در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش واکاوی پاسخ فرکانسی با بهره گیری از شبکه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
ترانسفورماتورها به تعداد زیاد در شبکه های برق برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در مسافت های طولانی مورد بهره گیری قرار می گیرند. قابلیت اطمینان ترانسفو ماتورها در این بین نقشی اساسی در تغذیه مطمئن انرژی برق بازی می کند. پس شناسائی هر چه سریعتر عیبهای رخ داده در داخل یک ترانسفورماتور ضروری گویا. یکی از چنین عیبهائی که به سختی قابل تشخیص می باشد،
تغییرات مکانیکی در ساختار سیم پیچهای ترانسفورماتور می باشد. اندازه گیری تابع تبدیل تنها روش کارامدی می باشد که در حال حاضر برای شناسائی این عیب معرفی شده و بحث روز محققین می باشد.بهره گیری روش مذکور با محدودیتها و مشکلا تی روبرو می باشد که تشخیص انواع عیوب مختلف را به روشهای متداول و مرسوم محدود ساخته می باشد. از این رو امروزه تحقیقات بر روی بهره گیری از الگوریتمها و روشهای هوشمندی متمرکز شده می باشد که بتواند یک تفکیک پذیری نسبتا خوبی بین انواع عیوب و صدمات وارده به ترانسفورماتور را فراهم سازد. در این پایان نامه سیم پیچهای ترانسفورماتور به مقصود پایش با روش تابع تبدیل مطالعه و شبیه سازی شده اند. برای این کار مدل مشروح سیم پیچها مورد بهره گیری قرار گرفته و نشان داده شده که این مدل قادر به شبیه سازی عیبهائی (اتصال کوتاه بین حلقه ها، جابجائی محوری وتغییر شکل شعاعی) می باشد که توسط روش تابع تبدیل قابل شناسائی می باشند. شبیه سازیهای مر بوطه توسط مدل مشروح نشان می دهند که به کمک این مدل می توان به گونه رضایت بخش توابع تبدیل محاسبه شده در محدوده از چند کیلوهرتز تا یک مگاهرتز را ارائه نمود . این مدل مشخصه های اساسی توابع تبدیل (فرکانسهای تشدید و دامنه ها در
فرکانسهای تشدید ) را به گونه صحیح نتیجه می دهد. مقادیر عناصر مدار معادل از روی ابعاد هندسی سیم پیچها و ساختار عایقی مجموعه محاسبه می شوند. با محاسبه و تخمین این مقادیر در حالتهائی که تغییراتی در ساختار سیم پیچ به وجودآمده اند، اثرات عیبهای مکانیکی در مدل در نظرگرفته شده اند. دقت مدل مشروح علاوه بر تعداد عناصر آن به دقت محاسبات پارامترهای آن نیز بستگی دارد. ارتباط بین عیبهای مطالعه شده (اتصال کوتاه بین حلقه ها، جابجائی محوری و تغییر شکل شعاعی ) و تغییرات ناشی از آنها در توابع تبدیل به خوبی توسط مدل نتیجه می شوند . تغییر نسبی مقادیر فرکانسهای تشدید در حوزه فرکانس و زمان فرونشست در حوزه زمان در یک تابع تبدیل به عنوان معیار تغییرات در تابع تبدیل در اثر یک عیب مورد بهره گیری قرار گرفته اند. ارزیابی توابع تبدیل محاسبه شده برای شناسایی عیب، به کمک توابع تبدیل گوناگون تعریف شده در مقالات مختلف، منجر به حصول نتایج زیر شده اند:
– نتایج محاسبات تغییرات یکسانی را در توابع تبدیل در اثر هر کدام از عیبهای فوق الذکر نشان می دهند.
– نتایج محاسبات در خصوص واکاوی حساسیت جابجائی محوری نشان می دهد که اثر جابجائی محوری روی تابع تبدیل در محدوده فرکانسی بالاتر از 100 کیلوهرتز به گونه واضح بیشتر ا زمحدوده کمتر از 100 کیلوهرتز می باشد.
– نتایج محاسبات برای واکاوی تغییر شکل شعاعی سیم پیچ نشان می دهد که تغییر شکل شعاعی روی کل محدوده فرکانسی تابع تبدیل تأثیر تقریباً یکسانی می گذارد.
– بعضی از فرکانسهای تشدید در یک تابع تبدیل درمقایسه با سایر فرکانسهای تشدید در اثر بروز یک عیب حساستر میباشند.
برای بدست آوردن نتایج بیشتر در مورد وابستگیهای بین مدل مشروح و تغییرات محاسبه شده در توابع در اثر یک عیب، اثرات پارامترهای مدل روی توابع تبدیل به گونه مجزا مطالعه و تحلیل شده اند. این تحلیلها نشان می دهند که:
– تغییرات ظرفیتهای خازنی بین دو سیم پیچ در اثر جابجائی محوری قابل چشم پوشی می باشند.
– تغییرات توابع تبدیل در اثر تغییر شکل شعاعی اکثراً از تغییرات ظرفیتها ناشی می شوند. در نظر گرفتن تغییرات اندوکتانسها در این حالت ضروری نمی باشند.
چشم پوشیهای فوق باعث کاهش قابل ملاحظه ای در زمان محاسباتی می شوند و اعمال آنها در پایش ترانسفورماتورها مفید می باشد.
مقدمه
از آنجائیکه قدرت شبکه های برق همواره در حال افزایش بوده و بایستی تاحد ممکن تغذیه انرژی برق مطمئن انجام گردد، بالا بودن قابلیت اطمینان، طول عمر و کیفیت تک تک عناصر و تجهیزات موجود در شبکه ضروری می باشد. ترانسفورماتورهای مرتبط کننده سطوح ولتاژ مختلف در شبکه از مهمترین عناصر شبکه اند که خروج از مدار آنها به قابلیت اطمینان توزیع انرژی آسیب جدی وارد کرده و باعث هدررفتن هزینه زیادی می گردد. برای افزایش قابلیت اطمینان تغذیه انرژی برق، شناسایی سریع عیبهای رخ داده در ترانسفورماتورها الزامی می باشد. بر این اساس در پایان نامه مذکور آغاز مقدمه ای بر روشهای مختلف عیب یابی و پایش ترانسفورماتورهای قدرت اظهار شده می باشد. در ادامه در فصل سوم، روش واکاوی پاسخ فرکانسی به عنوان روش جدید در عیب یابی ترانسفورماتورها معرفی و اصول و مبانی آن تشریح می گردد. به مقصود تحلیل انواع عیوب متداول وارده به ترانسفور ماتور (که معمولا در حالت کار عادی برای ترانسفور ماتور قدرت اتفاق می افتد) سیم پیچ ترانسفورماتور با روش تابع تبدیل مطالعه و شبیه سازی شده می باشد .این مطالعه با تمرکز بر روی مدل مشروح ترانسفورماتور انجام پذیرفته می باشد که جزئیات آن در فصول چهار و پنج ارائه شده اند. فصل شش نتایج حاصل از شبیه سازی یک ترانسفورماتور قدرت 63/20 kV و 30MVA را نشان می دهد و حالتهای مختلف صدمات فیزیکی ترانسفورماتور و اثرات آن بر روی تابع انتقال را مورد مطالعه قرار میدهد. نتایج حاصل از شبیه سازیها، این امکان را فراهم ساخته می باشد تا الگوهای مناسبی متناظر با خطاها و عیوب مختلف ترانسفورماتور استخراج گردد. نهایتا در فصل هفت یک شبکه عصبی هوشمند ارائه شده می باشد که می تواند با بهره گیری از الگوهای استخراج شده مذکور ، یک راهکار مناسب برای تشخیص دقیق و مطمئن از خطای وارد شده بدست دهد.
تعداد صفحه : 130
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق (مخابرات-سیستم):ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید