عنوان : یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر تأثیر باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده مهندسی

گروه صنایع

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

عنوان:‌

یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر تأثیر باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

استاد راهنما:

دکتر فردین احمدی زر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات پژوهش)……………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………… 2

1-2- مسأله اول………………………………………………………………………. 5

1-3- مسأله دوم……………………………………………………………………… 6

1-4- ضرورت پژوهش……………………………………………………………………8

1-5- اهداف پژوهش………………………………………………………………….. 9

1-6- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………… 9

فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع)………………………………………………. 10

2-1- مقدمه………………………………………………………………………….. 11

2-2- کاربرد تئوری مجموعه­ های فازی در زنجیره تأمین………………………… 11

2-3- بهره گیری از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین……15

2-4- یکپارچه کردن  مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز..19

2-5-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشین………………………………………. 21

فصل سوم (مدلسازی و ارائه راه حل) …………………………………………….23

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………. 24

3-2- تئوری مجموعه­ های فازی…………………………………………………… 24

3-4- تعریف مسأله اول…………………………………………………………….. 26

3-4-1- مفروضات مسأله اول……………………………………………………… 27

3-4-2- مدل ریاضی مساله اول…………………………………………………… 28

3-5- رویکرد حل مسأله اول………………………………………………………. 34

3-5-1- پرداختن به محدودیت­های فازی…………………………………………… 34

3-5-2- پرداختن به توابع هدف…………………………………………………… 40

3-6- ضرورت یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز…42

3-7- تعریف مسأله دوم…………………………………………………………… 43

3-7-1- مفروضات مسأله دوم……………………………………………………. 45

3-7-2- مدل ریاضی مسأله دوم………………………………………………….. 46

3-8- رویکرد حل مسأله دوم………………………………………………………. 53

3-8-1- چگونگی نمایش جواب و تولید جمعیت اولیه……………………………….. 54

3-8-2- ارزیابی اندازه برازندگی کروموزوم­ها……………………………………… 58

3-8-3- عملگر انتخاب………………………………………………………………. 60

3-7-4- عملگر همگذری……………………………………………………………. 61

3-7-5- عملگر جهش……………………………………………………………….. 62

3-7-6- چگونگی اصلاح کروموزوم­های نامعتبر………………………………………… 63

3-7-7- روش جستجوی محلی…………………………………………………… 65

فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل)………………………………………… 66

4-1- نتایج محاسباتی مسأله اول………………………………………………… 67

4-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم……………………………………………….. 72

4-2-1- تولید مسائل نمونه و تنظیم پارامترهای الگوریتم………………………..73

4-2-2- تحلیل نتایج………………………………………………………………….. 75

فصل پنجم (جمع بندی و تحقیقات آتی)………………………………………….. 82

4-1- جمع بندی……………………………………………………………………… 83

5-2- تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 85

منابع…………………………………………………………………………………. 86

چکیده:

در این پژوهش فرآیند مدیریت زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با تأکید بر تأثیر استراتژی فرابارانداز و با فرض وجود عدم قطعیت مورد مطالعه قرار می­گیرد. از این رو، به مقصود یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع یک مدل ریاضی توسعه داده می­گردد. در زنجیره تأمین مورد مطالعه از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات بهره گیری می­گردد. همچنین از اعداد فازی مثلثی برای اظهار عدم قطعیت موجود در زنجیره و از برنامه­ریزی محدودیت فازی مبتنی بر شانس و رویکرد حداکثر-حداقل برای تبدیل مدل دو هدفه فازی به یک مدل یک هدفه قطعی بهره گیری می­گردد. مدل یک هدفه قطعی حاصله به وسیله یک نرم افزار تجاری قابل حل می­باشد.

به علاوه، مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به مقصود بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز امری ضروری می باشد. اما از آن­جایی که یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذکور باعث افزایش پیچیدگی خواهد گردید، پس به مقصود کاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سه سطح مورد مطالعه قرار می­گیرد. در مدلی که به این مقصود ارائه می­گردد، مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی از تأمین­کنندگان به باراندازهای میانی و همچنین وسایل نقلیه خروجی از باراندازهای میانی به خرده فروش­ها مشخص می­گردد. هدف، تخصیص محصولات به تأمین­کنندگان و باراندازهای میانی به مقصود بهینه کردن مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی و خروجی و عملیات دسته­بندی کردن محصولات در باراندازهای میانی بوده به طوریکه کل هزینه­ های خرید محصولات، حمل و نقل و نگهداری حداقل گردد. همچنین به مقصود حل مدل ارائه شده، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی توسعه داده می­گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

رقابتی بودن بازارها، معرفی و وجود محصولاتی با عمر کوتاه و بالا بودن انتظارات مشتریان در ارتباط با کیفیت و زمان تحویل محصولات، ایجاب می­کنند که محصولات در مقدار، مکان، زمان و قیمت مناسب عرضه شوند که این خود ضرورت ایجاد هماهنگی تولید­کنندگان با تأمین­کنندگان مواد اولیه و توزیع­کنندگان محصولات را ایجاب می­کند.

زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به گونه مثال فعالیت خرید، تولید، نگهداری و توزیع می­گردد. این فعالیت­ها به مقصود تهیه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام می­شوند. مدیریت صحیح این فعالیت­ها موجب بهبود عملکرد زنجیره خواهد گردید از این­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف نمود [1].  فرآیند برنامه­ریزی زنجیره تأمین به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین به مقصود یکپارچه و متناسب کردن فعالیت­های مذکور در بین اعضای مختلف زنجیره انجام می­گردد [2]. برنامه­ریزی زنجیره تأمین بسته به افق برنامه­ریزی به سه دسته تقسیم­بندی می­گردد:

– برنامه­ ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد مطالعه در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.

– برنامه ­ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ریزی در ارتباط با بهره گیری بهینه از ظرفیت منابع مختلف مانند تأمین­ کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع تصمیم ­گیری می­گردد. افق زمانی مورد مطالعه در برنامه­ریزی تاکتیکی یک تا دو سال می باشد.

– برنامه­ ریزی عملیاتی: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلی از قبیل مسیریابی وسایل نقلیه، برنامه­ ریزی تولید و توزیع روزانه تصمیم­ گیری می­گردد [1].

هدف هر زنجیره تأمین افزایش سودآوری زنجیره از طریق کاهش هزینه­ها و افزایش سطح
خدمت­دهی می باشد. طرح توزیع به عنوان یکی از عوامل ایجاد هزینه در زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و تقریبا 30 درصد از قیمت محصول نهایی را شامل می­گردد [3]. پس بهره گیری از استراتژی­های مناسب توزیع به مقصود کاهش هزینه­های حمل­ و نقل و افزایش سطح
خدمت­دهی می­تواند باعث افزایش سودآوری زنجیره گردد. در میان استراتژی­های مختلف توزیع استراتژی فرابارانداز[1] به عنوان یک تکنیک لجستیک موثر محصولات ارسال شده از تأمین­کنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه­های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­کند. این استراتژی با دسته­بندی کردن محصولات و در نتیجه تکمیل ظرفیت وسایل نقلیه باعث کاهش هزینه­های حمل و نقل می­گردد. 

از آن­جایی­که قرار دادن محصولات مختلف در یک گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز میانی و منتج به ملاقات مشتری­های مختلف (سفارش دهندگان محصولات) می­گردد، پس مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به مقصود بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز ضروری می باشد.

از طرفی دیگر، در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی مانند غیر قابل پیش­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ایجاد یک درجه مهمی از عدم قطعیت در زنجیره تأمین می­گردد. نادیده گرفتن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین باعث اشکال در عملکرد زنجیره خواهد گردید. پس شناخت منابع ایجاد عدم قطعیت و بهره گیری از رویکردهای مناسب برای برطرف کردن این عدم قطعیت به مقصود افزایش سودآوری زنجیره ضروری می باشد. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از:

– عدم قطعیت در عرضه: این عدم قطعیت در اثر تغییر در عملکرد تأمین­کنندگان به علت تأخیر در تحویل­ها به وجود می­آید.

– عدم قطعیت در فرآیند: این عدم قطعیت از غیر قابل اعتماد بودن فرآیند تولید به دلیل خرابی ناگهانی ماشین آلات، تغییر در عملکرد نیروی انسانی و غیره ناشی می­گردد.

– عدم قطعیت در تقاضا: این عدم قطعیت مهمترین عامل ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین بوده و از نوسانات موجود در تقاضا و پیش­بینی نادرست ناشی می­گردد [4].

رویکردهای  تحلیلی (احتمالی)، رویکردهای شبیه­سازی و رویکردهای پیوندی بر اساس ترکیبی از مدل­های تحلیلی و شبیه­سازی، مانند رویکردهای مورد بهره گیری برای برطرف کردن عدم قطعیت­ موجود در زنجیره تأمین می­باشند. مدل­های تعیین شده در این رویکردها، عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین را به وسیله توزیع­های احتمالی به دست آمده از داده­های آماری نمایش می­دهند. از آن­جایی که بهره گیری از این رویکردها با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به داده­های آماری قابل اعتماد همراه می باشد بهره گیری از رویکردهای دیگر ضروری به نظر می­رسد. یکی دیگر از رویکردهای مورد بهره گیری برای برطرف کردن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین، بهره گیری از تئوری
مجموعه­های فازی می باشد [5]. قابل ذکر می باشد که تئوری مجموعه­های فازی علاوه بر برطرف کردن مشکل فوق، دارای تطابق بیشتری با مسائل دنیای واقعی می باشد.        

با در نظر داشتن توضیحات بالا، واضح می باشد که یکپارچه و متناسب کردن طرح­های تهیه­­ مواد اولیه، تولید و توزیع، مطالعه منابع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین و بهره گیری از یک رویکرد مناسب برای برطرف کردن این منابع و همچنین انتخاب استراتژی­های مناسب برای توزیع محصولات از عوامل مهم بقای زنجیره تأمین در بازارهای امروزی هستند.

از این رو در این پژوهش ، یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع مورد مطالعه قرار می­گیرد. در زنجیره تأمین مورد مطالعه از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات بهره گیری می­گردد. بهره گیری از استراتژی فرابارانداز مستلزم مطالعه همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی می­باشد. اما از آن­جایی که یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذکور باعث افزایش پیچیدگی خواهد گردید، پس به مقصود کاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سطوح کمتر مورد مطالعه قرار می­گیرد. پس، در این پژوهش دو مسأله مذکور یعنی یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع و یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز به ترتیب تحت عنوان­های مسأله اول و مسأله دوم مورد مطالعه قرار می­گیرند.

2-1- مسأله اول

    مسأله اول عبارت از یکپارچه کردن طرح­های تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای­­­­ میانی[1] و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن پارامترهای فازی (شامل ظرفیت تأمین مواد­ اولیه، سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشین­ آلات تولیدکنندگان و نیز تقاضای خرده فروش­ها) و با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع[2] می باشد. در این زنجیره برای توزیع محصولات از استراتژی­های فربارانداز و ارسال مستقیم (از تولیدکننده به خرده فروش) بهره گیری می­گردد.

مفروضات این مسأله به تبیین زیر می­باشند.

– زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­ کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای می­باشد.

– برای توزیع محصولات از باراندازهای میانی و ارسال مستقیم بهره گیری می­گردد.

– سطح برنامه ریزی میان مدت می باشد.

– در صورتی که تقاضای یک خرده فروش برای یک کالای مشخص از طریق یک بارانداز میانی تأمین گردد، بایستی کل تقاضای آن خرده فروش به ازای آن محصول از طریق همان بارانداز میانی برآورده گردد. این فرض از رویکرد تک منبعی[1] [8-6] نشأت می­گیرد.

– هر یک از تولیدکنندگان توانایی تولید همه محصولات را دارند.

– کمبود مجاز بوده و به صورت پس افت در نظر گرفته می­گردد.

– هزینه نگهداری مواد اولیه و محصولات در پایان هر دوره در نظر گرفته می­گردد.

– تولیدکنندگان محصولات را به سه طریق تولید می­کنند: تولید در زمان عادی، تولید به صورت اضافه کاری و یا از طریق پیمانکاری.

– تقاضا، ظرفیت تولید و نیز ظرفیت تأمین مواد اولیه اعداد فازی مثلثی هستند.

از آن­جایی که مهمترین هدف استراتژی فرابارانداز کاهش هزینه­ های نگهداری و حمل و نقل می­باشد، پس مطالعه همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز امری ضروری می باشد. اما ­همان طوری که قبلا نیز ذکر گردید به دلیل کاهش پیچیدگی مسأله مورد مطالعه، یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی و استراتژی فرابارانداز در یک زنجیره سه سطحی مورد مطالعه قرار می­گیرد.

[1] Single sourcing

[1] Cross docks

[2] Just in time

[1] Cross docking

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث (مطالعه موردی : تولید کارخانه سیمان خرامه استان فارس)

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***