در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق ‐ قدرت

عنوان:

شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط تبدیل موجک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
یکی از عوامل سوختن و خرابی ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت، وقوع پدیده فرورزونانس می باشد. با در نظر داشتن اثرات مخرب این پدیده، تشخیص آن از سایر پدیده های گذرا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در این پایان نامه کارکرد دو شبکه عصبی ی ادگیری کوانتیزه کننده برداری (LVQ) و شبکه عصبی رقابتی در دسته بندی دو دسته سیگنال که دسته اول شامل انواع فرورزونانس و دس ته دوم شامل انواع کلیدزنی خازنی، کلیدزنی بار، کلیدزنی ترانسفورماتور می باشد، با بهره گیری از ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک خانواده Daubechies تا شش سطح مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. تأثیر شبکه های عصبی مذکور بعنوان طبقه بندی کننده، جدا سازی پدیده فرورزو نانس از سایر پدیده های گذر ا می باشد. سیگنالهای مذکور با شبیه سازی توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی بدست آمده اند. برای استخراج ویژگیها، کلیه موجکهای موجود در جعبه ابزار Wavelet نرم افزار MATLAB مطالعه شده می باشد که تبدیل موجک خانواده Daubechies بعنوان مناسبترین موجک تشخیص داده گردید. به مقصود استخراج هرچه بهتر ویژگیها سیگنالها، الگوها نرمالیزه (مقیاس بندی) شده اند سپس انرژی شش سیگنال جزئیات حاصل از اعمال تبدیل موجک به عنوان ویژگیهای استخراج شده از الگوها، برای آموزش و امتحان دو شبکه عصبی مذکور بکار رفته می باشد. به کمک این الگوریتم تفسیر بعضی از رخدادها که احتمال بروز پدیده فرورزونانس در آنها هست قابل انجام بوده، همچنین میتوان نسبت به ساخت رله هایی برای مقابله با پدیده فرورزونانس کمک نماید. عناوین روشهای ارایه شده در این پایان نامه به تبیین زیر می باشند:
1) شناسایی فرورزونانس با بهره گیری از تبدیل موجک و شبکه عصبی LVQ
2) شناسایی فرورزونانس با بهره گیری از تبدیل موجک و شبکه عصبی رقابتی
نتایج حاصل از این روشها بیانگر موفقیت بسیار هر دو روش در شناسایی فرورزونانس از سایر پدیده های گذرا می باشد.
فصل اول
مقدمه
امروزه انرژی الکتریکی تأثیر عمده ای در زمینه های مختلف جوامع بشری اعمال می کند و جزء لاینفک زندگی می باشد. بدیهی می باشد که مانند سایر خدمات اندیسها و معیارهایی جهت ارزیابی کیفیت برق تولید شده مورد توجه قرار گیرد. اما ارزیابی اندازه کیفیت برق از دید افراد مختلف و در سطوح مختلف سیستم قدرت بکلی متفاوت می باشد. به عنوان مثال شرکتهای توزیع، کیفیت برق
مناسب را به قابلیت اطمینان سیستم برق رسانی نسبت می دهند و با ارائه آمار و ارقام قابلیت اطمینان یک فیدر را مثلا ٩٩% ارزیابی می کنند سازندگان تجهیزات الکتریکی برق با کیفیت را ولتاژی می دانند که در آن تجهیزات الکتریکی به درستی و با راندمان مطلوب کار می کنند و پس از دید سازندگان آن تج هیزات، مشخصات مطلوب ولتاژ شبکه بکلی متفاوت خواهد بود. اما آن چیز که که مسلم می باشد آنست که موضوع کیفیت برق، نهایتًا به مشترکین و مصرف کنندگان مربوط میشود و پس، تعریف مصرف کنندگان اهمیت بیشتری دارد.
بروز هر گونه اشکال یا اغتشاش در ولتاژ، جریان یا فرکانس س یستم قدرت که باعث خرابی یا عدم عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی مشترکین گردد به عنوان یک مشکل در کیفیت برق، تلقی می گردد.
واضح می باشد که این تعریف نیز از دید مشترکین مختلف، معانی متفاوتی خواهد داشت. برای مشترکی که از برق برای گرم کردن بخاری بهره گیری می کند، وجود هارمونیک ها در ولتاژ یا انحراف فرکانس از مقدار نامی هیچ اهمیتی ندارد، در حالی که تغییر اندکی در فرکانس شبکه، برای مشترکی که فرکانس برق شهر را به عنوان مبنای زمان بندی تجهیزات کنترلی یک سیستم به کار گرفته می باشد، می تواند به گونه کلی مخرب باشد.
یکی از مورد هایی که بعنوان یک مشکل در کیفیت برق تلقی می گردد، پدیده فرورزونانس می باشد. در اثر وقوع این پدیده و اضافه ولتاژ و جریان ناشی از آن، موجب داغ شدن و خرابی ترانسفورماتورهای اندازه گیری و ترانسفورماتور های قدرت می گردد که میتوانند بر حسب شرایط اولیه، ولتاژ و فرکانس تحریک و مقادیر مختلف پارامترهای مدار (کاپاسیتانس و شکل منحنی مغناطیسی)، مقادیر متفاوتی پیدا کنند، پس بایستی محدودیت هایی بر پارامترهای سیستم اعمال نمود تا از وقوع چنین پدیده ناخواسته جلوگیری نمود.
با در نظر داشتن اهمیت شناسایی پدیده فرورزونانس از سایر حالتهای گذرا دراین پایان نامه کوشش گردید تا سیستمی هوشمند جهت تشخیص این پدیده از سایر حالتهای گذرای کلید زنی ارائه گردد. در طراحی این سیستم هوشمند اولا از جدیدترین روش های تجزیه و تحلیل و پردازش سیگنال های الکتریکی برای پردازش داده ها بهره گیری گردید. ثانیًا از طبق هبندی کننده های پیشرفته با توانایی بالا در دسته بندی داده ها بهره گرفته گردید. به مقصود مقایسه نتایج حاصل از فرورزونانس با سایر سیگنالهای گذرای شبکه توزیع، تعدادی از حالتهای گذرا نظیر کلیدزنی بار، کلیدزنی خازنی و کلید زنی ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی شبیه سازی گردید. در فصل دوم به مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پردازش سیگنال در سیستمهای قدرت پرداخته، در فصل سوم به معرفی پدیده فرورزونانس خواهیم پرداخت. در فصل چهارم مبانی علمی روشهای پیشنهادی، در فصل پنجم چگونگی جمع آوری اطلاعات و سیگنالها مطالعه می گردد و درفصل ششم چگونگی پیاده سازی روشهای پیشنهادی مطالعه می گردد و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات پایان بخش مطالب خواهند بود.
تعداد صفحه : 120
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی روش های فشرده سازی صوت (celp) و کاربرد آن در موبایل

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید