عنوان : شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و مطالعه تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع (M.Sc)

گرایش: صنایع

عنوان:

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و مطالعه تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم

استاد راهنما:

دکتر مرجان محمد جعفری

استاد مشاور:

دکتر لیدا ترک زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………… 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………….. 3

1-2- تاریخچه…………………………………………………………………. 3

1-3- اظهار موضوع……………………………………………………………. 6

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………… 7

1-5- اهداف پژوهش………………………………………………………….. 7

1-6- سؤالات پژوهش……………………………………………………….. 8

1-7- روش پژوهش…………………………………………………………… 8

1-8- نوآوری و جنبه جدید بودن پژوهش…………………………………… 9

1-9- تعریف متغیرهای پژوهش…………………………………………….. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………… 11

2-2- مروری بر ادبیات پژوهش…………………………………………….. 11

2-3- دانش نگهداری و تعمیرات (نت)……………………………………. 13

2-3-1 دوره نخست وBM…………………………………………………..

2-3-2 دوره دوم و TPM…………………………………………………….

2-3-3 دوره سوم و RCM…………………………………………………..

2-3-3-1 دست‌آوردهای جدید نت در این دوره…………………………. 15

2-4- توقعات رو به رشد مربوط به نگهداری و تعمیرات………………… 16

2-4-1 نگهداری و تعمیرات اضطراری یا (EM)…………………………… 17

2-4-2 نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا (CM)…………………………… 17

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………. 17

2-6- لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا…………………… 22

2-6-1 مهمترین فوائد سیستم کدگذاری………………………………. 22

2-6-2 تعیین کد پیشنهادی مناسب برای تجهیزات و ماشین آلات اصلی شرکت….22

2-7- فناوری شبکه عصبی………………………………………………. 24

2-7-1 حوزه های کاربردی شبکه های عصبی………………………… 26

2-8- فناوری الگوریتم ژنتیک…………………………………………….. 26

2-9- مروری بر کاربردهای تجاری……………………………………….. 27

2-9-1 بازاریابی…………………………………………………………… 27

2-9-2 بانکداری و حوزه های مالی…………………………………….. 29

2-9-3 پیش بینی………………………………………………………… 30

2-9-4 سایر حوزه های تجاری………………………………………….. 30

2-10- مزایای بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی………………. 30

2-11- نتیجه گیری……………………………………………………….. 31

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 33

3-2- مدل مسئله…………………………………………………………. 34

3-3- فرآیند حل……………………………………………………………. 34

3-3-1 چگونگی نظارت بر روی پارامترهای موثر بر روی سیستم …………34

3-3-2 پارامترهای موثر بر روی سیستم مورد شبیه سازی…………..35

3-3-3 عملیات فازی……………………………………………………… 36

3-3-4 ایجاد اعداد فازی…………………………………………………… 37

3-3-5 مفاهیم اساسی از فازی کردن…………………………………. 37

3-3-6 مقایسه اعداد فازی………………………………………………. 38

3-3-7 ایجاد ماتریس زمانی……………………………………………… 42

3-3-8 پیاده سازی الگوریتم ژنتیک…………………………………….. 43

3-4- تعیین اعتبار……………………………………………………….. 44

3-5- نتیجه گیری………………………………………………………… 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………… 51

4-3- تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده…………………………. 62

4-4- نتیجه گیری……………………………………………………….. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………….. 66

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………. 66

منابع و مآخذ……………………………………………………………. 70

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………. 70

پیوست ها………………………………………………………………. 72

چکیده:

