متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان:

ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 • مقدمه

خرید‌ تفننی[1] یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده[2] و یک مفهوم حیاتی در بازار می باشد. خرده‌فروشان کاملاً از قدرت خرید تفننی در توسعه درآمد خود مطلع می‌باشند. پس از طریق استراتژیهایی مانند طرح فروشگاه نمایش‌گر محصول، طراحی بسته‌بندی و فروش، احساس مثبت مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کنند. اقدام خرید رفتاری پیچیده می باشد و این نوع از خریدها یعنی خرید تفننی، که به خریدهای بدون‌برنامه‌ریزی شده، هیجانی و احساسی نیز معروف می باشد و در بازارهای مصرفی صورت می‌گیرد، پیش روی خریدهای برنامه‌ریزی شده یا منطقی قرار می‌گیرد. وقتی خرید از نوع برنامه‌ریزی شده باشد با یک فرایند کاملاً مشخص و از قبل برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد و خریدار قبل از اینکه وارد مغازه یا فروشگاه گردد مراحل خرید را به صورت منطقی پشتِ سر گذارده و می‌داند که چه نوع کالایی با چه مشخصاتی و چه کیفیتی خریداری کند که این نوع خریدها هیجان و درگیری خاصی موقع خرید ندارد زیرا که قبل از خرید این مراحل را پشت سر گذارده می باشد. اما پیش روی این خرید برنامه‌ریزی‌شده خرید تفننی که خرید بدون برنامه‌ریزی شده و خرید هوسی نیز نامیده می گردد، قرار دارد که در آن مراحل و فرایند خرید به گونه مشخص و منطقی رعایت نمی‌گردد به همین دلیل به خرید غیرمنطقی نیز معروف می باشد. این نوع خریدها در بازاهای مصرفی و بیشتر برای کالاهایی با قیمت متوسط به پایین صورت می‌گیرد و طبق آمار و ارقام کشورهایی که در آنها مطالعات صورت گرفته بالای 50 درصد خریدهای فروشگاهها از نوع خریدهای تفننی می‌باشد. از طرفی با در نظر داشتن ماهیت خریدهای تفننی که هیجان و لذت خاصی را به همراه دارند خریدار در این نوع خریدها از لحاظ روانی بیشتر هیجانی می گردد و لذت و هیجانی که از این نوع خریدها احساس می کند به مراتب بیشتر از خریدهای دیگر می‌باشد و از این لحاظ این خریدها برای مصرف‌کننده نیز بسیار مهم می‌باشند. پس با مرور و مطالعه ادبیات و تحقیقات صورت گرفته به این امر می‌رسیم که خریدهای تفننی هم برای بازار و هم برای مصرف‌کننده مقوله‌ای حیاتی و جدایی ناپذیر می‌باشد. با این حال محقق بر آن گردید تا در این مورد بصورت علمی تحقیقی انجام دهد تا از نتایج آن، هم بازارها (فروشگاهها) و هم مصرف‌کنندگان بهره گیری کنند.

 • اظهار مساله:

بازاریابان مدتهاست که اهمیت خرید تفننی را مورد شناسایی قرار داده‌اند و در تحقیقی که در سال 1978 توسط بلنگر و روبرت انجام گردید اعلام گردید که تقریبا 38 درصد خریدهای فروشگاهی بصورت تفننی انجام می گردد (Bellinger, Robertson and Hirchman,1978,15-18). تعداد خریدهای تفننی را از طریق طراحی جذاب فروشگاه، نمایش محصول، طراحی مناسب بسته‌بندی و … می‌توان افزایش داد. به لحاظ رواج خرید تفننی در بازارهای امروزی، تحقیقات دانشگاهی در مورد خریدهای تفننی طی دهه گذشته (اوایل قرن 21) افزایش یافته می باشد. در تحقیقی که توسط بیتی و فرل در سال 1998 صورت گرفته نشان می‌دهد که تمایل به خرید تفننی یک ویژگی شخصیتی مصرف‌کننده می باشد. طبق این پژوهش افراد می‌تواند از دیگری براساس ویژگیهای فردی متمایز گردد و همچنین افزایش در آمدهای قابل بهره گیری و موجودی مالی، خرید تفننی افراد در محیط‌های خرده فروشی و فروشگاهی را به عنوان رفتار مصرفی رایجی در آورده از طرفی محیط و فرهنگ و تمایل به مواد مصرفی لذتبخش و احساسات مثبت نیز در خرید تفننی تأثیر بسزایی دارند. خرید تفننی مفهوم فراگیری در مورد رفتار مصرف‌کننده می باشد و نقطه مهمی در فعالیت های بازاریابی به حساب می آید (Beatty and Ferrell, 1998, 169-191).

درحالت کلی در خرید تفننی، فرآیند تصمیم‌گیری خرید برنامه‌ریزی شده صورت نمی‌گیرد. در واقع با دیدگاه سنتی خرید منافات دارد یعنی مراحل به ترتیب رعایت نمی‌گردد.

به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای تفننی افزایش یافته و بصورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف‌کننده نمایان می گردد. با در نظر داشتن اینکه خریدهای تفننی کمک شایانی به فروش می کند نه فقط خرده‌فروشان بلکه فروشندگان کالاهای با درگیری کم و کالاهای تند مصرف، مهمترین کوشش خود را بر روی جذب خریدهای تفننی متمرکز می‌کنند که این کار از طریق ویترین‌ها، بسته‌بندی محصولات و ابزارهای تبلیغاتی داخل فروشگاهی شکل میگیرد.

با در نظر داشتن تأثیر برجسته خریدهای تفننی در بازارهای مصرفی و اقتصاد بازار، نتایج مطالعات بدست آمده، مطالعه بازارهای مصرفی، عدم آگاهی خرده فروشها و فروشندگان از خریدهای تفننی عیان بوده و ابزارهای بهره گیری مناسب از استراتژی پیشبرد فروش از طریق خرید تفننی خریداران برای رونق بیشتر دادن به بازارهای مصرفی به عنوان مشکلی در بازارهای مصرفی بخصوص خرده‌فروشان و فروشندگان به وضوح قابل تشخیص می‌باشد پس با در نظر داشتن اینکه خریدهای تفننی درصد بالایی از خرید‌های فروشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد که متغیرهای مؤثر بر این خریدها مورد شناسایی و مطالعه قرار گیرد تا از این طریق گامی مؤثر در جهت رونق بخشیدن به بازارهای مصرفی و اقتصاد بازار برداشته گردد که در این پژوهش به مطالعه تأثیر متغیرهای “محیط فروشگاه، وضعیت روحی – ‌روانی مصرف‌کننده و ویژگیهای افراد بر خرید تفننی” پرداخته می گردد و سئوال اصلی پژوهش (تأثیر عوامل شخصیتی و فردی بر خریدهای تفننی چگونه می باشد؟) مطرح می گردد.

 

 • پیشینه پژوهش:

در مورد خریدهای تفننی مطالعات بسیاری در کشورهای پیشرفته انجام شده که اکثر این مطالعات در کشور امریکا صورت گرفته می باشد. در ادامه به صورت اختصار به تعدادی از این تحقیقات تصریح می گردد:

1- آبراهام[3] در سال 1997 در پژوهش خود با عنوان “تمام آن چیز که که در ذهن شماست” با مطالعه اندازه وقوع خرید تفننی در بازارهای مصرفی به این نتیجه رسید که خرید محصولات در بازارهای مصرفی بیشتر از نوع خریدهای بدون برنامه‌ریزی شده می‌باشد.

2- طی تحقیقاتی که در انگلستان توسط بای‌لی، نان‌کارو[4] در سال 1998 و آفریقای جنوبی توسط آبرات و گودی[5] در سال 1990 صورت گرفته می باشد نتایج تحقیقات همه‌ی آنها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان امریکایی نسبت به مصرف‌کنندگان بریتانیایی و آفریقای جنوبی تمایل بیشتری به خریدهای تفننی از خود نشان می‌دهند.

3- مایکل وود در سال 1998 در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رفتار خرید تفننی در خرده‌فروشیهای امروزی امری رایج می باشد و حدود 60 درصد از خریدهای سوپرمارکت و 53 درصد از خرید فروشگاههای بزرگ بدون برنامه‌ریزی می‌باشد. همچنین اظهار کردند که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری برای خرید تفننی دارند.

4- جاکولین‌کاسن[6] در سال 2002 طی تحقیقی با عنوان “تأثیر فرهنگ بر رفتار خرید تفننی مصرف‌کننده” در کشورهای استرالیا، ایالات‌متحده، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزی به این نتیجه رسید که عوامل منطقه‌ای (مانند فردگرایی و جمع‌گرایی) وعوامل تفاوت فرهنگی (مانند خویشتن‌بینی و وابستگی متقابل) به صورت منظم بر رفتار خرید تفننی مصرف‌کننده تأثیر دارد.

5- اِن جو پارک و جودیس کاردونا فورنی[7] در سال 2006 طی تحقیقی با عنوان “مدل ساختار رفتار خرید تفننی مبتنی بر مد” به این نتیجه رسیدند که تمایل به کالاهای مصرفی لذت‌جویانه، تأثیر مهمی در تعیین خرید تفننی مُدگرایی دارد و دخالت مُد، سبک زندگی و عواطف و احساسات مثبت اثر بیشتری بر رفتار خرید تفننی دارد.

6- میشائل وود در سال 1998 طی تحقیقی با عنوان “وضعیت اجتماعی – اقتصادی، تأخیر در خشنودی و خرید تفننی” به این نتیجه رسید که تأخیر در خشنودی باعث کاهش خرید تفننی می گردد و نیز اظهار کردند، اندازه درآمد خانواده ارتباط مهمی با خرید تفننی ندارد پیش روی تحصیلات، سن و جنس ارتباط مستقیمی با خرید تفننی دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان

 

 • اهمیت و ضرورت پژوهش:

رشد اقتصادی تجاری و افزایش مصرف و درآمد مردم موقعیت‌های گسترده‌ای را برای خرید تفننی ایجاد کرده می باشد. خریدهای تفننی یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار می باشد. وست[8] طی تحقیقی در سال 1951 به این نتیجه رسید که 36 درصد خریدهای فروشگاهی از نوع خریدهای تفننی بوده می باشد .(Jaeha Lee,2008,20) این امر خود ضرورت و اهمیت مطالعه این نوع خریدها را در کشورمان بیش از پیش لازم و ضروری می‌نماید.

در حالت کلی اگر بخواهیم اهمیت موضوع را اظهار کنیم مجبوریم از واژه بازاریابی کمک بگیریم و آن اینکه در نگاه کلی بازاریابی در دو سطح بازاریابی صنعتی و بازاریابی مصرفی اختصار می گردد و خرید تفننی یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی بازاریابی مصرفی می‌باشد. و مطالعات پیشین صورت گرفته بیانگر این امرند که در صورت عدم وجود خرید تفننی اقتصاد بازار با شکست مواجه می گردد یعنی درصد بالایی از خریدهای بازار مصرفی از نوع خریدهای تفننی یعنی بدون برنامه و تصمیم قبلی می‌باشد به همین مقصود ضرورت مطالعه آن بیش از بیش ضروری و مورد نیاز می‌باشد تا با شناخت ابعاد مختلف خرید تفننی بتوان در جهت مدیریت مطلوب و ارضای خواسته‌های مطلوب مشتریان و عرضه کنندگان و جامعه گام برداشت.

بزرگترین کمک این مطالعه توسعه و آزمایش یک مدل زمینه‌ای نظری به مقصود تشریح فرایندهای پیچیده خریدهای تفننی می‌باشد و اینکه ابعاد شخصیتی و فردی چگونه بر اندازه خریدهای تفننی اثر می‌گذارد.

 • مدل اِس-اُ-آر

چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ[9] اس-اُ-آر که توسط محرابیان و راسل در سال 1974 ارائه شده، روابط میان تأثیرات شخصیتی و ویژگیهای فردی بر خرید تفننی را نشان می‌دهد. این مدل به مطالعه ویژگیهای فردی و شخصیتی پرداخته و تأثیر آن بر خرید تفننی را تبیین می‌دهد. در آغاز از این مدل برای تشریح تأثیرات محیط فیزیکی بر روی رفتار بشر بهره گیری کردند و دریافتند که وضعیت روحی‌- ‌روانی تأثیر مهمی در رفتار بشر و محرک محیطی دارد. آنها محرکهای محیطی را با در نظر داشتن واکنش روحی – روانی طرح‌ریزی کردند و در نهایت این امر باعث گردید تا مصرف‌کنندگان نسبت به محیط واکنش و عکس العمل نشان دهند که این خود به معنی رفتار و خرید تفننی می باشد. با بهره گیری از این چارچوب، فرضیه‌های پژوهش مطرح گردید.

 

 • اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش که از عنوان آن نشأت گرفته، عبارت می باشد از:

ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل

 

اهداف جزیی پژوهش عبارتند از:

1- ارزیابی تأثیر محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان

2- ارزیابی تأثیر محیط فروشگاه بر تفننی بودن خریدهای تفننی مشتریان

3- ارزیابی تأثیر وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای تفننی آنها

4- ارزیابی تأثیر ویژگیهای فردی بر خریدهای تفننی مشتریان

 

 • فرضیات پژوهش:

1- محیط فروشگاه[10] بر وضعیت روحی – روانی مشتریان تأثیر مستقیم دارد.

2- محیط فروشگاه بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیرمستقیم دارد.

3- وضعیت روحی – روانی مشتریان[11] بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیرمستقیم دارد.

4- ویژگیهای فردی مشتریان[12] بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیر مستقیم دارد.

 • روش پژوهش:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی – پیمایشی می‌باشد.

 • قلمرو مکانی پژوهش:

از نظر مکانی در سطح شهرستان پارس آباد، بازدیدکنندگان بازارچه تیمور پور صورت گرفته می باشد.

 • قلمرو زمانی پژوهش:

قلمرو زمانی پژوهش در سال 1391 و نیمه اول 1392 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 • قلمرو موضوعی پژوهش:

پژوهش از نظر قلمرو موضوعی، در حوزه رفتار مصرف‌کننده می‌باشد.

 • ابزارهای گرداوری داده‌ها:

داده‌های پژوهش با بهره گیری از پرسشنامه جمع‌آوری شده می باشد.

 

 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

گویه‌ها با مقیاس لیکرت که از انواع رتبه‌ای یا ترتیبی می باشد اندازه‌گیری شده‌اند و از تبیین مدل معادلات ساختاری[13] در نرم افزار لیزرل[14] برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد بهره گیری قرار گرفته‌اند.

 

 • تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش:

تعریف نظری خرید تفننی: رفتار خریدی می باشد که بدون برنامه‌ریزی یا فکر قبلی انجام می گردد اغلب یک واکنش احساسی به یک محرک می باشد.

تعریف عملیاتی خرید تفننی: در این پژوهش با بهره گیری از این رویکرد اقلام‌هایی را که پاسخ‌دهنده قبل از ورود به فروشگاه برای خرید به آن برنامه‌ریزی کرده بود و موقعیکه شرکت کننده از فروشگاه خارج می‌گردید تمامی خریدهایی که جزء لیست‌های برنامه‌ریزی شده نبودند به عنوان خریدهای تفننی مد نظر قرار گرفتند.

تعریف نظری محیط فروشگاه: حالتهای عاطفی (احساسی) و شناختی از تجربه مصرف‌کنندگان در فروشگاه که ممکن می باشد هوشیاری کامل را هنگام خرید نداشته باشند.

تعریف عملیاتی محیط فروشگاه: خریداران تفننی بیشتر با محرکهایی نظیر محیط فیزیکی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، در این پژوهش محیط فروشگاه با مؤلفه‌های “نمای فروشگاه و عامل هیجان” هر کدام با سئوالاتی مورد سنجش قرار گرفته شدند تا از این طریق به تأثیر محیط فروشگاه بر خریدهای تفننی رسیده گردید.

تعریف نظری وضعیت روحی روانی: یک حالت احساسی در یک زمان بخصوص می‌باشد وضعیت روحی- روانی در یک لحظه از زمان بوسیله فرد احساس می گردد و ممکن می باشد با احساساتی که فرد در یک زمان دیگر تجربه می کند متفاوت باشد.

تعریف عملیاتی وضعیت روحی- روانی: از آنجائی که وضعیت های روحی- روانی زود گذر هستند و بوسیله مسائل کوچک یا دیدن چیزی در هر وضعیت خریدی تحت تأثیر قرار گیرند، در این پژوهش وضعیت روحی- روانی را با سه مؤلفه (لذت[15]، انگیختگی[16] و نفوذ[17]) با طرح سئوالاتی مورد سنجش قرار گرفت.

تعریف نظری ویژگیهای فردی: آن دسته از خصوصیاتی که باعث می گردد افراد از یکدیگر متمایز شده و در وضعیت‌های خاص با در نظر داشتن آن رفتاری از افراد بروز کند.

تعریف عملیاتی ویژگیهای فردی: در این پژوهش صفات فردی متعددی را شناسایی قرار گرفت تا بتوان با این صفات که در ارتباط با خرید تفننی می‌باشند بتوان آن ویژگیها را سنجید که ویژگیهای فردی شامل مؤلفه‌های “برون‌گرایی[18]– نوآوری[19]” بودند.

 

 • محدودیت‌های پژوهش
 • محدودیت مکانی، زیرا که این پژوهش در شهرستان پارس آباد کار شده می باشد.
 • عدم همکاری مسئولان فروشگاه در اجرای پژوهش حاضر

عدم آشنایی پاسخ‌دهنده‌ها با اصطلاح و واژه مورد مطالعه، زیرا که این اصطلاح در ادبیات بازاریابی بومی شده ما واژه‌ای تقریباً ناشناخته می‌باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 133

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***