دانشگاه آزاد اسلامی

 کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان پایان نامه:

طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی (خدمات خودرویی مزاحم) در شهرستان بابل

استاد راهنما :

علی اصغر اسماعیل پور روشن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

نگاهی به طریقه توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این طریقه ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و و عملکرد نهادهای مختلفی می باشد که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود می باشد ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده می باشد و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می گردد تا به صنایع بزرگ . لیکن از آنجایی که فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری ، صرفا اقتصادی یا زیست محیطی یا کالبدی – فنی نبوده و نوعی برنامه ریزی محیطی و کالبدی ـ فضایی به شمار می رود ، با عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی ، زیست محیطی، کالبدی  فضایی و مدیریتی سر و کار دارد . پس تعیین اینکه چه صنایعی و با چه شرایطی می توانند و بایستی در شهر مستقر شوند و چه صنایعی نباید و یا نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ، همیشه موضوعی بحث برانگیز و پیچیده بوده می باشد که نیاز به پژوهش و برنامه ریزی دارد. این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل می باشد . با در نظر داشتن پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده می باشد لزوم گرداوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1- مقدمه

در دوران انقلاب صنعتی مکان گزینی صنایع بر پایه عوامل طبیعی، ملاحظات اقتصادی و امکانات حمل و نقل انجام می گرفت اما با بروز عوارض منفی ناشی از توسعه صنعتی در شهرهای اروپا اقدام هایی به مقصود نظارت بر توسعه صنایع و حفظ سلامت و بهداشت شهروندان آغاز گردید. مفهوم منطقه بندی در شهرسازی، آغاز در اوایل قرن بیستم در آمریکا و اروپا به وجود آمد ، اما به عنوان یکی از اصول طرح های جامع شهری به سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا نمود اساس منطقه بندی در آغاز بر جدایی سازی فعالیت های ناسازگار مانند فعالیت های صنعتی از نواحی مسکونی استوار بوده اما در چند دهه اخیر این ضوابط متحول شده و به گونه کلی بر مبنای سه دیدگاه عمده: 1) دیدگاه اقتصادی 2) دیدگاه کارکردی ( نظریه جداسازی صنایع ) 3) دیدگاه توسعه پایدار، با مفهوم ایجاد آشتی میان صنعت و شهر مطرح گردید .

امروزه با تاکید بر دیدگاه سوم به جای سیاست های افراطی طرد صنایع از شهرها ، بیشتر سیاست هایی طرفداری می گردد که پیرامون تعدیل معضلات ناشی از صنایع و انطباق هرچه بیشتر فعالیت آنها با نیاز اقتصادی ـ اجتماعی فضایی شهرها قرار دارد. مانند این سیاست ها، علاوه بر سیاست گسترده نظام نظارت بر عملکرد صنایع ، می توان از ایجاد مجتمع های جدید صنعتی و تقویت طراحی شهری و تکامل معماری صنعتی دانست.

در حال حاضر ، یکی از مهم ترین معضلات موجود در شهرهای کشور ما نیز استقرار نامناسب فعالیت های صنعتی در میان سایر کاربری های شهری می باشد به نحوی که فعالیت های این واحد ها موجب ایجاد انواع آلودگی و مزاحمت برای شهر و شهرنشینان شده و حل آن به برنامه ریزی و مدیریت در زمینه مکان یابی و ساماندهی صنایع نیاز دارد.

پایان نامه حاضر تحت عنوان طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل با هدف دستیابی به راهبردها و معیارهایی که به شناخت و طبقه بندی صنایع و خدمات خودرویی در شهر بابل از نظر آلودگی ومزاحمت ، انجام پذیرفته می باشد و در پی طراحی مکانی برای استقرار این نوع خدمات در جایی که کمترین آلودگی و مزاحمت را برای ساکنین شهر فراهم اورد می باشد و رویکرد اصلی آن معطوف به شناخت سه جنبه اساسی زیر می باشد :

الف ـ شناخت جوانب اقتصادی – اجتماعی – کالبدی و زیست محیطی گسترش صنعت در شهر

ب ـ  تدوین روش ها و ارائه راهکارهای واقع بینانه جابجایی و ساماندهی صنایع

د-طراحی سایتی برای استقرار این نوع خدمات

2- اظهار مسئله

نگاهی به طریقه توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این طریقه ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و  عملکرد نهادهای مختلفی می باشد که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود می باشد ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده می باشد و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می گردد تا به صنایع بزرگ . نکته ای که بایستی به آن توجه گردد این می باشد که این مشاغل در دل بافت مسکونی شهر ایجاد شده و گسترش یافته و این گسترش به صورت پراکنده می باشد و تجمیع لازم را ندارد و این امر معضلات زیادی را برای ساکنان بافت مسکونی و کل شهر به وجود آورده که مانند این معضلات می توان به مورد هایی مانند ایجاد سروصدا ، سد معبر ، پخش ذرات ، بوی نامطبوع ، ایجاد دود و آلودگی های شیمیایی و… تصریح نمود.

علاوه بر مشکل پراکنده بودن صنایع و خدمات خودرویی مزاحم در درون شهر ،مکان گزینی غلط آنها در کنار دیگر کاربری ها بر بار این معضلات افزوده می باشد. به طوری که کارایی آنها را به شدت پایین آورده به عنوان مثال وجود کاربری تجاری-  صنعتی در کنار کاربری مسکونی ازرش زمین را در آن منطقه تحت تاثیر قرار می دهد.

با وجود همه مشکلاتی که کاربری صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آوردند هنوز اقدام مناسبی در جهت سامان دهی آنها صورت نگرفته می باشد . تنها در سال های اخیر ، اقداماتی در زمینه انتقال آنها به بیرون از شهر انجام پذیرفته می باشد. که بیشتر این مکان گزینی ها در روستاهای اطراف بابل صورت گرفته می باشد که با وجود کاربری هایی مانند مسکونی وباغات اطراف آن این مکان گزینی طبق اصول و معیار های کاربری اراضی شهری نیست که این امر ضررورت سامان دهی فضایی صنایع و خدمات کارگاهی را در این شهر عیان می سازد.

این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل می باشد . با در نظر داشتن پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده می باشد لزوم گردآوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می گردد.

3- ضرورت انجام پژوهش

پراکندگی ناموزون صنایع و خدمات کارگاهی در سطح محدوده مورد مطالعه ، معضلات عدیده ای را سبب شده می باشد. مانند مسائلی که عامل ناسازگاری فعالیت های شهری محدوده مورد مطالعه بوده و وضرورت برخورد با این مساله را مطرح می کند می توان به مسایل زیر تصریح نمود :

ـ مسائل عارض بر کاربری های ناسازگار همجوار

ـ اختلال در سیما و منظر شهری

ـ مسائل جمعیتی از نقطه نظر اجتماعی ، اقتصادی ، روانی

ـ مسائل ترافیکی

ساکنان محلی به عنوان اصلی ترین بخش ذی نفع در محیط شهری ، از ناسازگاری فعالیت های شهر و مسائل ناشی از آن بسیار متاثر می شوند زیرا مجبور به زندگی در محیطی هستند که اصول و معیار های استقرار فعالیت در آن رعایت نشده می باشد. بنابر این ساماندهی و استقرار مطلوب صنایع و خدمات خودرویی و مکانیکی از ضروری ترین برنامه های توسعه کالبدی می باشد.

4- اهداف پژوهش

از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مساله یا مجهولی در ذهن محقق شروع می گردد ، هدف اصلی پژوهش علمی را بایستی معلوم کردن آن مجهول و به تعبیری حل مساله و یافتن پاسخ برای آن دانست .[1]

باتوجه به مشکلاتی که مکان گزینی نادرست صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آورده می باشد مردم نیاز به تدابیری دارند که از بار این معضلات بکاهند پس هدف اصلی این پژوهش ، یافتن و یافتن معیارها و راه حل هایی برای برطرف کردن این معضلات می باشد.

البته برای رسیدن به یک رویکرد مشخص و کاربردی ، چند نوع از صنایع و کارگاه های شهری مانند تعمیرگاه های خودرو ، صافکاری ها، تراشکاری ها وکارواش ها و مانند اینها که از فعالیت های مزاحم فراگیر شهر بابل محسوب می شوند برای مطالعه، مشخص و تدوین معیار ساماندهی و مکان گزینی برای آنها انتخاب شده می باشد. با در نظر داشتن این مطالب اهداف عمده این پژوهش ، عبارت اند از:

ـ تحلیل وضعیت موجود کاربری اراضی شهری ناسازگار

ـ شناخت واحد های صنعتی و کارگاههاییکهدارای ناسازگاری با بافت شهری هستند و نیاز به انتقال دارند.

ـ تعریف صنایعیکهمیزانآلایندگیکمی دارند و می توانند با ارائه تسهیلات در محل استقرار یابند.

ـ دستیابییه الگوی سامان دهی صنایع و خدمات گارگاهی با معیار های مناسب

ـ ارائه پیشنهاداتی برایکاهشمشکلاتترافیکی محدوده مورد مطالعه

ـ ارائه الگوی راهبردی جهت مکانیابی صنایع مذکور

– طراحی مدلی جهت استقرار صنایع خدماتی مذکور

5- فرضیه ها

فرضیه ، توجیه و تبیین های حدسی معینی را در باره واقعیات عرضه می کند و پژوهشگران را در برسسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کند. فرضیه ، یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مساله می باشد که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کندو هم باعث استنتاج می گردد.

اهم مشکلاتی که در ارتباط با شهر بابل گویا عبارت اند از:

1- مکان یابی و استقرار کنونیمراکز صنعتی – خدماتی در شهر بابل منطبق شرایط مطلوب زیست محیطی نیست.

2- واحد های صنعتی و خدماتی خودرویی که دارای ناسازگاری با بافت شهری هستند نیاز به انتقال دارند.

3- بین واحد های صنعتی و خدماتی خودرویی ناسازگار و معضلات ترافیکی ارتباط معنا داری هست.

4- بین وجود واحدهای صنعتی و خدماتی خودرویی ناسازگار و ناهمگونی منظر شهری ارتباط معنا داری هست.

6- پرسش های پژوهش

مشکل اصلی صنایع و خدمات کارگاهی شهر بابل مکان گزینی غلط آنها می باشد برای آنکه بتوانیم علت های این مشکل را بیابیم بایستی به سوالات زیر پاسخ دهیم که عبارت اند از:

1- مکانیابی صنایع و خدمات کارگاهی شهر بابل تا چه اندازه بر اساس معیار های بهینه کاربری اراضی می باشند؟

2- آیا واحد های صنعتی و کارگاهی ناسازگار با بافت شهری ، نیاز به انتقال دارند؟

3- آیا واحدهای صنعتی و کارگاهی باعث معضلات ترافیکی در محدوده مورد مطالعه شده اند؟

4- آیا واحد های صنعتی و کارگاهی باعث ایجاد اختلال در سیما و منظر شهری شده اند؟

7- روش های پژوهش

در این پایان نامه از سه روش زیر برای گرداوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد:

ـ روش کتابخانه ای

در روش کتابخانه ای ، با بهره گیری از کتب مربوط به مقولهطراحی و معماری و  برنامه ریزی شهری و بهره گیری از اطلاعات موجود به مطالعه و پژوهش درمورد این موضوع پرداخته شده می باشد.

ـ روش اسنادی

روش اسنادی ، وسیله ای برای دست یابی به شناخت ریشه ای ابعاد موضوع مثل مفاهیم ، مقولات اساسی ، متغیرهای اصلی و غیره می باشد. بدین ترتیب در این پژوهش ،علاوه بر فعالیت های اسنادی ، از نقشه ها و عکس های هوایی مربوط به شهر بابل که توسط مهندسین مشاور و تهیه گردیده و به عنوان نقشه پایه بهره گیری شده می باشد در این پایان نامه از نرم افزار outo cad بهره گیری گردیده می باشد.

ـ روش پژوهش میدانی

به مقصود آشنایی عمیق تر با مسائل و وضعیت کالبدی و عملکرد فعالیت های صنعتی و از آنجا که همواره در اطلاعات و آمار ،کاستی    هایی نظاره می  گردد، پس برای تکمیل این قسمت و نظاره مستقیم محدوده مورد مطالعه و نیز انعکاس نقطه نظرات صاحبان مشاغل محدوده ،از این روش بهره گیری شده می باشد. تکنیک های به کار گرفته شده عبارت اند از : تکمیل پرسشنامه های حضوری و مصاحبه در محدوده مورد مطالعه ، و ضمنا برای تهیه پرسش نامه از طیف لیکرت بهره گرفته خواهد گردید.

[1]-حافظ نیا :1377 ،16

تعداد صفحه : 191

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***