دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فایده و اهمیت پژوهش

فرضیه مورد مطالعه

تعریف عملیاتی

فصل دوم

تاریخچه قاعدگی

تاریخچه پرخاشگری

طبقه بندی تنش پیش از عادت ماهانه از نظر دکتر آبراهام مازلو

تقویم عادت ماهانه

آمنوره

فصل سوم

جامعه پژوهش

نمونه پژوهش

چگونگی نمونه برداری

تبیین درمورد نمونه ها از سن، جنس، خانواده تحصیل

ابزار پژوهش

اظهار متغیرها

اجرای تست

جدولها

استخراج نتایج جدولها

محاسبات آماری

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

نمودارهای درختی

محاسبات آماری : میانگین، آزمون T

تفسیر نتایج

بحث و مطابقت یافته های پژوهش با یافته های قبلی و تعیین اینکه آیا فرضیه تائید شده می باشد یا نه و علل رد آن

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

اختصار پژوهش

پیشنهادات

منابع

 

چکیده :

تا بوده، سندرم پیش از عادت ماهانه هم بوده، و شگفتی این جاست که پساز پژوهشهای بسیار در این زمینه، پزشکان هنوز نمی توانند پاسخ گوی بیماران خود در روبرو شدن این سندرم باشند. سندرم پیش از عادت ماهانه موضوع بیش از سیصد مقاله علمی در دهه اخیر بوده می باشد.

سندرم پیش از عادت ماهانه و معالجه آن پنجاه سال پیش به وسیله دکتر روبرت ت . فرانک، پزشک[1] برجسته مدرسه پزشکی مونت سینایی در نیویورک ارائه شده می باشد. از آن وقت تاکنون پژوهشگران پیوسته از دکتر فرانک که معتقد می باشد، سندرم پیش از عادت ماهانه امری واقعی می باشد، طرفداری کرده اند، امروز نیز همچنان عقیده دارند که این سندرم غیر تخیلی می باشد.

فصل اول :

پیشگفتار :

جای شگفتی نیست که زنان نتوانسته اند معضلات بهداشتی و احساس درونی خود را با پزشکان مرد در میان نهند، زیرا امکان داشت اجتماع، زن را موجودی مزاحم به حساب آورد و مانع فعالیت او گردد. از سوی دیگر جامعه زنی را کامل می شمارد که حتی به هنگام درد و رنج نیز بر خود مسلط بوده و آرام باشد. در نتیجه زنانی که می کوشیدند خود را با این تصویر تطبیق دهند، نمی توانستند معضلات خود را با پزشک در میان نهند، اما گاهی شدت درد و رنج آن چنان آنان را از پای در می آورد که شکیبایی از کف می دادند و به مشاوران پزشکی پناه می بردند.

زنان در شکایت از درد خود به پزشک اغلب پاسخ می شنوند که مشکل آنان، جنبه عصبی و تلقینی دارد. در نتیجه داروهای آرام بخش به بیماران تجویز می کنند، تا دیگر لب فروبسته و زبان به شکایت نگشایند و این مساله دردناکی می باشد. هیچ زنی نباید احساس کند که مجبور می باشد درد خود را در سکوت تحمل کنند، و یا در صورت درد او را موجودی نامتحمل بشمارند. امروزه زنان بایستی احساسشان را نشان بدهند و از تجربه های پزشکی در زمینه این سندرم سود جویند. این سندرم به هیچ وجه تخیلی نیست، بلکه مشکلی واقعی می باشد که هم بیماران و هم پزشکان بایستی مصمم شوند که به درمان آن بپردازند (لارسن، 1368 ).

از آنجا که نشانه های این سندرم در زنان متفاوت می باشد، امکان دارد بعضی از پزشکان با تشخیص آن ناتوان باشند. حتماً دیده شده می باشد که خود زن نمی داند دچار این سندرم می باشد. زیر نشانه های آن گاه خیلی ضعیف و کم رنگ بروز می کند. اخیراً روزنامه تایمز گزارش کرده می باشد، درصد زنانی که از سندرم پیش از عادت ماهانه آشفته می شوند بین 20 تا 90 درصد می باشد.

متخصصان بیشتر بر این باور هستند که 40 درصد همه زنان بین چهارده و پنجاه ساله از سندرم پیش از عادت ماهانه آشفته می شوند. اکثر زنان می توانند این سندرم را تحمل کنند اما 10 تا 12 درصد زنان به نحوی ناراحت می شوند که قادر به ادامه زندگی روزمره خود نیستند و بایستی درمان شوند (لارنس ، 1368 ).

نشانه های این سندرم دو تا چهارده روز پیش از عادت ماهانه آغاز می گردد و تا روز شروع عادت ماهانه و یا حتی چند روز پس از خونریزی ادامه دارد. نشانه های بسیار ضعیف را نیز می توان به این سندرم مربوط دانست که عبارتند از : اشتهای کاذب، ولع برای خوراکیهای شور یا شیرین که بسیار رایج می باشد، تورم، نفخ شکم، یبوست، تکرار ادرار، حساس شدن پستانها، پشت درد، فراموشی، عصبانیت، دمدمی شدن، اضطراب و افسردگی و بسیاری از علائم دیگر که زنها از آن شکایت دارند (لارسن، 1368 ).

پرخاشگری دو نوع می باشد : پرخاشجویی خوش خیم و پرخاشجئیی بدخیم در این جا سوالی که مطرح می باشد این می باشد که چگونه بایستی این «پرخاشجویی زیاد» بشر را تبیین داد؟ آیا سرچشمه اش با پرخاشجویی جانوری یکسان می باشد؟ آیا دارای استعداد انسانی ویژه ی دیگری برای ویران سازی می باشد؟

در مورد نخستین فرض می توان چنین استدلال نمود که جانوران نیز به هنگام برهم خوردن توازن محیطی و اجتماعی، ویران سازی شدید و شرارتباری نشان می دهند. برای مثال : در میان آنان باشد آنها از خود شرارت نشان می دهند ( فروم، 1369 ).

می توان استنتاج نمود علت این که بشر این چنین پرخاشگر می باشد، آفریدن اوضاعی مانند ازدحام یادگیری صورتهای ایجاد کننده پرخاشجویی می باشد که در تاریخ او بیشتر به صورت امری معمولی درآمده می باشد تا استثنایی.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

از این رو پرخاشجویی زیاد بشر به سبب استعداد پرخاشجویی بیشتر نیست بلکه به خاطر این واقعیت می باشد که اوضاع ایجادگر پرخاشجویی نزد انسانها به مراتب بیشتر از جانورانی می باشد که در سرزمین طبیعی ویژه خود زندگی می کنند. این استدلال تا انجا که مناسبت دارد معتبر می باشد. همچنین از این رو معتبر می باشد که به تحلیل انتقادی وضعیت بشر در تاریخ راهبر می گردد (فروم، 1369).

 

 

پرخاشجویی بدخیم، شقاوت و ویران سازی :

در نظر بشر، امروزه ریختن خون چیزی غیر از ویران سازی به نظر نمی رسد مطمئناً از دیدگاهی واقع بینانه این چنین می باشد. لیکن چنانچه خود اقدام که معنی آن را نیز در ژرفترین و باستانی ترین لایه های تجربه درنظر گیریم در آن صورت ممکن می باشد به نتیجه گیری متفاوتی برسیم.

تردیدی نیست که در سده های گذشته همجنس خواری غیرآیینی در میان مردم ابتدایی رسمی معمول بوده می باشد و همه آن چیز که که درمورد منش شکارچی، گردآورندگان خوراک امروزی و یا درمورد جماعتهای پیش از تاریخ می دانیم، این می باشد که این مردمان کشتارگر نبوده و بسیار غیرمتحمل می باشد که همجنس خوار باشند. هم چنانکه مامفورد به گونه ای موجز مطرح می کند «درست» به همان گونه که بشر ابتدایی ناتوان از نمایشهای توده ای شقاوت، شکنجه و نابود سازی روزگار ما بوده می باشد ممکن می باشد از کشتار بشر به خاطر خوراک نیز کاملاً مبری[2] باشد ( مامفورد ، 1967 ).

اظهارات پیش گفته بیشتر به مقصود هشداری نسبت به تفسیر شتابزده ی هر رفتار ویران ساز به عنوان غریزه ای ویران ساز می باشد تا تشخیص کثرت انگیزشهای دینی و غیر ویران ساز.

در پس چنان رفتاری، مقصود از این گفته ها، کاستن از فورانهای شقاوت و ویران سازی واقعی که اکنون به آن می پردازیم نبوده می باشد. بلکه مقصود این می باشد که ویران سازی تا چه حد باعث تخریب رفتار او می گردد.

اظهار مسأله :

با در نظر داشتن این که در مورد سندرم پیش از عادت ماهانه اطلاعات دقیقی در دست نداریم. این مسأله و مشکل در مورد دختر و زنانی شدیدتر می باشد که آگاهی قبلی و کاملی در مورد این امر ندارند و گاه چنان دچار تغییر رفتار می شوند که تحمل آنها از سوی خودشان و دیگران مشکل می باشد.

این سندرم واقعاً هست و در واقع هر کسی بایستی این سندرم را بشناسد و با چگونگی آسیبهای آن آشنا باشد. نشانه های سندرم در زنان متفاوت می باشد و در واقع تلقین در عوارض مربوط به سندرم موثر می باشد. عوارض سندرم شامل : افسردگی، پرخاشگری، دردهای جسمانی و غیره می باشد (لارسن، 1368 ).

زیست دوستی[3] عشق شورانگیزی می باشد به زندگی و هر آن چیز که زنده می باشد. خواه در شخص، گیاه، اندیشه یا گروه اجتماعی، شخص زنده دوست ترجیح می دهد بیشتر بسازد تا حفظ کند.

ویران سازی و پرخاشگری نه محادی با زیست دوستی، بلکه شق دیگری در برابر آن می باشد. عشق به زندگی یا عشق مردگان دو چاره بنیادینی می باشد که در برابر هر موجود انسانی قرار می گیرد.

موضوع پژوهش :

مطالعه ارتباط بین سندرمهای پیش از قاعدگی و پرخاشگری دختران دانشجوی رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار.

نوع پژوهش : شبه تجربی :

یعنی پزوهشگر هیچ نوع دستکاری و تغییری در متغیرها انجام نمی دهد و فقط متغیر را به صورتی که در جامعه هست مورد سنجش و مطالعه قرار می دهد.

فایده و اهمیت پژوهش :

پیشگیری بهتر از درمان می باشد. اهمیت این پژوهش در این می باشد که دختران که مادران آینده هستند تا حدی با وضعیت جسمانی خود و هرآنچه که در بدن خود می گذرد آگاهی پیدا کرده تا بتوانند از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشند، زیرا که کودکان تحت تأثیر رفتار والدین قرار می گیرند.

از طرف دیگر سعادت و خوشبختی می تواند برای هر فرد در زندگی به عنوان یک هدف تعقیب گردد.

هدف : مطالعه شدت عواملی می باشد که سبب بروز این اختلال می گردد.

فرضیه مورد مطالعه :

بین سندرمهای پیش از قاعدگی و اندازه پرخاشگری دختران ارتباط معنی داری هست.

تعریف عملیاتی :

قاعدگی : خونریزی اَدواری و طبیعی زهدان، عملی فیزیولوژیک می باشد که معمولاً بین سنیت 11 و 14 سالگی ظاهر می گردد و تحت تأثیر هورمونهای هیپوفیز و تخمدان قرار دارد. فاصله بین دوره های قاعدگی بر حسب سن، سلامت بدنی و روانی و محیط تفاوت می کند. دوره 28روزه را معمولاً قاعدگی طبیعی گویند.

زن با شناختن سندرم شخصی خود پی می برد که در مورد او بایستی بر معالجات ویژه ای بیش از سایر معالجات تاکید گردد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :64

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***