در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

برق – قدرت

عنوان:

ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
سیستم های قدرت مدرن به دلیل تغییرات همیشگی بار بسیار پیچیده هستند. این سیستم ها به گونه مداوم در معرض اغتشاشات داخلی و خارجی می باشند که می تواند باعث ناپایداری سیستم گردد. فرآیند تعیین پایداری سیستم تحت اغتشاش، ارزیابی امنیت نامیده می گردد. به بیانی دیگر ارزیابی امنیت سیستم قدرت برای تشخیص پایداری یا ناپایداری سیستم انجام می پذیرد. ارزیابی امنیت سیستم قدرت ترکیبی از واکاوی امنیت استاتیکی و دینامیکی می باشد.
یکی از روشهای تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا می باشد. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، پس به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. بعلاوه یافتن و ارزیابی زمان بحرانی رفع خطا به محاسبات مفصل و زمانبری نیاز دارد. پس، کلاس بندی داده ها می تواند به عنوان بهترین گزینه در ارزیابی امنیت سیستم قدرت مورد بهره گیری قرار گیرد. کلاس بندی داده ها، اطلاعات نمونه برداری شده و زمان محاسباتی ارزیابی امنیت را کاهش می دهد.
در این پژوهش سه روش برای کلاس بندی داده ها مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این روش ها عبارتند از: حداقل مربعات (همبستگی)، شبکه عصبی کوهونن و تبدیل Wavelet. بهره گیری از این روش ها معضلات و مسایلی که روش های سنتی دارند را از بین می برد. اگر کلاس بندی داده ها با روشهای ذکر گردیده برای الگوهای ورودی و زمان های بحرانی رفع خطای موجود، صحیح باشد، با این روشها می توان خطوط بحرانی الگوهای جدید ورودی را بدون انجام محاسبات مفصل پایداری گذرا تعیین نمود.
قسمت اول پژوهش اختصار ای از ارزیابی امنیت دینامیکی در سیستم های قدرت را مورد مطالعه قرار می دهد. و قسمت دوم، کاربرد روشهای پیشنهادی برای ارزیابی امنیت دینامیکی می باشد. برای اثبات کارایی روش ها اظهار شده، آنها را بر روی سیستم 39 شینه IEEE تست می نماییم.
مقدمه
طریقه روبه رشد مصرف انرژی الکتریکی و نیاز به داشتن انرژی مطمئن از طریق بهره گیری اقتصادی از منابع تولید، تغییراتی را در شبکه به وجود آورده می باشد. از مهمترین این تغییرات، بهم پیوستگی شبکه های ناحیه ای، بهم پیوستگی شبکه قدرت کشورها به یکدیگر، بهره گیری از خازن های سری در خطوط جهت افزایش ظرفیت انتقال، بهره گیری از خطوط فشار قوی جریان مستقیم و بهره گیری از تنظیم کننده های سریع ولتاژ را می توان نام برد. این تغییرات مسائل جدیدی در کلیه زمینه های عملکرد شبکه ها به وجود آورده می باشد. و باعث پیشرفت تکنیک های تحلیل سیستم های قدرت با توسعه روش های محاسباتی دیجیتالی شده می باشد. و بایستی توجه داشت که برخلاف سایر قوانین و مقررات موجود در مهندسی برق، مبانی تحلیل سیستم های قدرت در فرضیات و روش هایی که از سال ها تجربه به دست آمده می باشد مستتر گشته می باشد.
کنترل و ایجاد امنیت از مهمترین مسائلی می باشد که بایستی در شبکه های قدرت امروزی از دید یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و براساس نتایج آن توسعه شبکه آینده صورت پذیرد و شبکه موجود نیز بهبود یابد، تا چنین شبکه ای بتواند در هر لحظه به گونه مطمئن انرژی مورد نیاز را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا می باشد. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، پس به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. هدف اساسی از این مطالعه و پژوهش به دست آوردن روشی می باشد که بتوانیم بدون انجام محاسبات تفصیلی پایداری گذرا خطوط شبکه بحرانی هر الگوی کاری را تشخیص داده (یافتن زمان بحرانی رفع خطا) و همچنین بتوانیم الگوهای کاری مختلف شبکه را از نظر امنیتی دسته بندی نمائیم. برای تشخیص الگوهای کاری سیستم به مقصود ارزیابی امنیت دینامیکی می توان از سه روش زیر بهره گیری نمود.
1- حداقل مربعات.
2- شبکه عصبی کوهونن.
3- تبدیل Wavelet.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- هدف
کنترل و ایجاد امنیت از مهمترین مسائلی می باشد که بایستی در شبکه های قدرت امروزی از دید یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و براساس نتایج آن توسعه شبکه آینده صورت پذیرد و شبکه موجود نیز بهبود یابد، تا چنین شبکه ای بتواند در هر لحظه به گونه مطمئن انرژی مورد نیاز را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا می باشد. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، پس به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. پس، کلاس بندی داده ها می تواند به عنوان بهترین گزینه در ارزیابی امنیت سیستم قدرت مورد بهره گیری قرار گیرد. کلاس بندی داده ها، اطلاعات نمونه برداری شده و زمان محاسباتی ارزیابی امنیت را کاهش می دهد.
هدف اساسی از این مطالعه و پژوهش، به دست آوردن روشی می باشد که بتوانیم بدون انجام محاسبات تفصیلی پایداری گذرا خطوط شبکه بحرانی هر الگوی کاری را تشخیص داده (یافتن زمان بحرانی رفع خطا) و همچنین بتوانیم الگوهای کاری مختلف شبکه را از نظر امنیتی دسته بندی نماییم.
2-1- پیشینه پژوهش
هدف غایی از ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت مطالعه حفظ سنکرونیزم سیستم هنگام وقوع یک اغتشاش می باشد. این مساله توسط تغییرات زوایای روتور به صورت تابعی از زمان قضاوت می گردد. اگر زاویه روتور ماشینی یا گروهی از ماشین ها نسبت به بقیه سیستم به گونه پیوسته افزایش یابد سیستم ناپایدار می باشد. پدیده تغییرات زاویه روتور را به صورت پایدار گذرا مورد مطالعه قرار می دهند.
1-2-1- ارزیابی امنیت دینامیکی با بهره گیری از روش های سنتی
پایداری گذرای توانایی سیستم قدرت در حفظ سنکرونیزم، هنگامی که تحت تاثیر اغتشاش گذرای شدید همچون خرابی وسایل انتقال، از دست دادن تولید یا از دست دادن یک بار بزرگ می باشد. پاسخ سیستم به چنین اغتشاش هایی تغییراتی را در زوایای روتور ژنراتور، توان های انتقالی، ولتاژ شین ها و سایر متغیرهای سیستم به وجود می آورد. اگر این اختلالات، به موقع کنترل و برطرف شوند، سیستم پایدار خواهد ماند و اگر به موقع و مناسب برطرف نشوند، ماشین ها از حالت سنکرونیزم خارج شده و سیستم ناپایدار می گردد.
سیستم های عملی قدرت ساختار پیچیده ای دارند و در بسیاری از اختلالات و نوسانات دارای چنان اندازه ای هستند که خطی سازی قابل قبول نیست و معادله غیرخطی نوسانی بایستی حل گردد و برای تعیین پایداری سیستم های قدرت روش های مختلفی مانند، معیار سطوح برابر، شبیه سازی حوزه زمان و تابع انرژی به کار می برند.
2-2-1- ارزیابی امنیت دینامیکی با بهره گیری از روش های پیشرفته
سیستم های قدرت مدرن، سیستم های بزرگ و پیچیده ای هستند که تحت فشارهای اقتصادی و محیط های رقابتی نامنظم، راه اندازی می شوند. این فشارها سیستم را به سویی سوق می دهد که نزدیک حاشیه امنیت راه اندازی گردند، حاشیه هایی که ممکن می باشد به خوبی مشخص نباشند. و خاموشی اخیر نشان داد که امنیت دینامیکی موضوع مهمی می باشد.
با گذشت زمان، بی توجه ها و مشارکت های گوناگون در ساختار انرژی، باعث می گردد که سیستم های قدرت بیش از قبل نزدیک حاشیه امنیت بهره برداری شوند. عوامل اقتصادی سیستم را به محدوده های امنیت یا حاشیه آسیب پذیری نزدیک می کند، در نتیجه کل حاشیه امنیت سیستم کاهش پیدا می کند. تحت این سناریو، اپراتور بایستی از وضعیت حاشیه امنیت به گونه دقیق آگاه باشد. تکنیک های سنتی ارزیابی امنیت گذرا شامل روش های مستقیم، همچون تابع انرژی گذرا و معیارهای نواحی محدود و روشهای غیرمستقیم شبیه سازی حوزه زمان می باشند. این روش ها در گذشته بسیار مورد توجه بودند. و در حال حاضر به خاطر پیشرفت سیستم های قدرت و افزایش عملیات محاسباتی روش های سنتی پاسخگو نبوده، پس در سالهای اخیر، روش های مختلف و تکنیک های جدید همچون روش های هوشمند، برای فرآیند خودکار ارزیابی امنیت دینامیکی همراه با چالش های جدید به کار گرفته شده می باشد.
تعداد صفحه : 166
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق (مخابرات):بررسی روش های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید