متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : مطالعه ارتباط ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحد سرپل ذهاب

پروژه تحقیقاتی

 جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی

موضوع پژوهش:

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….4

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………..5

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..8

تعریف واژه های مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………….9

فصل دوم

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………….11

تعریف ساختار سازمان………………………………………………………………………………………………12

ارکان ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………..13

ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیّت……………………………………………………………………………19

مفهوم و ضرورت ایجاد سازمانها……………………………………………………………………………….20

تعریف سازمان رسمی و غیر رسمی…………………………………………………………………………..22

سلامت سازمان و تاثیر……………………………………………………………………………………..23

موقعیت جدید نظریه ی سازمان ………….…………………………………………………………………….24

ارکان اساسی طرح ریزی ساختار سازمان اساسی……………………………………………………..25

ساختار طبقاتی سازمان………………………………………………………………………………………26

تمرکز و عدم تمرکز سازمانی…………………………………………………………………………..27

کارآفرینی………………………………………………………………………………………………..31

مروری بر ادبیات کارآفرینی………………………………………………………………………………….33

کارآفرینی سازمانی……………………..…………………………………………………………………….35

ویژگیهای شخصیتی کارکنان…………………………………………………………………………37

ویژگیهای سازمان کارآفرین………………………………………………………………………….37

انواع کارآفرینی…………………………………………………………………………………………39

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………..40

فصل سوم

مقدمه………………………………………………………………………………………………………45

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………..46

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………46

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….47

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….47

ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………47

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………..49


فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….50

فصل پنجم

مقدمه………………………………………………………………………………………………………66

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………67

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….70

محدودیتها………………………………………………………………………………………………77

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………..72

ضمائم…………………………………………………………………………………………………..74

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای می باشد که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و متناسب می شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را متناسب کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می گردد. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان می باشد.

متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی و سطوح سلسله مراتب عمودی تصریح نمود. از بین این عوامل، اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز به‌عنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و عقیده دارند که به‌نوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمی‌گیرند(اعرابی، 1385، ص15-16)

عبارت ” به صورت آگاهانه متناسب شده” دلالت بر مدیریت دارد.”  “پدیده اجتماعی”، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده می باشد.یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن می باشد کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال بایستی مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت.
نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور به وجودآمده اند. این امور یا فعالیتها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی می باشد که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاقو شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهای  نو، سازمانهای جدیدو نوآور رشد یابنده مبادرت  می‌ورزد . این امر توام با پذیرش خطرات می باشد اما اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه  می گردد. پس «کارآفرینان» عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفتهای حیرت‌انگیز نیز شده‌اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بررابطه بین اعتمادبیش ازحدمدیریتی و واکنش سرمایه گذاران

انگیزه‌های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می‌باشند که مانند آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی بهاحساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان نام برد.

 بیا ن مسئله

سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار می آید که به گونه آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای شکل گیری هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می کند.ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین اندازه تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را تصریح می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی می باشد.حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی می باشد، رسمیت نام دارد(قلی‎پور، 1380، ص78)
تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیمگیری در آنجا متمرکز می باشد، تصریح دارد.در بعضی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز می باشد.معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند

کارآفرین کسی می باشد که بتواند توانایی های خویش را ببیند و آنها را به کار گیرد و ارزیابی کند و منابع را جمع آوری کند و برای رسیدن به هدف، عملیاتی را به موفقیت پی ریزی کند.

کارآفرین بایستی فرد اقدام باشد و با انگیزه قوی برای بدست آوردن ورسیدن به هدف خویش ریسک کند. کارآفرین بایستی اعتماد به نفس، نیاز به کامیابی، منفعت شناسی، توانایی ریسک، مدیریت خوب، ابتکار، انعطاف پذیر و آینده نگر باشد(رضائیان ،1379،ص29)

افراد از ویژگیهای شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار می‌باشند طبیعی می باشد که برخیاز ویژگیهای کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد می باشد به گونه مثال داشتنخلاقیت و نوآوری، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آیندهنگر و اقدام گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوتاست.مطالعه و مطالعه در زمینه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهایمختلف بیانگر آن می باشد که دانشگاهها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اندولی فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود درراستای شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.

تعداد صفحه : 79

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***