ارایه مدلی پوششی کوشش می­گردد که تسهیلات جدید به مکان­های نامزد تخصیص داده شوند به طوری که پوشش مورد نظر بیشترین گردد. در سناریوی دوم با ارایه یک مدل دو هدفی کوشش می­گردد که در صورت تخریب تسهیلات تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا جایگزینی تسهیلات آسیب دیده، اتخاذ گردد. سپس با ارایه یک روش ابتکاری مدل سناریوی اول حل و جواب مدل سناریوی اول به عنوان ورودی سناریوی دوم در نظر گرفته می­گردد. مدل سناریوی دوم را با روش برنامه­ریزی آرمانی فازی حل می­کنیم و با چند مساله به اعتبارسنجی مدل می­پردازیم.

کلمات کلیدی:

مکان­یابی چند تسهیلی ظرفیت­دهی شده، مدل­سازی غیر قطعی، مکان­یابی پوششی، روش ابتکاری.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست شکل­ها…………………………………………………………………………………………………. ح

فهرست جدول­ها……………………………………………………………………………………………….. ط

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش…………………………………………………………………………. 1

 • مقدمه……………………………………………………………………………………….. 2
 • ساختار پایان­نامه………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….. 5

  • مقدمه……………………………………………………………………………………….. 6

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. 14

  • مقدمه……………………………………………………………………………………… 15
  • دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات……………………………………. 17
  • دسته بندی مسایل مکان یابی با نظری سنتی……………………………………. 17
  • دسته بندی مسایل مکان یابی با نظری جدید…………………………………….. 20
  • مسایل مکان یابی- تخصیص………………………………………………………… 21
   • طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص………………………………. 22
   • انواع مدل های مکان یابی- تخصیص…………………………………. 24

فصل چهارم: مدل ریاضی………………………………………………………………………………….. 32

  • مقدمه……………………………………………………………………………………… 33
  • مدل جانمایی تسهیلات در سناریوی اول………………………………………….. 33
   • تابع حدود پوشش………………………………………………………… 34
   • مدل قطعی سناریوی اول…………………………………………………. 36
   • مدل با محدودیت احتمالی………………………………………………. 39
  • مدل تعیین سیاست تعمیر یا جایگزینی در سناریوی دوم………………………. 41
  • روش ابتکاری مکان­یابی – تخصیص ……………………………………… 45
   • تحلیل حساسیت گام چهارم روش ابتکاری…………………………… 53
  • آزمون تجربی…………………………………………………………………………….. 54
   • مدل قطعی……………………………………………………………………. 56
   • مدل با محدودیت احتمالی……………………………………………….. 61

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………. 66

  • نتیجه­گیری………………………………………………………………………………… 67
  • پیشنهادها برای کارهای آتی………………………………………………………….. 67

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 68

مراجع فارسی………………………………………………………………………………………. 69

مراجع لاتین………………………………………………………………………………………… 69

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 74

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل 3- 1. دسته­بندی کلی مسایل برنامه­ریزی تسهیلات……………………………………………… 17

شکل 3- 2. دسته­بندی جدید مسایل مکان­یابی …………………………………………………………… 20

شکل 4-1. تابع تقاضا…………………………………………………………………………………………. 35

شکل 4-2. وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده و مرکز زلزله……………………………………. 42

شکل 4-3. مکان­های نقاط تقاضا در ایالت لس­آنجلس………………………………………………… 55

شکل 4-4. مقایسه روش ابتکاری مکان­یابی- تخصیص و شبیه­سازی تبرید……………………….. 57

 

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 4-1. پارامترهای ورودی مساله اول……………………………………………………………….. 50

جدول 4-2. خروجی­های مساله اول………………………………………………………………………. 51

جدول 4-3. پارامترهای ورودی مساله دوم………………………………………………………………. 51

جدول 4-4. خروجی­های مساله دوم………………………………………………………………………. 52

جدول 4-5. خروجی­های مسایل نمونه……………………………………………………………………. 52

جدول 4-6. خروجی­های مساله اول در حالت تغییر مساله…………………………………………… 53

جدول 4-7. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم ………………………………………… 58

جدول 4-8. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم شبیه­سازی تبرید…………………………. 58

جدول 4-9. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم تحت و …………………… 59

جدول 4-10. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم تحت و ………………….. 59

جدول 4-11. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم تحت و …………………. 59

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

جدول 4-12. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم تحت و …………………. 60

جدول 4-13. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم تحت و ………………….. 60

جدول 4-14. پوشش از مدل قطعی با بهره گیری از الگوریتم تحت و …………………. 61

جدول 4-15. پوشش از مدل محدودیت احتمالی………………………………………………………. 62

جدول 4-16. نسبت پوشش از تحت یک تقاضای تصادفی برای بهترین پوشش ممکن شناخته شده   64

جدول 4-17. نسبت عملکرد به در پاسخ به تقاضا تصادفی…………………………. 65

 

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

 مقدمه

یکی از اتفاقاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن مواجه­اند، سوانح طبیعی می باشد. سانحه یا بحران، رویداد یا واقعه­ای ناگهانی می باشد که با آسیب­های انسانی و مادی گسترده همراه بوده و نیازمند انجام اقدامات فوری می باشد.

سوانح طبیعی بدون آن که بشر قادر به تاثیرگذاری مستقیم بر آن باشد، اتفاق می­افتد و زندگی بشر را به مخاطره می­اندازد. کشور ما مانند کشورهای آسیب­پذیر دنیا در برابر بلایای طبیعی می باشد که در صورت وقوع آنها نیازهایی جدید مطرح می­گردد، الگوهای مرسوم و متعارف زندگی بر هم زده می­شوند و بشر­ها در شرایط روحی و روانی خاصی قرار می­گیرند. از طرفی، سوانح و بحران­ها اغلب ناگهانی هستند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نمی­دهند و ضایعات، خسارات و تخریب­های شدید محیطی را به دنبال دارند.

به گونه طبیعی، اولین اقدام بشر در برخورد با بحران و سوانح عبارتست از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد. واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می­دهد، شامل شناسایی، ارزش­یابی، تصمیم­گیری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می­گیرد. در نتیجه، یکی از اقدامات در مدیریت بحران اندیشیدن تدابیری به مقصود امداد رسانی پس از وقوع می باشد. زیرا سوانح طبیعی علاوه بر تلفات انسانی موجب تخریب مراکز تولید موادغذایی (کارخانجات صنایع غذایی، مرغداری­ها، کشتارگاه­ها)، مراکز ذخیره مواد غذایی (انبارها، سردخانه­ها، سیلوها) و مراکز توزیع مواد غذایی و دارویی و خدماتی (فروشگاه­ها، مراکز پخش و غیره) می­شوند و در نتیجه میان مردم اضطراب و نگرانی شدیدی پدید       می­آورند.

در این پایان­نامه کوشش بر اینست تا با ارایه مدلی ریاضی تحت دو سناریو مکان بهینه برای ایجاد مراکز کمک­رسانی به افراد خسارت دیده در یک منطقه ارایه گردد که در آن، سطوح پوششی با در نظر داشتن شدت و مرکز حادثه در نظر گرفته می­شوند و به این نکته توجه می­گردد که حادثه می­تواند تسهیلات را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مدل ارایه شده در سناریوی اول توسط مورالی و همکاران [2] ارایه شده می باشد و مدل سناریوی دوم مدل پیشنهادی این پژوهش بوده می باشد. فرضیات مساله پیشنهادی بدین قرارند:

 1. شدت حادثه بر روی تسهیلات نیز اثر می­گذارد.
 2. تقاضا غیرقطعی (احتمالی) می باشد.
 3. مکان­های نامزد برای استقرار تسهیلات در نظر گرفته شده­اند.
 4. ظرفیت تسهیلات محدود می باشد.

 

1-2- ساختار پایان­نامه

در ادامه در فصل 2، ادبیات موضوع مسایل مکان­یابی- تخصیص را مطالعه می­کنیم. در فصل 3،  زمینه­های علمی پژوهش شامل دسته­بندی مسایل مکان­یابی، مقوله عدم قطعیت و احتمالی بودن تقاضای مشتریان و مساله مکان­یابی- تخصیص به گونه مفصل تشریح می­شوند. در فصل 4، به تشریح مساله و مدل پیشنهادی می­پردازیم و بعضی از ویژگی­های مدل را مطالعه می­کنیم. با در نظر داشتن پیچیدگی مدل پیشنهادی، یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسایل با مقیاس بزرگ ارایه می­گردد. در ادامه این فصل، یک آزمون تجربی به مقصود نشان دادن کارایی و دقت الگوریتم ابتکاری پیشنهادی انجام می­گردد و نتایج محاسباتی مربوط بحث و مطالعه می­شوند. سرانجام پیشنهادهایی برای توسعه­های آتی به همراه نتیجه­گیری در فصل 5 ارایه می­شوند.

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***