در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده مهندسی برق

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دزیافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مهندسی برق – قدرت

عنوان:

مطالعه تأثیر مدلهای وابسته به ولتاژ بار بر پایداری ولتاژ شبکه های قدرت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
مطالعه تأثیر مدلهای بارهای استاتیکی خصوصاً بارهای وابسته به ولتاژ بار در مطالعات پایداری ولتاژ از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بعنوان یک نیاز پایه برای ارزیابی امنیت ولتاژ شبکه قدرت به شمار می رود.
در این مقاله دو مدل وابسته به ولتاژ بار یعنی بارهای امپدانس ثابت و جریان ثابت به همراه مدل بارهای توان ثابت مورد توجه و واکاوی قرارگرفته اند و تأثیر این سه نوع مدل بار بطور جداگانه بر پایداری ولتاژ ارزیابی شده و نتایج حاصله با هم مقایسه گردیده اند. همچنین در این مقاله محدودیت تولید نیز در شبیه سازی ها در نظر گرفته شده و در نتیجه نتایج حاصله بصورت واقعی تر ارائه گردیده اند. سیستم تست 14IEEE باس جهت مطالعات عددی انتخاب شده می باشد.
این فصل مقدمه ای جهت ورود به موضوعات پایاننامه می باشد. در آغاز به موضوع اصلی پایداری ولتاژ و اظهار کلیاتی در مورد پایداری ولتاژ می پردازیم و سپس به معرفی سیستم قدرت و ویژگیهای لازم آن خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین ویژگیهای یک سیستم قدرت پایداری آن می باشد. اظهار این ویژگی و انواع شکلهای بروز ناپایداری در بخش بعد مطرح می گردد. اظهار اهمیت پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت توسعه یافته امروزی و کلیاتی در مورد روشهای تحلیل و مدلهای بار، چگونگی تاثیر این مدلها بر پایداری ولتاژ و سپس روش های منتخب ارزیابی گردید، در این پایاننامه از مطالب بعدی هستند. در ادامه این فصل تاریخچه ای از وقایع ناپایداری ولتاژ که در دنیا اتفاق افتاد هاند و همچنین کارهای انجام شده اظهار می گردد. محتوای فصل های بعدی پایان نامه مطلبی هست که در انتهای این فصل ارائه می گردد.
1-1- مقدمه
مسئله پایداری ولتاژ یکی از اساسی ترین مسائل سیستم قدرت می باشد و کشورهای مختلفی با این مشکل در شبکه های خود مواجه هستند. پایداری ولتاژ سیستم قدرت یکی از مهمترین مسائلی می باشد که در طراحی و بهره برداری نگرانی ایجاد می کند. این نگرانی می تواند با افت ولتاژ سیستم مشخص گردد. این افت ولتاژ در ابتدای کار بتدریج بوده اما در نهایت سریع می گردد. موردها زیر می توانند بعنوان فاکتورهای شرکت کننده در این مسئله در نظر گرفته شوند:
1- در تنگنا گذاشتن سیستم یا فشار وارد کردن به آن بعنوان مثال بهره برداری از سیستم تحت شرایط ماکزیمم باردهی توان
راکتیو.
2- ناکافی بودن منابع تولید قدرت راکتیو.
3- مشخصات و نوع رفتار بارها در ولتاژهای پائین و مغایر بودن این رفتار با رفتار مدلهای سنتی بارها که در سیستم های قدرت
مورد بهره گیری قرار گرفته اند.
4- پاسخ ترانسفورمرهای تپ – چنجردار به کاهش اندازه ولتاژ در باس های بار.
5- عملکرد ناخواسته و غیرقابل پیش بینی رله ها که در شرایط کاهش اندازه ولتاژ رخ خواهد داد.
