متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

عنوان : مطالعه ارتباط بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحد سرپل ذهاب

پروژه تحقیقاتی

 

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

موضوع پژوهش:

مطالعه ارتباط بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

 

استاد راهنما :

پژوهشگر:

زمستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

بی تردید استرس شغلی تاثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی افراد شاغل می گذارد.این تاثیر می تواند مثبت یا منفی ارزیابی گردد ودر بعضی موقعیت ها به عنوان عامل انگیزش در بهبود عملکرد افراد موثر باشددر مورد هایی دیگر،استرس شغلی به شکل بیماری های روحی وروانی مانند فرسودگی، افسردگی اضطراب واز بعد جسمی به صورت بیماری های روان تنی بروز می کند نارضایتی شغلی نیز از پیامد های استرس شغلی به شمار می رود واز نظر اقتصادی واجتماعی برای فرد هزینه هایی در بر خواهد داشت شاغلانی همچون کارکنان اندازه بالایی از استرس را تجربه می کنند. مشکلاتی زیرا فشار کار،نوبت های کاری،نوع خدمات کارمندی،مراقبت های کارمندی،ارتباط با بیماران بدحال وارتباط درون سازمانی ،منابع شناخته شده استرس در کارکنان می باشد با این حال یافته های این پژوهش نشان داد که:. بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری هست.بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری هست.بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط منفی و معنی داری هست.بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط منفی و معنی داری هست.

 

واژگان کلیدی :استرس شغلی –فرسودگی شغلی- کارکنان

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..4

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………6

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7

تعریف مفاهیم واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………10

استرس…………………………………………………………………………………………………………………………………11

استرس شغلی………………………………………………………………………………………………………………………..12

ارتباط استرس شغلی با فشار کار ……………………………………………………………………………………………..13

ارتباط بی خوابی با استرس شغلی……………………………………………………………………………………………..14

ارتباط حقوق و مزایا با ا سترس شغلی………………………………………………………………………………………16

فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………17

عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………18

مراحل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………….19

فرسودگی جسمانی………………………………………………………………………………………………………….20

ارتباط فرسودگی شغلی با حقوق و مزایا………………………………………………………………………………….21

ارتباط فرسودگی شغلی با فشار کاری ……………………………………………………………………………………….23

مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………….25

فصل سوم

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….30

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………30

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..31

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………32

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….32

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………33

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..34

فصل چهارم

جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………………..36.

جدول شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات…………………………………………..37

جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………….38

جدول شماره 4-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………….39

جدول شماره 5-4 : همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان………..40

جدول شماره 6-4 : همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان……….40

جدول شماره 7-4 : همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان….41

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار)

جدول شماره 8-4 : همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان…41

فصل پنجم

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………43

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………43

محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………..44

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………45

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..48

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….55

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

پدیده اضطراب عمری به قدمت تاریخ حیات بشر دارد از آن وقت که اجداد ما در غارها زندگی می کردند وبرای بقا و امرار معاش مجبور بودند با انواع و اقسام چالش ها و خطرات رو به رو شوند تا به امروز که بشر اوج کهکشان ها و اعماق اقیانوس ها را در خود درنوردیده همواره با اضطراب دست به گریبان بوده می باشد . و در طول تاریخ پر فراز ونشیب خود از طریق مختلف کوشش در کسب آرامش و امنیت و رهائی از اضطراب داشته می باشد . اما اکنون پس از گذشت بیش از دو میلیون سال از پیدایش بشر بر روی این کره خاکی و رسیدن به اوج پیشرفت و فناوری هنوز از احساس استرس و اضطراب نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم شده می باشد . که این امر عوامل متعددی دارد که یکی از این ها فشار کار می باشد . (تی.بک وکاری امری[1]، 1381 )

هرکس حتی اگر یکبار کار و فشار زیاد و طولانی مدت را چه در خانه و چه در محل کار تجربه کرده باشد ، معنای کوفتگی جسمی و ذهنی را به خوبی درک می کند . در زمان آرامش شما به آسانی قادر به رویارویی با فراز و نشیب زندگی هستید ؛ اما وقتی فشار از حد آستانه تجاوز کند حتی یک مشکل کوچک هم می تواند به یک بحران روحی تبدیل گردد .

حس از دست دادن کنترل و عدم توانایی برای غلبه بر واکنش های نابهنجار ، تجربه ی بسیار ناخوشایندی می باشد. شما خود را می بینید که با وجود خستگی مفرط و نارضایتی هم چنان در محل کار، به کار خود ادامه می دهید و به ظاهر قادر به کنترل خود نیستید . (ورا . پیفر[2] . 1388 )

با این تفاصیل اگر چه استرس و عواقب آن که در همه ی زندگی ما مانند در شغل وتبعات ناشی از آن مؤثر بوده اما هنوز درک درستی از ماهیت آن نداریم ما اگر در علوم مادی و تکنولوژی و ساخت ماشین و ابراز به اوج پیشرفت نایل شده ایم و توانسته ایم تمدن عظیم به پا کنیم اما در شناخت خودمان هنوز موجوداتی ابتدایی هستیم . شاید واقعاً در این زمینه کوشش نکرده ایم و شاید آنقدر که وقت و انرژی صرف علوم مادی و فن آوری کرده ایم وقت و انرژی صرف شناخت ماهیت انسانی خویش نکرده ایم . ( تی . بک ، کاری امری ، 1381 )

Ti and bak[1]1

Pefor2

تعداد صفحه : 69

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***