متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تاثیر نظریه برچسب زنی بر بزهکاری اطفال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A)

عنوان :

تاثیر نظریه برچسب زنی بر بزهکاری اطفال

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر قدرت الله خسرو شاهی

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه- کلیات

 فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

مبحث اول-حدود

مبحث دوم-قصاص

مبحث سوم-دیات

مبحث چهارم- تعزیرات

 

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق

مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

 

فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)

مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده

مبحث سوم- نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری

 

 

نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

 

1-اظهار مسئله

طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آن چیز که در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می گردد؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران مانند دیگر موضوعات می باشد.فی الواقع تشخیص ارتباط ای که کشف طریقه جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.

 

 

2-سوالات پژوهش

پژوهش پیش رو در آغاز با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده می باشد که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی پژوهش آن می باشد که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با مطالعه ماهیت و علت وجودی و در نظر داشتن فلسفه جرم دانستن مورد هایی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای پژوهش پاسخ داده می گردد.

-2اما بایستی توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.مانند آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی می باشد یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و همانند این سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث به آن پاسخ گفته ایم.

 

3-فرضیه های اصلی پژوهش

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی پژوهش مورد مذکور می باشد.در ثانی مقنن در بعضی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده می باشد.به بیانی دیگر در این موردها جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه می باشد و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد بایستی دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده می باشد.مورد دیگر مطالعه عملکرد قانونگذار با در نظر داشتن طریقه جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته مطالعه خواهند گردید.

 

4-پیشینه پژوهش

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و… موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو گویا پژوهش حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   رشته روانشناسی بالینی: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

 

 

 

5-ضرورت انجام پژوهش

از آن جا که پیشتر نیز به آن تصریح گشت تا به حال پژوهش مستقلی در این زمینه به تبیین و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته می باشد،ضروری دانستیم تا در این زمینه پژوهش مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

اهمیت این اثر در آنجا عیان می گردد که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده می باشد،پس فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

 

6-اهداف پژوهش

پژوهش حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی مهم می باشد و می تواند مورد بهره گیری اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد بهره گیری قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با در نظر داشتن این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

 

 

 

7-روش پژوهش

در این رساله از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به مطالعه امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشد با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.پس روش پژوهش با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

پس به گونه کلی بایستی گفت در این پژوهش پس از اظهار موضوعات از نقطه نظر علمی به مطالعه تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی می باشد یا خیر؟

8-توجیه پلان

رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده می باشد که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و مطالعه خواهیم نمود.اما  در دومین فصل به تبیین و تبیین و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث آغاز نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را مطالعه کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم نمود.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

 

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***