متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : مطالعه بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمانها

پروژه تحقیقاتی

 

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی

موضوع پژوهش:

مطالعه بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمانها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….2

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………….4

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………..6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 8

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8

قلمرو مکانی وزمانی پژوهش………………………………………………………………………………………9

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………12

مفهوم و تعریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………….12

چالش‌های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..14

نیاز به طرفداری از دانش ضمنی افراد………………………………………………………………………….15

فرایند مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….17

مؤلفه‌های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….18

عناصر مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….19

مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان‌………………………………………………………20

عوامل موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………….22

عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش………………………………………………………………………24

مدل‌های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..25

اهداف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….28

فرآیند اجرایی مدیریت دانش در سازمان‌ها…………………………………………………………..29

فصل سوم

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..39

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….40

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………40

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….40

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….41

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….41

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………42

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..43

 

الف) یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………45

 

ب)یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………….49

فصل پنجم

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….55

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….56

پیشنهادات… ………………………………………………………………………………………………..58

منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………………..59

ضمائم……………………………………………………………………………………………………….62

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه:

پس از گذشت چندین سال از شروع موضوعات مدیریت دانش، افراد زیادی با در نظر داشتن زمینه کاری خود، تعاریف گوناگونی از آن ارایه داده اند اما هنوز تعریف واحدی از مدیریت دانش در مجامع علمی اظهار نشده می باشد. یکی از چالشهای اساسی در مدیریت دانش، فهم دقیق مفهوم دانش می باشد. به گونه کلی دانش، اطلاعاتی می باشد که فرد در ذهن خود شکل داده می باشد. در واقع مدیریت دانش فرایندی می باشد که سازمانها به واسطه داراییهای عقلانی و منطقی و پایگاه های دانش خود، تولید ارزش می کنند . اغلب تولید ارزش از این داراییها شامل مشخص کردن آن چیز که کارکنان سازمان میدانند و مهارتهای آنان ، دانش شرکا و یا حتی رقبا برای عملکرد بهتر می باشد. مدیریت دانش رساندن دانش درست به افراد مورد نظر در زمان مورد نظر برای تصمیم گیری و عملکرد بهتر می باشد . دانش نه تنها از مهارتها و اطلاعات کارکنان سازمان، بلکه از عوامل محیطی آن( بازار، رقبا، طریقه صنعت، مشتریان، محصولات، متدها و روشها و…) نیز کسب می گردد. در محیط اقتصاد دانش محور، خلاقیت، کیفیت، سرعت و انتقال دانش ، فاکتورهای مهم و حیاتی محسوب می شوند و سرمایه های عقلانی به معیارهای مهم و حیاتی برای ارزش اقتصادی کمپانی تبدیل شده و امروزه در اکثر سازمانها اولویت مدیریت از مدیریت مالی و منابع به مدیریت دانش تغییر یافته می باشد(ایرانشاهی،1381)

به صورت کلی دانش به دو صورت دانش ضمنی و صریح تقسیم می گردد. دانش ضمنی، اطلاعات، مهارتها و به گونه کلی تمام مورد هایی می باشد که افراد راجع به موضوعی ، در ذهن خود دارند.دانش صریح دانش دسته بندی شده و مشخص شده می باشد.مانند قوانین و دستورالعملها در سازمان. دانش بایستی در سازمان ذخیره شده، مابین قسمتهای مختلف ، انتقال یافته و بهره گیری گردد. برای مدیریت دانش، فازهای مختلفی هست که به آنها فعالیتهای مدیریت دانش نیز گفته می گردد.

در اقتصاد دانش محور امروز، به دانش به عنوان مهمترین دارایی سازمان که موجب برتری رقابتی می گردد، توجه میشود.سازمان مجازی قابلیت بهره گیری موثر از دانش را با یکپارچه کردن منابع و پایگاه دانش اعضا داراست. با در نظر داشتن گستردگی پایگاههای دانش در سازمان مجازی، در نظر داشتن فرایندها و ابزارهای مدیریت دانش، بسیار ضروری گویا. با در نظر داشتن مدل تغییر ارایه شده، در نظر داشتن فرهنگ مجازی و استراتژی های سازمان امری ضروری برای شرکت در سازمان مجازی می باشد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه :رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

 اظهار مسئله

مدیریت دانش برای مدت های زیادی در کانون وظایف دولت ها و جزو جدانشدنی راهبردها، برنامه ریزی مشاوره و اجرا بوده می باشد. دولت ها اکنون به اهمیت مدیریت دانش در سیاستگذاری و خدمات رسانی به مردم واقف شده و در بعضی از بخش های دولتی مدیریت دانش در دستور کار دولت قرار گرفته می باشد.
مفهوم مدیریت دانش چیز تازه ای نیست(هانسن،1999)

سازمان ها معمولا به شکل های مختلفی برای تصمیم گیری و تولید کالا و خدمات، مدیریت دانش را تجربه کرده اند، اما این تجربه ها نظام مند اصولی نبوده می باشد. اصولا آن چیز که درمورد مدیریت دانش، جدید می باشد وجود آگاهی نسبت به فرایند مدیریت دانش می باشد. سازمان هایی که بدون آگاهی و دانایی به اجرای مدیریت دانش می پردازند به تمامی منافع حاصل از آن دست نخواهند پیدا نمود. مدیریت سنجیده دانش به روش های نظام مند و کل نگرانه، می تواند آگاهی افراد و سازمان ها را در مورد فواید مدیریت دانش افزایش دهد(سروری،1384).
برای درک مفهوم مدیریت دانش، در آغاز بایستی تفاوت های موجود بین داده، اطلا عات و دانش شناسایی گردد، واژه دانش یکی از جنبه های بسیار گمراه کننده مدیریت دانش می باشد. واژه های اطلاعات و داده اغلب به جای واژه دانش به کار رفته، اما واقعیت این می باشد که آنها معانی متفاوتی دارند و درک تفاوت های آنها برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش اساسی می باشد.

در حالت کلی، داده ها حقایق خام هستند. برای اینکه داده ها ارزشمند گردد بایستی پردازش گردد (در یک زمینه و بستر دلخواه قرار گیرد) تا به اطلا عات تبدیل گردد که بر اساس آن بتوان تصمیم گیری نمود. دانش به عنوان اطلاعات معنادار تلقی می گردد. ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش از نوع بازگشتی،(ارتباط ای که بین داده ، اطلا عات و دانش هست به گونه ای می باشد که هر سه موجودیت تا بی نهایت قابل تبدیل به یکدیگر هستند)می باشد و به اندازه «سازمان» و «تفسیر» بستگی دارد. داده و اطلا عات از طریق «سازمان» آنها و اطلا عات و دانش از طریق «تفسیر» آنها از یکدیگر متمایز می شوند .پس دانش نه داده می باشد و نه اطلا عات. دانش برداشتی می باشد که از طریق تجربه، استدلا ل، شهود و یادگیری به دست می آید و افراد زمانی می توانند دانش خود را گسترش دهند که با دیگران دانش خود را به اشتراک بگذارند و در نتیجه ترکیب دانش افراد با یکدیگر دانش جدید خلق می گردد. (کوهن،2001)

تعداد صفحه : 69

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***