متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی

عنوان : مطالعه تأثیر ومقایسه آموزش به شیوه دیداری وشنیداری بر اندازه یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب

پایان نامه مقطع کارشناسی

عنوان : مطالعه تأثیر ومقایسه آموزش به شیوه دیداری وشنیداری بر اندازه یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فصل یکم

 

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه :

 

در عصر کنونی با در نظر داشتن تأثیر بارز رسانه ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی و… کوشش می کنند الگوهای نوینی را به جامعه وارد کنند تا جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی شوند در این رهگذر بحث تاثیر رسانه ها برمهارت اجتماعی عنوان عاملان تغییر و تحول در جامعه جهان مطرح می گردد(دادستان1389).

اجتماعی شدن دانش آموزان یکی از موضوعات مهم و بنیادی نظام آموزشی هر کشوری می باشد،مدرسه نظام اجتماعی کوچکی می باشد که کودکان در آن قواعد اخلاقی، عرف اجتماعی، نگرشها و شیو ه های برقراری ارتباط با دیگران و نیز مهارت های تحصیلی را می آموزند . مهارت های اجتماعی به عنوان جزئی از دروس همیشه مورد بی توجهی قرار گرفته می باشد و فقط زمانی به این مهم توجه می گردد که دانش آموزان از خود رفتاری نامناسب، مغایر با آن چیز که مورد نظر اولیا می باشد نشان دهند. یکی از تأثیر های معلم ایجاد پیوند بین جامعه و مدرسه می باشد معلم در حقیقت بایستی در زندگی اجتماعی راهنمای شاگردان باشد(استرایکر[1]،ترجمه اکرم قیطاسی، 1385).

به نظر الیوت و گرشام[2] (1993). مهارت های اجتماعی یکی از مهمترین پیامد های فرایند تعلیم و تربیت می باشد(فداکار نقل از چاری، 1384). از دیدگاه دیوئی جدا کردن فرد از زمینه ی اجتماعی او ناروا می باشد( نقل از نقیـــــب زاده، 1381). مدرسه و همسالان از مهمترین عناصر در فرایند اجتماعی شدن دانش آموزان هستند. کودک در مدرسه علاوه بر تقویت آموخته های خانواده، مطالب جدید و روش های زندگی را مــــــی آموزد، مدرسه اجتماعی شدن کودکان را تسریع می کند و روابط و عقاید او را با دیگران افزایش مـــــــی دهد(قوشلی1384).” اهمیت مهارت های اجتماعی به حدی می باشد که بعضی آن را یکی از انواع هوش عملی دانسته اند”(شیخ محسنی،1386). پس اگر رسانه ها تأثیر خود را در جامعه به خوبی اعمال کنند نتایج مثبت و مهمی برای جامعه و افراد آن جامعه در پی خواهد داشت.رسانه ها با برنامه ریزی خوب و سازنده و ارائه برنامه های مطلوب و هدفمند می توانند باعث افزایش مهارت اجتماعی در جامعه گردد مانند اینکه می توانند باعث افزایش مهارت اجتماعی در مورد مسائل مختلف جامعه مانند اقتصادی،سیاسی،اجتماعی شوند و زمینه پیشرفت جامعه را فراهم آورند.رسانه ها با ایفای تأثیر خود به درستی در جامعه در زمان ها و موقعیت های مختلف می توانند بسیار سازنده و تاثیرگذار اقدام نمایند به گونه مثال در بحران های اقتصادی یک جامعه یا برنامه های هدفمند تبلیغات از طریق فیلم برنامه های اقتصادی مردم را به مشارکت و همیاری در فعالیت های اقتصادی مجاب کنند(تجری،1386).رسانه ها در همه زمینه های فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی و… می تواند با ایفای تأثیر خود به خوبی مثبت و تاثیرگذار اقدام نماید اما اگر رسانه ها به عنوان یکی از نهاد های تأثیر گذار یک جامعه تأثیر و کارکرد خود را به خوبی اعمال نکنند می توانند آسیب های جدی و مخربی را به جامعه وادار کنند. در این مطالعه برای رسیدن به مفاهیم قابل درک در ارتباط با رسانه های دیداری وشنیداری برداشت ها و نظرات دیگران را در یک نگاه اجمالی مرور می گردد تا بتوان هرچه بهتر از دانش های پیشین بهره مند گردید. و از نهایت قدرت انتقال محقق بهره گیری می گردد تا در نهایت این یافته ها را در جهت موضوع پژوهش یعنی سنجش تأثیر آموزش دیداری وشنیداری بر اندازه یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان ، بکار گرفته گردد .

1-2-اظهار مسأله :

در حال حاضر بیش از بیست سال می باشد که فن آوری رایانه در مدارس مورد بهره برداری قرار می گیرد. امروزه، دیگر فن آوری اطلاعات وارتباطات به عنوان یک ابزار تدریس یا به عنوان یکی از موضوعات درسی محسوب نمی گردد. اما چیزی که مسلم می باشد این می باشد که فن آوری اطلاعات وارتباطات در حال ایجاد تغییر شکل ودگرگون سازی کل نظام آموزش وپرورش می باشد(کونانی،1390). بهره گیری از فن آوری ها به دلیل تخصصی بودن حوزه کاری،تعیین کننده موفقیت در رسیدن به اهداف آموزش وپرورش می باشد.روش های آموزشی نیز نیازمند بازنگری می باشد تا با بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی،بتواند بیشترین بازده را برای دانش آموزان داشته باشد(جهاندیده،1390).

در حال حاضر، بهره گیری از رسانه های آموزشی دیداری وشنیداری متمرکز شده می باشد ونشان داده می باشد رسانه های آموزشی خصوصأ رسانه های دیداری یک روش آموزشی مؤثر برای آموزش چنین دانش آموزانی مناسب می باشد. رفتار اجتماعی پایه واساس زندگی فرد را تشکیل می دهد ورشد اجتماعی نیز سبب شکوفایی رشد عقلانی فرد می گردد، مقصود از رشد اجتماعی ،تکامل فرد در روابط اجتماعی می باشد به طوری که فرد بتواند با افراد جامعه اش متناسب وسازگار باشد(جعفری ندوشن،1390). دانش آموزان با مهارت سطح اجتماعی بالاتر ،تعامل بیشتری با همسالان خود دارند. با این حال بعضی از دانش آموزان ،مهارت اجتماعی پایین تری نسبت به همسالان خود دارند که با بهره گیری از راهکارهای مناسب به خصوص مدرسه ،کمبود مهارت های اجتماعی آنان بارزتر می گردد(هاشمی،1390).

اجتماعی شدن فرایندی می باشد که در آن هنجارها، مهارت‌ها، انگیزه‌ها، توجه‌ها و رفتارهای فرد شکل می‌گیرد تا ایفای تأثیر کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته گردد.

در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت‌های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مولفه‌های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان به شمار می رود.
در این راستا، رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه‌های زندگی کودکان و نوجوانان سایه می‌افکند و بر سلامت روانی، سازگاری و شادکامی بعدی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، اندازه محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می کند. اندازه توانایی فرد در مهارت‌های اجتماعی به گونه مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می‌دهد، مربوط می گردد (حیدری، 1384).بیشتر روان شناسان عقیده دارند که مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته وقابل قبولی هستند که مه فرد را قادر می سازند با دیگران ارتباط مستقر سازد واز عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند. همکاری ،مشارکت با دیگران،کمک کردن،آغازگر برقراری ارتباط،تقاضای کمک کردن،تعریف وتمجید از دیگران، مثال هایی از مهارت های اجتماعی به شمار می آیند(گوپال،2009).کودکانی که مهارت های اجتماعی کسب کرده اند در ایجاد ارتباط با دیگران موفق تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت هستند(کاویوچای،2009). از این رو در سال های اخیر توجه بسیاری به آموزش مهارت های اجتماعی از طرق مختلف شده می باشد.مطالعات بسیاری نشان می دهد که رسانه های دیداری وشنیداری فرصت مناسبی برای ایجاد ورشد مهارت های اجتماعی فراهم می آورند(موالم،2010).

ساک،2010) نشان داده اند که رسانه های دیداری –شنیداری بهتر از رسانه های شنیداری انگیزش فراگیران را منفعل ساخته وآنها را قادر می سازند که با موقعیت های چالش برانگیزی و روبرو شوند وبه فعالیت بپردازند(دورین وکرد2009)مطالعه ای روی الگوی تعامل نظاره شده20دانش آموز انجام دادند، نتایج این مطالعه حاکی از آن بود مهارت های کلامی وزبانی دانش آموزان با آموزش رسانه ای به افزایش علاقه منتج می گردد. (آسیش2010). در پژوهش خود با عنوان گسترش انتقال رفتار در دانش آموزان از طریق نرم افزار های آموزشی طراحی کرده می باشد. در نهایت این برنامه،باعث افزایش علاقه وانگیزه دانش آموزان و کسب اعتماد به نفس بالا در آنان وحتی عدم غیبت آنها در مدرسه شده می باشد.چنگ وی(2010) مطالعه ای روی محیط یادگیری مجازی برای کمک به رقابت اجتماعی انجام داد.نتایج این مطالعه نشان داد که محیط یادگیری مجازی برای کمک به افزایش رقابت وتعامل اجتماعی افرادمؤثر می باشد به بیانی دیگر محیط یادگیری مجازی تأثیر مثبت ومعناداری بر رقابت وتعامل اجتماعی افراد داشته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز

اینگرسول و واینر(2010)، مطالعه ای تحت عنوان تأثیر بهره گیری از فن آوری های رایانه های برای تدریس مهارت های اجتماعی انجام دادند. آنها در این پژوهش نشان دادند که بهره گیری از فناوری های رایانه ای مانند برنامه آموزشی دیداری وشنیداری ومحیط های واقعی مجازی می تواند در بهبود وتوسعه مهارت های اجتماعی موثر باشد.

ماتسون وهمکاران(2000)مهارت های اجتماعی را به عنوان رفتارهای قابل نظاره وقابل اندازه گیری تعریف کردند که به شدت تحت تأثیر سازه های روان شناختی وویژگی های اساسی مانند رفتارهای مناسب،دوری از رفتارهای اجتماعی وپرخاشگری وبرتری طلبی وارتباط با همسالان قرار دارد(سبحانی نژادوهمکاران ،1385). از نتایج پژوهش حاضرمی‌توان در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان ، درتدریس درس روش و فنون تدریس در دانشگاه ها و مراکزتربیت معلم بهره گیری نمود . به کارگیری این روش ها حتی به صورت کارگاهی در آموزش معلمان منجر به بهبود کیفیت تدریس می گردد.پس،این پژوهش ضمن مشخص کردن یادگیری دانش آموزان کوشش می‌نمایند تا شرایط فیزیکی و روانی انجام چنین روش هایی را تبیین کند تا معلمین بتوانند با بهره گیری مناسب از انواع روش تدریس فعال موجب رشد قوه تفکر ، خلاقیت ، اعتماد به نفس ، وآرامش ذهنی دانش‌آموز شوند و باتأکیدبر رویکردهای مبتنی برآموزش مناسب در راستای شکل گیری اهداف کلیدی این درس، گام های موثرتری بردارند وبا اطلاع رسانی به افرادآنهارا رااز رسانه های آموزشی آگاه سازند واز این طریق بتوان زمینه تدوین برنامه های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی درسطح مدارس ودانشگاه ها را فراهم نمود.لذاپرسش اصلی این پژوهش آن می باشد که چه اندازه تدریس به شیوه آموزش دیداری وشنیداری بر اندازه یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سرپل ذهاب مؤثر می باشد؟

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش:

سنجش اندازه بهره گیری از رسانه های دیداری وشنیداری از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت می باشد.یعنی هم تحقیقی بنیادی می باشد و موجب شناخت این رسانه ها در جامعه می گردد هم تحقیقی کاربردی می باشد و می توان با شناخت متغیر های موثر بر رسانه های دیداری وشنیداری و تاثیر آن بر مهارت های اجتماعی در برنامه ریزی و سیاست گذاری از نتایج آن بهره گیری نمود.

در این راستا می توان گفت به طورکلی اهمیت بهره گیری از رسانه های دیداری وشنیداری و پرداختن به این موضوع که منجر به تأثیر برمهارت اجتماعی می گردد از این بابت می باشد که ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که از هر سو در احاطه وسایل و رسانه های جمعی غول پیکر و فراگیر مانند ماهواره،تلویزیون،رادیو،مطبوعات و … می باشیم که در اکثر موردها ذهن و درک مارا مورد حملات فکری ،تبلیغاتی و ذهنی قرار می دهند و از این طریق فکر افراد را به سوی اهداف از پیش تعیین شده از سوی دولت ،نهاد ها،سازمان ها سمت و سوی می دهند.جهان امروز را عصر ارتباطات ،عصر اطلاعات الکترونیک نامیده اند.در چنین فضایی رشد افزار های انتقال اطلاعات و مبادله افکار و عقایداز قبیل روزنامه ،رادیو،تلویزیون و… از شتاب و گسترش چشمگیری برخوردار می باشد .این ابزار ها در راه پیشرفت زندگی اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی تأثیر بسیار تاثیرگذاری اعمال می کنند (پورکریمی،1388).

هرگونه بحثی درمورد رسانه های دیداری وشنیداری منوط به شناسایی و قبول این نکته می باشد که ما به طرز عمیقی به حضور ومحتوای برنامه های آنها وابسته هستیم (هاشمی،1390).

اهمیت و پرداختن به رسانه های دیداری وشنیداری در جامعه دارای بعد های مختلفی مانند بعد اجتماعی و فردی می باشد در سطح اجتماعی رسانه ها جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی ،مذهبی خانوادگی ما به شمار می رود.آنها هزاران شغل برای کارکنان صنایع رسانه ای فراهم می کنند و به صورت غیر مستقیم برای چندمیلیون خانواده دیگر شرایطی فراهم می آورند که زندگی خود را از طریق فعالیت های مربوط به رسانه ها تأمین کنند.رسانه ها به صورت بخش مرکزی و اصلی صحنه سیاسی در آمده اند حتی گروه های فعال در مسائل آموزشی و مذهبی به گونه گسترده از رسانه ها بهره گیری می کنند.خانواده ها برای تمدد اعصاب و تفریح و شادی به رسانه ها وابسته اند(قوشلی،1384).

توجه و انجام پژوهش در مورد رسانه های دیداری وشنیداری باعث پیشبرد و شکل گیری اهداف جامعه به گونه هدفمند و برنامه ریزی شده می گردد و سنگ بنای توسعه و پیشرفت جامعه را به دنبال خواهد داشت.رسانه ها با در نظر داشتن قدرت و نفوذی که بر افراد یک جامعه می توانند داشته باشند می توان اعتماد به خصوص اعتماد اجتماعی را در سطح جامعه نسبت به دولت ،ارگانها،سازمانها،اداره ها،و سایر بخش های یک جامعه گسترش دهند.رسانه ها در صورتی که موجب افزایش اعتماد در بین جامعه شوند باعث پیشرفت اجزای جامعه ،مشارکت افراد جامعه در سطح سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و… می شوند.

مسلماً جامعه ای که قصد توسعه و آبادانی را در همه زمینه ها چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی را دارد نباید به رسانه های دیداری وشنیداری که به عنوان یکی از عوامل پیشرفت جامعه شناخته می گردد بی تفاوت اقدام نماید زیرا که عدم در نظر داشتن رسانه ها باعث و زمینه ساز بی اعتمادی ،عدم مشارکت ،عدم توسعه همه جانبه و در کل عقب افتادگی و وابستگی هرچه بیشتر جامعه می باشد.(مام احمدی،صص 29-28). جامعه امروزی مانیز جامعه ای در حال توسعه می باشد که محتمل بحران ها و بی نظمی های اجتماعی ،سیاسی اقتصادی می باشد.مطالعه تاثیر رسانه های دیداری وشنیداری برمهارت های اجتماعی به عنوان ارتباط میان مردم ،نهادها سازمانها و… که یکی از عناصر اصلی جامعه را تشکیل می دهد وضعیت موجود جامعه را مورد بهره گیری از رسانه ها برای سیاستمداران و برنامه ریزان کشور در تمامی سطوح روشن نموده تا بتوانند در جهتی برنامه ریزی کنند موجب افزایش اعتماد اجتماعی در سطح جامعه شوند.انجام چنین پژوهش هایی و وضعیت اجتماعی موجود و همچنین تأثیر رسانه ها را برای سیاستمداران و برنامه ریزان کشور در تمامی سطوح روشن نموده تا بتوانند در جهتی برنامه ریزی کنند که موجب افزایش سطح مهارت اجتماعی در نظام اجتماعی گردد. انجام این پژوهش می تواند مورد بهره گیری برنامه ریزان و مسئولینی قرار بگیرد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این رسانه تأثیر دارند زیرا که این رسانه آن چنان تأثیر عمیق بر مردم می تواند داشته باشد حتی فرهنگ یک جامعه را تغییر دهد و می توان پل ارتباطی بین مردم و این افراد باشد که می تواند اعتماد سازی کند یا بی اعتمادی را در جامعه رواج دهد پس رسانه ها بایستی تأثیر خود را طوری اعمال کنند که مردم را به مسئولین ربط دهد. و بین آنها اعتماد ایجاد کند یعنی به نوعی اعتماد سازی کند.شایان ذکر می باشد که اجرای این گونه تحقیقات از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و نتایج به دست آمده می تواند راهکارها و شیوه های آموزش درست را به روان شناسان، مشاوران، و دست اندرکاران آموزش و پرورش ارائه کند. در مجموع می توان گفت شرایط امروزین جامعه ما به خصوص شهرستان سرپل ذهاب با در نظر داشتن گسترش شهر نشینی تغییرات جمعیتی شدید ،دگرگونی ساختاری،طبقاتی و تغییرات اقتصادی اجتماعی وسیع نیاز به پرداختن به رسانه ها و نیز لزوم اعتماد به آنها را هرچه بیشتر ضروری و لازم شناخته می باشد.

[1]– Striker، Susan

[2]– Grsham and Elliott

تعداد صفحه : 89

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***