در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
” M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان:
برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می گردد . در یک سیستم قدرت مجتمع عمودی، این زیر سیستم ها اغلب در مالکیت یک شرکت هستند . تجدید ساختار، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن می باشد که تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف کنندگان بالقوه یک دامنه گسترده ای از نظر انتخاب تامین کنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند.
با در نظر داشتن بحث تجدید ساختار در این پروژه ، مفاهیم و اصول اولیه تجدید ساختار ، مرور ی بر ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و روش های برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط های تجدید ساختار یافته اظهار شده می باشد. به دلیل رقابتی بودن محیط جدید ، چندین معیار و روش در مورد برنامه ریزی سیستم های قدرت اظهار شده می باشد. در آغاز برنامه ریزی بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان برر سی شده می باشد که اثر تسهیلات تولید در سیستم تجدید ساختار یافته، بر قابلیت اطمینان مصرف کننده ها تخمین زده می گردد . در یک محیط رقابتی، شبکه انتقال نیز بایستی برای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی آزاد به مقصود خرید و فروش برق را فراهم نماید. پس در ادامه، روشی مبتنی بر محاسبه LMP در خصوص توسعه شبکه انتقال اظهار شده می باشد. در نهایت برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط های رقابتی با اصلاح روشهای مرسوم در محیط انحصاری برای یک سیستم تست 6 باسه (سیستم Garver) مطرح شده می باشد .استراتژی پیشنهادی، بر این مبنا می باشد که اولاً یک بازار (تا حد امکان ) رقابتی کامل ایجاد گردد و ثانیاً کمترین هزینه سرمایه گذاری ممکن را داشته باشد.
فصل اول
کلیات
1-1- هدف
یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم می گردد . در یک سیستم قدرت مجتمع به گونه عمودی، این زیر سیستم ها بوسیله یک شرکت مالکیت می شوند. در این مورد یک طراح سیستم قدرت نسبتاً به آسانی می تواند به همه اطلاعات مورد نیاز دسترسی یابد و تصمیم می گیرد که جهت در نظر گرفتن رشد بار همراه با قابلیت اطمینان مورد نظر، چه هنگام و در کجا تولید را اضافه کند یا خط و پست را تقویت کند و مصرف کنندگان نیز در خصوص خرید برقشان حق انتخاب چندانی ندارند.
تجدید ساختار ، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن می باشد که تجهیزات انتقال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف کنندگان بالقوه یک رنج وسیع از نظر انتخاب تامین کنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند. دسترس پذیری یا عدم دسترس پذیری نه تنها به نوسانات در قدرت دیمان دی بستگی دارد بلکه همچنین به رقابت بین مالکان مختلف تولید نیز بستگی دارد . این شرایط جدید باعث می گردد که امکان دستیابی به قابلیت اطمینان سیستم مشکل باشد به خصوص برای طراحان شرکت ، تعیین کردن اینکه بهترین پیشنهاد و قابلیت اطمینان چقدر باشد تا رضایت مشتریا ن مختلف را جلب کند . همچنین برای مصرف کننده ها نیز مشک ل می باشد تا بهترین شرکت را از بین تامین کنندگان برق برای دریافت بهترین هزینه و قابلیت اطمینان انتخاب کنند.
شبکه انتقال نیز در بازار برق رقابتی تأثیر مهمی اعمال می کند. در یک محیط رقابتی ، شبکه انتقال بایستی برای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی یکسان ر ا به مقصود خرید و فروش برق فراهم نماید. به بیانی دیگر شبکه انتقال بایستی میدان مناسبی برای رقابت در بازار برق ایجاد کند. مدل های ارائه شده ، عمدت اً برای سیستم های قدرت در محیط انحصاری می باشند. بدیهی می باشد این روش ها برای محیط های بازار رقابتی مناسب نیستند و بر اساس حداقل سازی هزینه ها و رعایت قیود فنی فرمول بندی می شوند، در محیط های انحصاری زیرا هزینه تولید هر یک از واحدها مشخص می باشد بار به گونه ای بین واحدها تقسیم می گردد که کمترین هزینه بهر ه برداری را داشته باشد. اما در محیط های رقابتی اندازه تولید هر واحد توسط آن واحد تولیدی و با در نظر داشتن قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش بازار مشخص می گردد که به عوامل متعددی بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست.
اگر ساختار شبکه انتقال از استحکام مناسبی بر خو ردار باشد پیشنهاد دهندگان قیمتها ، از نقاط دور و نزدیک در خرید و فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند و بدین وسیله از اعمال قدرت بازار توسط بعضی از شرکت کنندگان که به صورت افزایش قیمت برق به دلیل ایجاد تراکم در شبکه انتقال بروز می کند ، جلوگیری می گردد. پس مسئله برنامه ریزی تو سعه انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده، مورد توجه قرار گرفته می باشد.
2-1- تاریخچه
اگر چه صنعت برق در آغاز و با احداث واحدهای کوچک وخصوصی تو لید برق، حیات خود را آغاز نمود اما به تدر یج و با درک اهمیت این صنعت طریقه دولتی شدن ( وبنابرین انحص اری شدن ) آن آغاز گردید. پس صنعت برق به عنوان یک صنعت یکپارچه و کاملاً انحصاری در اذهان شکل گرفت که هر کسی توان ورود به ا ین عرصه و انجام فعالیت در آن را نداشت. با همین ذهنیت بود که دولت ها
کنترل صنعت برق را در دست گرفتند به تدریج و با بروز مشکلاتی در اداره صنعت برق همانند ناتوانی دولت در تامین مالی مناسب برای این صنعت، نا کارایی سرمایه گذار ی و بهره بردار ی و … ، این سوال شکل گرفت که به چه نحوی می توان از پتانسیل بخش خصوصی در این صنعت بهره گیری نمود؟
هر چند بعضی از شرکت های دولتی از عملکرد مطلوبی برخوردارند، اما اغلب شرکت های برق دولتی در کشورهای درحال توسعه اقدام نمود بسیار ضعیفی از خود نشان داده اند. صنایع دولتی عموماً با معضلات مشابهی که می توان به وجود کارکنان مازاد ، پایین بودن سود آوری و عدم نوآوری تصریح نمود. در ا ین صنایع قیمتها معمولا انعکاس دهنده هز ینه های دولت نیستند و نسبت به تغییرات تقاضا واکنش نشان نمی دهد. میانگین قیمتها غالباً کمتر از هز ینه های متوسط می باشد که این امر موجب بروز بحرانهای مالی و نتیجه کاهش سرمایه گذاری، عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات می گردد. مشتریان صنایع برق دولتی غالباً با قطع برق مواجه بوده و بعضی از مشتریان بالقوه از اشتراک برق محروم نگاه داشته می شوند. از سو ی دیگر، قیمتهای نسبی که توسط گروههای مختلف مصرف کنندگان پرداخته می گردد، غالباً منعکس کننده تفاوت در هزینه های تامین برق بر ای ایشان نیست. همچنین تلفات فنی نیز در این صنایع اغلب بیش از اندازه قابل قبول می باشد و فرآیند ارسال و جمع آوری صورت حساب مشتریان بسیار ضعیف و نا کارآمد صورت می پذیرد.
تجدید ساختار به تغییر قوانین و اعمال تشویق های اقتصادی دولتها برای کنترل و رشد فزاینده صنعت برق اطلاق می گردد. این امر که خصوصی سازی صنعت برق را در بخش های تولید و فروش در پی دارد در سال 1980 در شیلی، 1992 در آرژانتین و سپس بولیوی، پرو، گواتمالا، کلمبیا، السالوادر، پاناما، برزیل، مکزیک، اسکاتلند، ایرلند شمالی، نروژ، انگلستان ، اسپانیا ، هلند و بخش های از آمریکا به شیوه های مختلفی اجرا شده می باشد.
درایران نیز از چند سال قبل برنامه هایی برای اجرای فرایند تجدید ساختار و ایجاد بازار برق تدارک دیده شده می باشد. لیکن پیشنهاد تشکیل بازار برق در ایران به تغییراتی بر می گردد که در سال 1382 در ساختار برق کشور (تشکیل شرکتهای مادر تخصصی، پیش بینی تشکیل شر کت مدیریت بازار (مدیر شبکه)، تغییر نظام مبادلات و بودجه ای شرکتها ، حذف یارانه بین بنگاهی و…) پیش بینی شده بود. در همین راستا دستور العمل برای خرید و فروش رقابتی برق در بازار توسط شرکت مدیریت بازار (توانیر) تهیه گردید که مقدمه ای برای تشکیل بازار برق در ایران می باشد.
تعداد صفحه : 159
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی و بهینه سازی مشخصات آن

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید