متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مطالعه خلا موجود در مساله زمان بندی پردازش دسته ای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

زمان‌بندی یکی از پرکاربردترین مفاهیم در سیستیم‌های صنعتی و برنامه‌ریزی تولید می‌باشد. پس از ارائه مفهوم برنامه‌ریزی تولید در دهه‌ی ۱۹۷۰ تحقیقات آکادمیک زیادی در زمینه‌ی زمان‌بندی خط تولید از دهه‌ی ۱۹8۰ انجام گردید.

امروزه کارخانه‌های تولیدی با در نظر داشتن تأثیر تولید در بازاررقابتی، خود رادر محیطی کاملاً تغییریافته با گذشت زمان می‌بینند،ازجمله مهم‌ترین تغییری که در بازار می‌توان نظاره نمود عبارتند از:

۱- افزایش تنوع تقاضای مشتریان

۲- افزایش درک وآگاهی عمومی مشتریان نسبت به شرایط بازار.

۳- تغییر الگوهای هزینه‌ای.

۴- تغییر انتظارات اجتماعی.

۵- دشواری در تأمین منابع و هزینه‌ها.

با در نظر داشتن تغییرات نام برده در بازارهای رقابتی، شرکت‌های تولیدی کوشش در تغییر استراتژی خود از تولید انبوه به سمت تولید دسته‌ای و بهنگام با هدف انعطاف‌پذیری جهت دریافت سفارشات مشتری دارند.

دراین فصل آغاز مروری کلی بر انواع مسائل زمان‌بندی و تعریف ازمفاهیم اولیه زمان‌بندی خواهیم پرداخت سپس نظری بر روش‌های بهینه‌سازی چندهدفه خواهیم داشت و در ادامه به اظهار مسئله‌ی مورد بحث‌مان در این پژوهش وهمچنین روش‌های حل آن خواهیم پرداخت. و در پایان این فصل به اظهار اهداف- ضرورت انجام پژوهش و متدلوژی این پژوهش تصریح خواهیم نمود.

 

 

1-2.تعریف زمان‌بندی

زمان، همیشه به‌عنوان یک محدودیت مهم واساسی در مسائل بهینه‌سازی مطرح بوده می باشد.

به عنوان تعریف کلی می‌توان زمان‌بندی را تعیین توالی یا ترتیب انجام کارها برای ارضای نیازمندی‌ها و نیل به اهداف مشخص با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود دانست. و به گونه دقیق‌تر می‌توان، زمان‌بندی را تخصیص منابع موجود در طول زمان برای اجرای مجموعه‌ای از وظایف تعریف نمود.

این تعاریف دو مفهوم کلی را در پی دارند: اول اینکه زمان‌بندی نوعی تصمیم‌گیری می باشد که در جریان آن برنامه‌ی زمانی را تعیین می‌کنند که پیامد آن را می‌توان در تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز بهره گیری نمود و از سوی دیگر مبحثی نظری می باشد که مجموعه‌ای از اصول- مدل‌ها- روش‌ها و نتایج منطقی را در بر می‌گیرد.

1-2-1. ضرورت زمان‌بندی تولید

با در نظر داشتن پیشرفت روزافزون صنعت، منابع موجود برای پاسخ‌گویی به صنایع حالت بحرانی به خود می‌گیرند. مانند‌ی این منابع بحرانی عبارتند از: ماشین‌آلات- نیروی انسانی و سایر تسهیلات.

زمان‌بندی روی چنین منابع بحرانی موجب ارتقاء کارایی، بهره‌وری ودر نهایت سودآوری بیشتر صنایع می گردد. مانند فعالیت‌هایی که در زمینه‌ی زمان‌بندی منابع انجام می گردد عبارتند از: ترسیم نمودارها و دیاگرام‌های ساده تا کار با الگوریتم‌ها و نظریه‌های پیچیده.

یک برنامه‌ی زمان‌بندی، زمان شروع پردازش هر‌کار روی هر ماشین و زمان پایان هر کار روی هر ماشین را تعیین کرده، یعنی نتیجه‌ی فرآیند زمان‌بندی یک جدول زمانی برای کارها و ماشین‌هاست که در آن وقت شروع هر کاری بایستی بزرگ‌تر یا مساوی با زمان ورود آن کار به کارگاه باشد و از طرفی اگر برای هر کار موعد تحویل مقرر شده باشد، آنگاه زمان پایان آخرین فرآیند مربوط به آن سفارش نباید از موعد تحویل مقرر تجاوز کند.

1-2-2. اهداف زمان‌بندی

معمولاً اهدافی که مراکز صنعتی در زمینه‌ی زمان‌بندی فعالیت‌هایشان دنبال می‌کنند شامل دست‌یابی به موعد تحویل سفارشات (تولید بهنگام)[1] یا حداقل سازی زمان فعالیت خط تولید و یا حداکثرسازی تعداد خروجی و بهره‌وری بیشتر از خط تولید و … می‌باشند که در جدول ۱-۱ تعدادی از این اهداف و معیارها معرفی می شوند که گاهی اوقات تعدادی از این اهداف در تناقض با هم‌دیگر می‌باشند.

جدول ۱-۱.اهداف رایج در زمان بندی

Notation discription
C max Maximum completion time
F max Maximum flow time
L max Maximum lateness
T max Maximum tardiness
E max Maximu earliness
Total completion time
Total weighted completion time
Total flow time
Total weighted flow time
Total tardiness
Total weighted tardiness
Number of tardy job
Total weighted number of tardy job

 

1-2-3.تعریف بعضی از مفاهیم اولیه در زمان‌بندی

زمان پردازش عملیات: ( )

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ما که در مورد زمان‌بندی یک ماشین با قابلیت پردازش دسته‌ای از کارها می باشد و کارها متعلق به خانواده‌های متفاوت می‌باشند، زمان پردازش به‌صورت زیر تعریف می گردد:

زمان پردازش کار jام متعلق به خانواده‌ی iام که در دسته‌ی نوبت kام پردازش می گردد=

زمان دسترسی به کار (rj):

زمان ورود یک کار به کارگاه برای دریافت سرویس از ماشین که این زمان در واقع زودترین زمان ممکن برای ارائه سرویس به کار مدنظر توسط ماشین می‌باشد.

موعد تحویل(dj):

زمانی که تولیدکننده متعهد می باشد تا به مشتری سرویس منظوره را ارائه کند. ارائه خدمت به مشتری پس از موعد تحویل برای تولید‌کننده جرایمی را به دنبال دارد.

زمان تکمیل کار(cj):

زمانی که آخرین فرآیند پردازش روی کار j انجام می گردد یعنی بعد از این زمان کار j آماده‌ی تحویل به مشتری می باشد.

مدت جریان ساخت (fj):مدت زمانی که کار jام در داخل سیستم تولید قرار دارد که از ارتباط ی زیر بدست می‌آید.  fj = cj – rj

تأخیر(Lj): فاصله‌ی بین زمان تحویل یک کار و موعد تحویل آن را تأخیر می‌نامند که از ارتباط‌ی Lj=cj-dj بدست می آید که اگر مقداری مثبت باشد نشان از دیرکرد و اگر منفی باشد نشان از زودکرد تحویل می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نظریه زمان بندی

دیرکرد (Tj): دیرکرد کار j  از ارتباط‌ی روبرو بدست می‌آید:

یعنی اگر زمان تکمیل بعد از موعد تحویل کاری باشد دیرکرد در واقع همان تأخیر می باشد اگر این طور نباشد مقدار صفر را می‌گیرد.

زودکرد (Ej): یعنی اگر زمان تکمیل قبل از موعد تحویل کاری باشد زودکرد در واقع قدرمطلق تأخیر می باشد اگر این طور نباشد مقدار صفر را می‌گیرد.

1-3.ضرورت مطالعه مسائل و روش‌های بهینه‌سازی چند هدفه

بسیاری از مسائل دنیای واقع، به صورت بهینه سازی چند هدف به‌گونه همزمان می‌باشند زیرا متغیرها و اهداف متضاد به‌گونه واقعی در ذات این مسائل می‌باشند، یعنی بهبود در یکی از اهداف موجب بدتر شدن در هدف دیگر خواهد گردید. بهینه‌سازی این‌گونه مسائل کاملاً متفاوت با مسائل تک‌هدفه خواهد بود یعنی الگوریتم‌های بهینه‌سازی تک‌هدفه، یک حل بهینه را با در نظر داشتن تک هدف موجود بدست می‌آورند درحالی‌که درمسائل چندهدفه (با وجود چند هدف متضاد) قادر به بدست آوردن یک حل بهینه مجزا نخواهیم بود، پس طبیعی می باشد که بایستی به دنبال مجموعه‌ای از حل‌های غلبه نشده مؤثر با در نظر داشتن فضای حل برای این نوع از مسائل باشیم تا در اختیار تصمیم گیرنده قرار داده تا با در نظر داشتن معیارها و استدلال‌های خود بتواند از میان حل‌های نامغلوب متناهی که در اختیار دارد یک حل متناسب با معیارهایش را انتخاب کند.

 

 

1-3-1.تعاریف مرتبط با مسائل چند هدفه

مدل چند هدفه:

یک مسئله تصمیم‌گیری چندهدفه در حالت کلی به زبان ریاضیات به‌صورت زیر تعریف می گردد:

s,t: xϵs

یعنی در فضایی شدنی x هر حل x دارای n ارزش به ازای n هدف خواهد بود که با مقایسه‌ی این مقادیر بدست آمده از اهداف می‌تواند ارتباط‌های مغلوب و نامغلوب رابرا‌ی حل‌های مختلف تعریف نمود.

مجموعه‌ی حل‌های نامغلوب[2]:

برای یک مسئله Min سازی، حل x، حل y را غلبه می کند اگر و فقط اگر:

پس مجموعه‌ی حل‌های نامغلوب بهینه به مجموعه‌ای از حل‌ها گفته می شوند که خود حل‌های دیگر را غلبه می‌کنند اما توسط هیچ حلی غلبه نمی‌شوند. در شکل ۱-۱  دایره‌های تیره مجموعه‌ی حل‌های نامغلوب بهینه‌اند.[3]

 

شکل ۱-۱.مجموعه حلهای نامغلوب بهینه

 

1-3-2.روش‌های حل مسایل چندهدفه

برای حل مسائل چندهدفه به حالات مختلفی برمی‌خوریم که در شکل ۱-۲ زیر نشان داده می گردد:

بهینه‌سازی     چند هدفه
جستجو بدون تقدم
آغاز تصمیم‌گیری سپس جستجو
جستجوو تصمیم‌گیری همزمان
آغاز جستجو سپس تصمیم‌گیری
ارزیابی  مبتنی بر پارتو
برنامه‌ریزی آرمانی
روش سلسله‌مراتبی
روش اپسیلون محدودیت
ترکیب وزنی اهداف

 

شکل1-2.روشهای حل مسائل چندهدفه

 

جستجو بدون تقدم: در این روش از سوی تصمیم‌گیرنده هیچ تقدمی اعمال نمی‌گردد مهمترین روش در این زمینه روش مین-ماکس می‌باشد یعنی حداقل کردن مجموع فواصل هر هدف از مقدار بهینه‌ی آن هدف.

 

نشانه‌ی فاصله‌ی اقلیدسی

نشانه‌ی نرم فاصله‌ی چپیشف

از معایب این روش خروجی آن می باشد که یک حل را در اختیار تصمیم‌گیرنده قرار داده که ملزم به پذیرش آن خواهد بود.

آغاز تصمیم‌گیری سپس جستجو:

آغاز تصمیم‌گیرنده یک اولویت برای اهداف تعیین می کند سپس به دنبال یک یا چندین حل با ارضای اولویت تعیین‌شده، جستجو انجام می گردد.

تصمیم‌گیری و جستجوی همزمان: تصمیم‌گیرنده در این روش مجاز به مداخله در حین جستجو می‌باشد یعنی در طی جستجو قادر به تغییر اولویت‌هاست.

آغاز جستجو سپس تصمیم‌گیری:

در این روش آغاز حل‌های متنوع بدست می‌آید سپس تصمیم‌گیرنده از میان جواب‌ها هر کدام را که مناسب‌تر ببیند انتخاب می کند.

ترکیب وزنی اهداف:

در این روش آغاز با تعیین اولویت هر هدف و سپس ترکیب خطی اهداف، مسئله‌ را تک هدفه نموده و سپس آن را حل می‌کنیم.

اپسیلون محدودیت: در این روش آغاز یک هدف را بعنوان هدف اول مسئله انتخاب کرده و اهداف دیگر را در غالب محدودیت قرار می‌دهیم مشکل‌ این روش چگونگی‌ی انتخاب یکی از اهداف به‌عنوان هدف اصلی مسئله می باشد تا الگوریتم یک جواب کارا بدهد.

فرمولاسیون این روش به صورت زیر می باشد:

s.t

fj ≤ ej      j≠i      j=1,2,…,k

xϵX

ej کران بالای jامین هدف می باشد که در هر بار اجرای مدل تغییر داده می گردد و در هر بار اجرا یک حل از حل‌های پارتو بدست خواهد آمد.

روش سلسله‌مراتبی:

آغاز اهداف را رتبه‌بندی کرده وسپس با در نظر داشتن اولویت آنان به نوبت بهینه‌سازی انجام می گردد.

برنامه‌ریزی آرمانی:

آغاز برای هر حل یک حد مطلوب توسط تصمیم گیرنده در نظر گرفته می گردد و محدودیت‌ها، سطوح رضایت تصمیم‌گیرنده را از اهداف اظهار می‌کنند و ما به دنبال حلی هستیم که به بهترین شکل  سایر اهداف از پیش ‌تعیین‌شده را ارضا کند.

ارزیابی مبتنی بر پارتو:

این روش بر خلاف بعضی از روش‌های قبلی نیاز به هیچ‌گونه اطلاعات از پیش ‌تعیین ‌شده‌ای از سوی تصمیم‌گیرنده ندارد و مجموعه‌ای از حل‌ها را ایجاد می کند پس از رتبه‌بندی آنان می‌توان به مجموعه‌ی حل‌های نامغلوب مؤثر پی برد از دیگر مزایای این روش رسیدن به چندین حل مؤثر در یک بار اجرا می‌توان تصریح نمود.

[1] Just in tim

[2] Non dominated

[3]

تعداد صفحه : 93

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***