در این پژوهش کوشش شده تا سیستم تعمیرات و نگهداری به مقصود پیش بینی خرابی­های ماشین شبیه­سازی گردد. در آغاز مثالی از روش­های سنتی شبیه­سازی ارائه می گردد. سپس کوشش در پیاده سازی یک روش شبیه سازی خواهیم داشت، که این مهم با مطالعه عوامل موثر بر روی سیستم شبیه سازی  و دادن وزن به هر کدام از پارامترها به مقصود مشخص کردن اهمیت تأثیر آنها در سیستم صورت می پذیرد. سپس  با قرار دادن حس­گرهایی بر روی پارامترهای سیستم مورد شبیه سازی، اطلاعاتی را از بخش­های مختلف دستگاه دریافت کرده و بعد از آن کوشش می گردد تا از طریق عملیات فازی سازی، تأثیر پارامترها را بر روی یکدیگر مطالعه گردد. با مطالعه اعتبار سیستم، در صورت لزوم دست به تغییرات لازم، با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک بر روی پارامترها زده تا جایی که عملیات شبیه­سازی ­نزدیک به واقعیت پیاده­سازی گردد. در این روش از شبیه­سازی، سیستم کاملا درگیر با محیط و شرایط وارد بر آن می باشد و این عامل باعث می گردد که کار شبیه سازی بیشتر به واقیت نزدیک گردد، تا روش­هایی نظیر روش های آماری که از شرایط محیطی سیستم تا حدودی چشم پوشی می کنند. با در نظر داشتن حسگرهایی که در سیستم شبیه سازی قرار داده شده، کار شبیه سازی واقعی تر جلوه خواهد نمود و می تواند خود را با تغییرات پیش بینی نشده وفق دهد. و در ضمن بایستی به این نکته نیز توجه داشت که پارامترها تحت شرایط مختلف بر روی هم اثر دارند، که با عملیات     فازی­سازی کوشش شده شبیه سازی معتبری صورت گیرد. سیستم شبیه­سازی طراحی شده این امکان را فراهم می کند که با مطالعه شرایط مختلف و به مقصود بهبود نتایج بتوان در مقادیر بعضی از پارامترها و یا  وزن آن ها تغییراتی ایجاد نمود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

روش طراحی آزمایش­ها کاربرد وسیعی در زمینه­های مختلف پیدا کرده می باشد. در حقیقت، آزمایش را       می توان به عنوان بخشی از فرآیند علمی و یکی از روش­های یادگیری در مورد چگونگی عملکرد فرآیندها یا سیستم در نظر گرفت. در دنیای مهندسی طراحی آزمایش­ها ابزاری مهم جهت بهبود عملکرد یک فرآیند تولید محسوب می­گردد. طراحی آزمایش­ها به فرآیند انجام آزمایش با هدف جمع آوری داده مناسب و تحلیل آنها از روش­های آماری جهت کسب نتایج معتبر تصریح دارد (Mendes et al 2005, 413-431).

 با در نظر داشتن پیشرفت­های تکنولوژی و پیچیدگی سازمان­ها و سیستم­ها بشر ناگزیر می باشد برای حل مسایل و معضلات مختلف تصمیم­گیری و کنترل بسیار حساس و دشواری داشته باشد. با در نظر داشتن اینکه تصمیم­گیری یک امر ضروری و حیاتی برای مدیران می باشد، مدیران به سمت فرایندها و یا ابزاری می­طریقه که بتواند در این تصمیم­گیری­ها کمترین ریسک و هزینه را داشته باشند. یکی از این فرایندها تکنیک شبیه­سازی می باشد که مدیران می­توانند با بهره گیری از این تکنیک عملکرد خود را تحلیل و فرایند تصمیم گیری را پیش بینی، مقایسه و بهینه­سازی کنند (Aoyama and Nomoto 1999, 9).  شبیه­سازی یکی‌ از روش­هایی می باشد‌ که‌ برای‌ شناخت ‌وضع‌ موجود و بهبود عملکرد سیستم­ها به وجود آمده‌ و یکی‌ از پرقدرترین‌ و مفیدترین‌ ابزارهای‌ تحلیل‌ عملکرد فرایندهای‌ پیچیده سیستم­ها می باشد.

2-1- تاریخچه

بر اساس تعریف شاتون (در کتاب علم و هنر شبیه سازی سیستم ها)، شبیه­سازی عبارت می باشد از فرآیند طراحی مدلی از سیستم واقعی و انجام آزمایش­هایی با این مدل که با هدف پی بردن به رفتار سیستم بازاریابی، استراتژی­های گوناگون (در محدوده­ای که به وسیله معیار و یا مجموعه‌ای از معیارها اعمال شده می باشد) را برای عملیات سیستم تبیین می کند. شبیه سازی در فرهنگنامه WEBSTER به معنای وانمودکردن یا نایل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت می باشد. شبیه­سازی رایانه­ای را به فرایند مدل سازی با بهره گیری از روابط ریاضی و منطقی و نیز اجرای مدل به وسیله رایانه گویند. شبیه سازی زمانی انجام می شود که یک مدیر بخواهد بداند که اگر تغییر خاصی در سیستم صورت گیرد در سیستم چه اتفاقی رخ خواهد داد. در واقع کسی که هدفش شبیه سازی می باشد بایستی علم و قدرت ساخت مدلی را داشته باشد که همانند مدل واقعی باشد (البته تا حدودی نزدیک به واقعیت). ایجاد و توسعه یک مدل خوب شبیه­سازی اغلب گران و محتاج زمان می باشد و نیاز به اطلاعات زیادی دارد که ممکن می باشد به آسانی در دسترس نباشد. شانون  به نقل از فازستو در کتاب خود ذکر می کند که توسعه یک مدل خوب برنامه ریزی شرکت ها ممکن می باشد 3 تا 10 سال وقت بخواهد (Longo and Mirabelli 2008, 570-588).    

در مقوله شبیه­سازی ما با بخش های مختلفی در گیر آن هستیمکه هر کدام از این بخش­ها به اطلاعات، آموزش ها، نرم افزارها وبه سایر موردها احتیاج دارد (Garetti et al 2012, 361-369). هر کدام از این بخش ها دچار مشکل شوند کل سیستم شبیه سازی را بی اعتبار و فاقد ارزش خواهند نمود. سیستم­های سنتی شبیه سازی، بایستی برای افرادی که آن را پیاده سازی می کند قابل توجیه باشد، هر چند که چاره ای غیر از پذیرفتن آن نداشته باشند.

در آغاز برای آشنایی با روش­های شبیه سازی، درک بهتر و آشنا شدن با بعضی از نقص­هایی که ممکن می باشد در روش های سنتی با آن روبرو شویم، روشی را ارائه میدهیم. به فرض می خواهیم سیستم تعمیرات و نگهداری را به مقصود پیش بینی خرابی های ماشین شبیه سازی کنیم. اولین چیزی را که نیاز خواهیم داشت توزیع سیستم مورد شبیه سازی می باشد. برای بدست آوردن آن در آغاز نیاز به داده های معتبر و سپس به سیستم های نرم افزاری با افراد مسلط به این نرم افزارها احتیاج خواهد بود. با فرض در دسترس بودن این امکانات و مشخص شدن توزیع سیستم سپس وارد مقوله شبیه سازی شده و اقدام به شبیه­سازی می کنیم. بایستی توجه داشت که مثال زیر صرفاً جهت آشنایی با روش های سنتی شبیه­سازی می باشد.                                               

 بعد از مشخص شدن توزیع سیستم اقدام به شبیه سازی سیستم می کنیم.  فرض کنید از تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، توزیع سیستم به صورت زیر بدست آید:

 x: زمان بین خرابی­ها (به هفته)    

   با محاسبه سطح زیر منحنی از صفر تا هر مقداری از متغیرتصادفی   x می­توان احتمال تجمعی مقدار x را تعیین نمود. ملاحظه می کنید که دامنه مقادیر متغیر تصادفی x (4>x >1) با احتمالات تجمعی (1>F(x)>0) متناظر می باشد. از این رو برای هر مقدارF(x) در فاصله 0 تا 1 مقداری برای x  هست.

هر عدد تصادفی بین 0 و1 را می توان به گونه غیر مستقیم به مقدار متناظر x آن با بهره گیری از تابع توزیع تجمعی آن ترجمه نمود، زیرا F(x)  در فاصله (0,1)  تعریف می گردد در نتیجه:

زیرا می خواهیم با اعداد تصادفی  مقادیر x  را بدست آوریم آغاز بایستی معادله x   را برحسب   بدست آوریم در نتیجه :

 بعد از بدست آوردن عدد تصادفی و جایگزینی آن در معادله فوق مقدار x متناظر با آن بدست خواهد آمد، نتایج شبیه سازی در زیر آمده می باشد.

شبیه سازی برای یک سال بعد از 20 خرابی انجام گرفت. به همین طریق می­توان خرابی­های ماشین را برای یک دوره طولانی انجام داد.

3-1- اظهار موضوع

مسئله اساسی در این پروژه  یافتن راه حلی به مقصود جلوگیری از خرابی دستگاه ها در خطوط مونتاژ می باشد. در واقع بایستی کوشش گردد در عین اینکه زمان خرابی ماشین تخمین زده می گردد، بتوان عواملی را که باعث ایجاد این مشکل شده­اند را شناسایی کرده و عملیات پیش گیرانه را انجام داد. پس گام های اساسی که ایجاد خواهد گردید در آغاز مشخص کردن پارامتر های موثر می باشد. با در نظر داشتن این که عوامل و پارامترهای زیادی ممکن می باشد بر روی عملکرد دستگاه تاثیر گذار باشند از روش های مختلفی مانند نظر سنجی و پرسشنامه مهمترین آنها انتخاب خواهد گردید. گام بعدی قرار دادن حسگر هایی متناسب با پارامتر های انتخابی درون دستگاه، به مقصود اندازه گیری اثر هر کدام از پارامتر ها بر عملکرد آن  می باشد. بایستی توجه داشت که در این مورد حسگر های مد نظر دو حالت ثابت و متغییر را دارا می باشند. به عنوان مثال حسگر ثابت یعنی با در نظر داشتن پارامتر انتخابی، تغییرات و سیگنال هایی که توسط این نوع حسگر ارسال خواهد گردید از دستگاه نیست بلکه تغییرات آن متناسب با زمان می باشد، مثل جنس قطعات به کار رفته در دستگاه از قبیل چرخ دنده، که چه مدت از این قطعه بهره گیری شده می باشد. اما حسگر های متغییر با در نظر داشتن شرایط محیطی، گزارش ها  و سیگنال هایی را ارسال می کنند، مثل تغییرات دمایی درون دستگاه.  البته به این نکته نیز بایستی توجه داشت که بسته به نوع دستگاه و پارامتر های انتخابی چه موقع بایستی از حسگرهای ثابت و متغییر بهره گیری گردد. زمانی که نتوان تغییرات مربوط به پارامتر انتخابی را اندازه گرفت بایستی از حسگرهای به اصطلاح ثابت بهره برد، مثل تخمین جنس قطعات. در جایی که امکان اندازه گیری وجود داشته باشد، مثل تغییرات دمایی درون دستگاه، از حسگر های متغییر (دما سنج) بهره گیری خواهد گردید. بعد از دریافت یکسری داده­ها و سیگنال­ها وبه مقصود پیاده­سازی آنها به گام اساسی تجزیه و تحلیل خواهیم رفت. در این گام بایستی اثر پارامترها بر روی یکدیگر مطالعه گردد. به عنوان مثال تغییرات دمای درون دستگاه تا حدودی بر روی قطعات (چرخ دنده) به کار رفته در درون دستگاه موثر خواهد بود. از آنجا که این نمونه از پارامتر ها بر روی یکدیگر و عملکرد دستگاه تاثیر می­گذارند در نتیجه برای این مقصود از اعداد فازی مثلثی بهره گرفته خواهد گردید. با در نظر داشتن اندازه اهمیت هر پارامتر و سیگنال­ها و داده های دریافتی، اقدام به ایجاد اعداد فازی  و تجزیه و تحلیل خواهیم نمود. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل تخمینی از عملکرد دستگاه ارائه خواهد نمود.

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی : بررسی اثر روش خشک کردن ترکیبی بر روی خصوصیات کیفی ازگیل ژاپنی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع