متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

عنوان : مطالعه ارتباط سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

پروژه تحقیقاتی

 

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

موضوع پژوهش:

مطالعه ارتباط سبک های مدیریتی مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب

 

 

استاد راهنما :

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………6

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 9

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….9

سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………10

متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………..10

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم

مفهوم مدیریت……………………………………………………………………………………………………………….13

مدیریت آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….15

فراگرد مدیریت……………………………………………………………………………………………………………16

سطوح مدیریت………………………………………………………………………………………………………….18

مدیریت موفق و مؤثر………………………………………………………………………………………………….20

انواع شیوه های مدیریت……………………………………………………………………………………………….25

مفهوم رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………..29

تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………36

انواع تعهد…………………………………………………………………………………………………………………39

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..55

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..56

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………56

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….56

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..56

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….57

شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………59

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………59

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….60

الف) یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………..62

ب) یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………68

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….77

پیشنهادات… ……………………………………………………………………………………………………………….81

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………83

منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………………….84

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………….88

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به مقصود دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی می باشد که مورد قبول جامعه باشد، سازمان ها به مدیران و کارکنان اثربخش وکارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در شکل گیری اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری مدیر می باشد. مدیر تأثیر رهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می گردد و اندازه رضایت آن ها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با بهره گیری از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند(رضائیان، 1379، ص 10).

مسئله علاقه و رضایت شغلی مدیران به عنوان اقدام اساسی در تقویت و بالا بردن خدمات یا تولیدات در هر سازمان تأثیر بسزایی دارد و طوری می باشد که نمی توان آن را صرف نظر کرد،پس موفقیت یا عدم موفقیت سازمان بستگی به علاقه مدیر و کارکنان به شغلشان دارد.

رضایت شغلی خاطری می باشد که مدیران ازکارخود به دست می آورند، که این رضایت خاطر ممکن می باشد به خاطر داشتن همکاران، دستمزد مناسب، راحتی کار و… باشد، به بیانی دیگر رضایت شغلی علاقه و دلبستگی می باشد که فرد نسبت به شغلش دارد و او را وادار به انجام کار به نحو مطلوب می کند.( عسکریان، 1382،ص75)

مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون کوشش در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این می باشد که وقتی شخصی در یک محل استخدام می گردد بایستی تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مساله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد،پافشاری می کنند. شاید تصور مدیران این می باشد که کارکنان ، زیردستان آنها هستند و بایدفرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار می باشد ، اما به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خودهستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی درغرب گسترش یافته ، مساله تعهد سازمانی”می باشد تعهدسازمانی مانندمفاهیم دیگررفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده می باشد .معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد می باشد ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد “

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه طراحی مبتنی بر شبیه‌سازی و نقش آن بر مهارت حل مسأله دانش‌آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی

 

اظهار مسئله:

سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان می باشد. سبک مدیریت مجموعه ای از توجه ها، صفات و مهارت های مدیران می باشد که برپایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد. سبک مدیریت مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آن ها با کارکنان تحت سرپرستی می باشد.موضوع مدیریت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده می باشد. نتایج این پژوهش ها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبک های مدیریت مدیران شده می باشد. مطالعه این تئوری ها طیف وسیعی از سبک های مدیریت از سبک های آمرانه و استبدادی تا سبک های مشارکتی و تحول گرا را نشان می دهد. سبک های مختلف مدیریت عبارتند از: سبک های آمرانه، هرج و مرج طلب، بوروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی، تحول گرا، اقدام گرا و … بایستی خاطر نشان نمود که هر یک از سبک های رهبری خاص برای همه موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای مدیریت کارکنان خود با در نظر داشتن فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند(الوانی،1384،ص24).

امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردارند و کارها بیشتر تخصصی شده می باشد، پس نمی توان آن ها را مثل گذشته وادار به انجام کارکرد. در سازمان های امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد، در حقیقت متغیر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد.سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروه های کاری گردد، موجب انجام اثربخش،کارآمد، منظم و متناسب کارها می گردد. به علاوه به کارگیری سبک مدیریت حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار درکارکنان می گردد. با در نظر داشتن این که موضوع مورد نظر گروه مدیریت آموزشی می باشد و این پست یکی از پست های مهم و حساس در عرصه تعلیم و تربیت می باشد و از آن جا که این رشته تخصصی می باشد و این علم به در نظر داشتن اقدام در عرصه یادگیری پیوند عمیقی دارد و از آن جا که نباید جریان تعلیم و تربیت را صرفاً به درس وکتاب و معلم و شاگرد محدود سازیم بلکه ما بایستی آن را جریانی را تلقی کنیم که در آن نسل بزرگتر قدرت و آگاهی نسل کوچکتر را در زمینه های جهان شناسی، بشر شناسی، محاسبات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت و تکامل گسترش دهد و از طریق پرورش قدرت تفکر در افراد آن ها را برای برخورد با مسایل آماده سازد،‌ که در این صورت تعلیم و تربیت اساسی ترین فعالیت بشر می باشد.( همان منبع، ص‌ 25)

پورتر و همکارانش “1974” تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند.چاتمن و اورایلی “1968” تعهد سازمانی را به معنی طرفداری و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن “وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر” تعریف می کنند (رنجبریان ، 1375،ص48).

تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان “نه شغل ” می باشد که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد.سوال اصلی پژوهش:آیا بین سبک های مدیریت مدیران و رضایت شغلی و تعهدسازمانی کارکنان ارتباط ای هست؟

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***