مسئله پایداری ولتاژ بیشتر یک پدیده دینامیکی می باشد و شبیه سازی در حالت گذرا برای پایداری گذرا نیز ممکن می باشد که بکار رود. در هر حال، بعضی از شبیه سازی ها نمی توانند اطلاعات حساسیت یا درجه پایداری را به آسانی فراهم آورند. و این روشهای شبیه سازی با صرف زیاد وقت در شبیه سازی های کامپیوتری و بکارگیری کوشش و روشهای مهندسی در واکاوی نتایج را اظهار می دارند. این مسئله به بازنگری و بازرسی شرایط سیستم در یک مقیاس وسیع و همچنین در نظر گرفتن تعداد زیادی رخداد تصادفی احتیاج دارد. پس در بسیاری از کاربردها روش های واکاوی استاتیکی بسیار سودمندتر هستند. و می توانند بینش بیشتری را در مورد ولتاژ و توان راکتیو بار فرآهم آورند.
پس، داشتن یک روش واکاوی، که بتواند مسئله فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت را پیش بینی کند امری ضروی می باشد. در نتیجه، توجه قابل ملاحظه ای توسط محققان سیستم قدرت برروی این مسئله شده و روشهای مختلفی در مقالات برای واکاوی این مسئله پیشنهاد شده می باشد.
مسئله قدرت راکتیو و کنترل ولتاژ از مسائل معروف این بحث هستند و توسط بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته اند. می دانیم که برای حفظ یک پروفیل ولتاژ مورد قبول برای یک سیستم بایستی منابع کافی توان راکتیو در محلهای مناسبی بهره گیری شوند. با این همه داشتن یک پروفیل ولتاژ مناسب لزوماً پایداری ولتاژ را تضمین نخواهد نمود. بعبارت دیگر اگرچه ولتاژ پائین اکثر اوقات از ناپایداری ولتاژ نشأت می گیرد لزوماً باعث آن نخواهد گردید.
همانطور که اظهار گردید روشهای واکاوی مختلفی در مقالات و نشریات برای واکاوی پایداری ولتاژ ارائه شده می باشد که میتوان از واکاوی مدال و روش پخش بار تداومی نام برد. اساس روش واکاوی مدال بر محاسبه مقادیر ویژه کوچکتر ماتریس ژاکوبین کاهش یافته و همچنین بردارهای ویژه چپ و راست متناظر با این مقدار ویژه می نیمم پایه گذاری شده می باشد. مقادیر ویژه نشأت گرفته یا وابسته به یک مد ولتاژ یا توان راکتیو متغیر هستند. پایداری سیستم بوسیله چک کردن مقادیر ویژه قابل ارزیابی می باشد. اگر تمام مقادیر ویژه مثبت باشند آنگاه سیستم قدرت بعنوان یک سیستم پایدار در نظر گرفته خواهد گردید. بعبارت دیگر حتی اکر یکی از مقادیر ویژه سیستم منفی باشند آنگاه سیستم قدرت ناپایدار بوده و ولتاژ دچار فروپاشی خواهد گردید. و مقدار ویژه صفر نشان دهنده آن می باشد که سیستم در حاشیه ناپایداری قرار گرفته می باشد. وضعیت فروپاشی ولتاژ برای یک سیستم پایدار با ارزیابی مقادیر ویژه مینیمم قابل پیشگوئی می باشد. اندازه هر کدام از مقادیر ویژه مینیمم معیاری جهت اندازه نزدیک شدن به فروپاشی ولتاژ می باشد.
با بهره گیری از فاکتور مشارکت باس های ضعیف یا ناحیه ضعیف سیستم از جهت نزدیکی به فروپاشی مشخص خواهند گردید. این قسمت از سیستم در واقع بیشترین تأثیر را در فروپاشی ولتاژ اعمال خواهد نمود. و همانگونه که بروز اتفاقات ناگهانی می تواند باعث ناپایداری و از دست دادن سیستم گردد این وضعیت (باسهای ضعیف) نیز اگر جبران نشوند باعث از دست دادن سیستم خواهند گردید.
تعداد صفحه : 133
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق کنترل: روش های مدلسازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید