عنوان : انتخاب سبد سرمایه با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان و خوشه بندی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگده مهندسی صنایع

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

انتخاب سبد سرمایه با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان و خوشه بندی

 استاد راهنما:

دکتر امیرعباس نجفی

 

شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

انتخاب سبد سرمایه و کسب حداکثری بازده با وجود ریسک کم و نقدشوندگی بالا یکی از تصمیمات پیچیده برای سرمایه گذاران می باشد. با در نظر داشتن اینکه پرتفو بهینه از میان سهام های برتر منتخب به وجودمی­آید،انتخاب سهام و رتبه بندی آنان نگاه ریزبین­تری از تحقیقات را شامل می­گردد که هدف آنان معرفی بهترین­ها جهت تشکیل سبد سرمایه می­باشد. مدل تشکیل سبد سرمایه مدرن(مارکویتز) تنها بر اساس معیارهای بازده و ریسک به انتخاب سهام­ها می­پردازد. هرچند در مطالعات بعد کوشش در مقصود کردن معیارها و سنجه­های دیگر در مدل مارکویتز جهت بالا بردن عملکرد سبد سرمایه نمودند، اما توجه کمتری به طریقه مالی و عملکرد سالانه شرکت­های حاضر در بورس شده می باشد. پس تشکیل سبد سرمایه بر مبنای تحلیل بنیادی شرکت­ها و عملکرد مالی آنها مبنای بعضی از تحقیقات گردیده می باشد.

با در نظر داشتن پیشرفت های صورت گرفته در مدل­های یادگیری و تکینک­های داده­کاوی خط وسیعی از تحقیقات بازار سرمایه که مبتنی بر پیش­بینی می باشد به مطالعه چگونگی بهره گیری از این مدل­ها می­پردازد. در این پایان نامه با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را جهت رتبه بندی سهام ها و نیز پیش بینی سهام­های برتر ارائه شده می باشد. در این مدل با بهره گیری از الگوریتم خوشه بندی K-means داده­های پرت را از مجموعه داده حذف شده و با بهره گیری از تحلیل پوششی داده­ها شرکت­های کارا و ناکارا مشخص شده می باشد. پس از آموزش ماشین بردار پشتیبان، با پیش بینی رتبه سهام ها در سال پایانی و انتخاب سهام­های برتر پرتفو بهینه برای سال بعد ارائه شده می باشد. در نهایت جهت اعتبار سنجی مدل ارائه شده، آن را با میانگین بازده بازار و پرتفوی بهینه بدست آمده از مدل مارکویتز مقایسه شده می باشد.

کلید واژه: پرتفو، ماشین بردار پشتیبان، خوشه­بندی، تحلیل بنیادی. تحلیل پوششی داده ها

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه و کلیات پژوهش.. 1

1 -1 مقدمه. 2

1-2 هدف از پایان نامه. 3

1-3 تبیین موضوع پژوهش.. 3

1-4 توجیه ، انگیزه و علت انتخاب موضوع. 4

1-5 اهمیت موضوع. 5

1-6 مرور کلی بر ادبیات موضوع. 6

1-7 جنبه های نوآوری موضوع. 7

1-8 پرسشها و سوالات اصلی پژوهش.. 8

1-9 روش و متدولوژی پژوهش.. 8

1-10 نتایج مورد انتظار 9

1-11 کاربرد های پژوهش.. 9

1-12 چارچوب پایان نامه. 10

1-13 جمع بندی.. 11

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین.. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2مروری بر مفاهیم پایه ماشین بردار پشتیبان. 14

2-2-1ابرصفحه ونیم فضا 14

2-2-2نرم بردار     14

2-2-3فاصله نقطه از ابرصفحه. 14

2-2-4ابرصفحه متعارفی.. 15

2-3انواع ماشین بردار پشتیبان. 15

2-3-1مدل داده های تفکیک پذیر خطی.. 15

2-3-2مدل داده های تفکیک ناپذیر خطی.. 18

2-4توابع کرنل. 23

2-5کاربرد ماشین بردار پشتیبان در مدیریت پرتفو. 26

2-6مدل تحلیل پوششی داده ها 27

2-6-1ماهیت الگوی مورد بهره گیری 28

2-6-3انواع الگو های DEA.. 29

2-7الگوریتم خوشه بندی K-means 36

فصل سوم: روش پژوهش.. 40

3-1 مقدمه. 41

3-2 طرح کلی از مدل. 41

3-3 آماده سازی داده ها 42

3-3-1 تعیین نسبت های مالی.. 42

3-3-2 ساخت مجموعه داده سهام ها 43

3-3-3 کاهش سطری و ستونی.. 43

3-3-4 معیارهای دسته بندی.. 44

3-3-5 تکمیل داده های مفقوده 45

3-4 دسته بندی داده ها 46

3-4-1 دسته بندی به کمک تکنیکDEA.. 46

3-4-2 دسته بندی بر اساس نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای (CAPM) 47

3-5خوشه بندی داده ها و مشخص کردن داده های زائد. 48

3-6حل مدل با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان. 49

3-6-1ماشین بردار پشتیبان برای رویکرد مبتنی بر DEA.. 49

3-6-2 ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر رویکرد CAPM.. 50

3-7 تشکیل پرتفو. 51

3-8 اعتبار سنجی مدل. 51

3-9 جمع بندی.. 52

فصل چهارم: پیاده سازی مدل در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج و عملکرد. 53

4-1 مقدمه. 54

4-2 داده های مورد بهره گیری 54

4-3 آماده سازی داده ها 55

4-4 دسته بندی داده ها 56

4-4-1 دسته بندی داده ها بر مبنای رویکرد DEA.. 56

4-4-2 دسته بندی بر مبنای مدل CAPM.. 58

4-5 خوشه بندی داده ها و حذف داده های زائد. 59

4-5-1 خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد DEA.. 59

4-5-2 خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد CAPM.. 61

4-6 دسته بندی به کمک ماشین بردار پشتیبان. 64

4-6-1 دسته بندی مبتنی بر رویکرد DEA.. 64

4-6-2 دسته بندی مبتنی بر رویکرد CAPM.. 71

4-7 رتبه بندی سهام. 74

4-8 تشکیل پرتفو. 75

4-9 اعتبارسنجی مدل. 79

4-10 جمع بندی.. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

5-1مقدمه. 82

5-2 یافته ها و نتایج پژوهش.. 83

5-3 دستاوردهای پژوهش.. 83

5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 84

فهرست مراجع. 86

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1 بعضی از مدل های توسعه یافته در حوزه ماشین بردار پشتیبان (به ترتیب سال پژوهش) 21

جدول2‑2 بعضی از مطالعات صورت گرفته در حوزه مرتبط با توابع کرنل در ماشین بردار پشتیبان( ترتیب سال پژوهش) 25

جدول3-1 نسبتهای مالی بهره گیری شده 44

جدول4- 2 نرخ سود سپرده گذاری یکساله. 58

جدول4- 3 تعداد داده هر دسته در رویکرد DEA. 60

جدول4- 4 تعداد داده خوشه های دسته(1-،1،1-) 60

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:تحلیل اثر بخشی برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل زهاب در سال 1392

جدول4- 5 تعداد داده خوشه های دسته(1-،1-،1-) 61

جدول4- 6 تعداد داده های دسته های مبتنی بر رویکردCAPM.. 61

جدول4- 7 تعداد داده های خوشه های دسته(1،1) 62

جدول4- 8 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 62

جدول4- 9 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 63

جدول4- 10 تعداد داده های خوشه های دسته (1-،1-) 63

جدول4- 11 نتایج حاصل از اجرای مدل برحسب بازده 65

جدول4- 12 نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب ریسک برای کلاس 1 بازده 66

جدول4- 13 نتایج دسته بندی برحسب ریسک برای کلاس1- بازده 66

جدول4- 14 نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1) 67

جدول4- 15نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1-) 68

جدول4- 16نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1) 69

جدول4- 17نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1-) 69

جدول4- 18عملکرد مدل برای هر دسته مبتنی بر رویکرد DEA. 71

جدول4- 19 نتایج دسته بندی برحسب بازده انتظاری.. 72

جدول4- 20نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای کلاس 1 بازده انتظاری.. 72

جدول4- 21 نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای کلاس1- بازده انتظاری.. 73

جدول4- 22عملکرد مدل در هر دسته در رویکرد CAPM.. 74

جدول4- 23 نتایج پرتفو برترین ها CAPM.. 76

جدول4- 24 نتایج پرتفو حاصل از 25% برتر سهام ها مبتنی بر رویکرد CAPM.. 76

جدول4- 25 نتایج پرتفو حاصل از برترین های مبتنی بر DEA. 77

جدول4- 26 نتایج پرتفو حاصل از 25% برتر مبتنی بر DEA. 77

جدول4- 27 سهام ها حاضر در پرتفو بهینه ارائه شده 78

جدول4- 28 نتایج حاصل از پرتفوی کل بازار 79

جدول4- 29 نتایج حاصل از تشکیل پرتفو به روش مارکویتز. 80

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1 تفکیک داده ها در حالت تفکیک پذیر خطی.. 16

شکل 2-2 تفکیک داده ها در حالت تفکیک ناپذیر خطی.. 18

شکل 2-3 ماشین بردار پشتیبان غیر خطی.. 23

شکل3- 1 طرح کلی مدل. 42

شکل3-2 مدل مفهومی ماشین بردار پشتیبان سلسله مراتبی.. 50

جدول4- 1 انواع ورودی و خروجی های بهره گیری شده در ادبیات موضوع. 57

شکل4- 1 مقدار تابع- تکرار دسته بندی برحسب بازده 65

شکل4- 2 مقدار تابع-تکرار دسته بندی کلاس1 بازده برحسب ریسک.. 66

شکل4- 3 مقدارتابع-تکرار برای دسته بندی بر حسب ریسک کلاس1- بازده 67

شکل4- 4 مقدارتابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1) 68

شکل4- 5مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1،1-) 68

شکل4- 6 مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1) 69

شکل4- 7 مقدار تابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1-) 70

شکل4- 8 مقدارتابع-تکرار دسته بندی بر حسب بازده انتظاری.. 72

شکل4- 9مقدار تابع-تکرار برحسب نقدشوندگی برای کلاس 1 بازده انتظاری.. 73

شکل4- 10 مقدار تابع-تکرار بر حسب نقدشوندگی برای کلاس1- بازده انتظاری.. 73

 

فصل 1: مقدمه و کلیات پژوهش


1 -1 مقدمه

در زمینه تحقیقات سرمایه گذاری در بازار سهام و تشکیل پرتفو مدل­های کمی امکان پذیری هست. که شامل روش­های پدید آمده از محاسبات نرم افزاری برای پیش بینی سری زمانی مالی و بهینه سازی چند هدفه نرخ بازگشت سرمایه و کاهش ریسک می­باشد. به علاوه انتخاب ابزارهای مالی برای مدیریت پرتفو مبتنی بر رتبه بندی دارایی­ها با بهره گیری از انواع مختلف داده­های ورودی و داده­های تاریخی نیز جزیی از روش­های بهره گیری شده می باشد. از میان همه این­ها انتخاب سهام مدت طولانی می باشد که به عنوان یک کار چالش برانگیز و مهم شناخته شده می باشد. این خط از پژوهش بسیار مشروط بر رتبه بندی سهام مطمئن برای ساختن پرتفو می باشد. پیشرفت­های اخیر در یادگیری ماشین و داده کاوی منجر به وجود آمدن فرصت­های قابل توجهی برای حل این معضلات به صورت موثرتری گردیده می باشد. در این پایان نامه مدلی ارائه شده می باشد که با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان[1] و خوشه بندی[2]و تحلیل پوششی داده ها[3] ضمن پیش بینی، سهام­های برتر را در قالب پرتفو انتخاب می­نماید.

 

 

1-2 هدف از پایان نامه

 

هدف از این پایان نامه ارائه مدلی جهت تشکیل سبد سرمایه با در نظر داشتن تحلیل بنیادی و بهره گیری از عملکرد مالی آنها می باشد. تبیین بیشتر آنکه با بهره گیری از نسبت­های بدست آمده از صورت گزارش­های مالی و نیز تکنیک ماشین بردار پشتیبان و خوشه­بندی که در حوزه داده­کاوی قرار می گیرند، آغاز به آموزش سیستم یادگیری روی آورده شده می باشد و سپس با پیش­بینی سهام­های برتر سبد سرمایه را تشکیل داده شده می باشد. ارائه این مدل کمک شایان توجهی به سرمایه­گذاران در بازار سرمایه می نماید. زیرا آنان همواره به دنبال مدلی هستند که ضمن در نظر گرفتن اهداف و ارجحیت­های آنان به میل ذاتی آنان در جهت اقدام فعال و زودهنگام پیش روی اقدامات منفعلانه پاسخگو باشد.

این جمله که “تاریخ تکرار می­گردد.” و نیز تکیه بسیاری از تحقیقات در زمینه پیش­بینی بر داده­های تاریخی، گواه این امر می باشد که بهره گیری از مجموعه داده­های تاریخی امری متداول و ارزشمند برای اقدامات فعالانه می باشد. خصوصا با در نظر داشتن اینکه مبنای تحلیل بنیادی بر بهره گیری از داده­های معنادار صورت­های مالی می باشد.

در مجموع اینکه در این پایان نامه به پاسخگویی در جهت رتبه بندی سهام­های بازار سرمایه و پیش بینی رتبه­ی سهام­های موجود بر اساس طریقه مالی سال اخیر و نیز سهام­های تازه وارد به بازار سرمایه پرداخته شده می باشد. و در نهایت پرتفوی بهینه از دل این سهام­های منتخب تشکیل شده می باشد.

[1] Support vector machine(SVM)

[2] Clustering

[3] Data Envelopment Analysis(DEA)

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***