متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

مطالعه آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در این پژوهش تاثیر آموزشهای شناختی – رفتاری بر اندازه رضایت زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ناحیه 2 شیراز در سال تحصیلی 87-88 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . در این پژوهش از میان 37 مدرسه ناحیه 2 شهر شیراز به روش تصادفی خوشه ای 5 مدرسه انتخاب و سپس از میان این 5 مدرسه30 زوج (60 زن و مرد ) به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند . پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ قبل از شروع آموزش های شناختی و رفتاری در مورد هر دو گروه اجرا گردید . سپس گروه آزمایش 15 ساعت ( 5 جلسه سه ساعته ) تحت آموزش های شناختی – رفتاری قرار گرفت . در این مدت به مقصود حذف اثر آزماینده ( آموزشهای مربوط به موضوع ) گروه کنترل تحت آموزش های نامربوط قرار داشت ( آموزش هایی غیر از آموزش خانواده ، از قبیل چگونگی مشارکت اولیاء در رفع معضلات مدارس و غیره ). پس از اتمام دوره آموزشی مجدداً پرسشنامه رضایت زناشویی در مورد هر دو گروه اجرا گردید , با بهره گیری از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه یافته های حاصل از اجرای بار دوم پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش نشان داد که آموزش های شناختی – رفتاری موجب افزایش رضایت زناشویی والدین می گردد و در سطح 0.05 معنی دار می باشد. ( به بیانی دیگر آموزش خانواده به صورت معنی داری موجب افزایش رضایت زناشویی شده می باشد ) ، و از دیگر یافته ها معلوم گردید که جنسیت والدین تاثیری بر اندازه تاثیر آموزش های شناختی ندارد .

1-1- مقدمه

حیات هر کسی و هر چیزی مستلزم داشتن هدف و جهت می باشد، بدون داشتن هدف زندگی معنا نخواهد داشت، یکی از مراحل هدفمند زندگی ازدواج می باشد و خانواده یکی از ارکان اجتماعی و عاملی می باشد که زمینه ساز بهداشت روانی جامعه و نسل آینده می باشد. سلامت خانواده[1] در گرو تداوم و سلامت ارتباط بین زن و شوهر می باشد و ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده می باشد پس رضایت فرد از ارتباط زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده می باشد ( رضازاده ، 1381 )

بشر موجودی اجتماعی می باشد ، که برای تامین نیازهای خود تشکیل گروه می دهد . و خانواده یکی از طبیعی ترین گروهی می باشد که می تواند نیازهای وی را مرتفع کند . خانواده به عنوان واحد عاطفی – اجتماعی ( گلدنبرگ و گلدنبرگ [2] ، 1996 ) کانون رشد و تکامل ، التیام و شفادهندگی ، تغییر و تحول ، آسیب ها ( بیماری ) و عوارضی می باشد که هم بستر شکوفایی و هم فروپاشی روابط میان اعضایش می باشد . همچنین ، خانواده نهاد و شالوده اساسی در ساختار اجتماعی جوامع می باشد که سلامت یا عدم سلامت آن قوام یا اضمحلال جامعه را در پی دارد . در این مورد ، ژوسران ( نقل از صفایی و امامی 1375 ) اندیشمند فرانسوی می گوید : « تاریخ به ما می آموزد مقتدرترین ملتها ، مللی بودند که خانواده ها در آنها قویترین سازمان و ساختار را داشته اند . به زحمت می توان جامعه ای را تجسم نمود که خانواده در آن نباشد . از طرفی نیز در جامعه ای که فروپاشی خانواده ها در آن فراوان می باشد افراد مانند ذرات پراکنده ای بیش نیستند » .

خانواده عامل همبستگی و شرط تعادل اجتماعی و هسته اصلی جامعه می باشد . در خانواده می باشد که شخص آداب معاشرت اجتماعی ، همیاری و همکاری را می آموزد ، خانواده وارث و بستر مناسبی برای انتقال آن به نسلهای آینده و شخصیت دادن به اعضای خود می باشد . در خانواده فرد خود را متعلق به مجموعه ای که مختص اوست ، می داند . به قول مینوچین ( ترجمه ثنایی ، 1380 ) « افراد هویت خود را از طریق خانواده احراز می کنند » . تاثیر خانواده در برنامه ریزی اعضای خود بسیار زیاد می باشد به طوری که کودک تا پنج سال اول زندگی در خانواده حدود 25000 ساعت برنامه ریزی می گردد ( ثنایی ، 1370 ) .

پس با در نظر داشتن تعاملهای مستمری که ارگانیسم خانواده از یک سو با اعضاء خود و از سوی دیگر با اجتماع دارد گویا کانون اصلی سلامت یا پاتولوژی ( بیماری ) اعضای خود باشد ( بهاری ، 1379) . بیرشک (1376) خانواده را هسته اصلی همه نهادهای جامعه دانسته و ضمن آنکه خانواده را کارخانه آدم سازی می نامد ، اظهار می دارد : خانواده های موجود را پهلوی هم قرار دهید ، جامعه پدید می آید . و مؤسسه ها و نهادهایی مانند مدرسه ، کلیسا و حکومت کما بیش امتداد خانواده ها می باشند .

کارایی یا عملکرد خانوادگی دارای دو بعد درون خانگی [3] و برون خانگی [4] می باشد . پس هم تابع شرایط اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی جامعه می باشد و هم تابع آرایش اعضاء و ساخت خانواده می باشد . خانواده ای را که بطرز شایسته ای از عهده تغییر و تحولات درونی و بیرونی برآید ، خانواده « کارساز » یا کارآمد می نامد . وی معتقد می باشد که « ملاک کارآیی در خانواده این نیست که در آن فشار روانی ، تعارض و مشکل وجود نداشته باشد بلکه این می باشد که خانواده تا چه اندازه در شکل گیری وظایف و کار کردهایش توانا می باشد که به نوبه خود به ساخت و توانایی سازگاری خانواده بستگی دارد » ( ستیر ، ترجمه بیرشک ،1376) .

خانواده سالم و کارآمد ، سیستمی باز می باشد که اعضای آن در عین حالی که از روابط عاطفی گرمی با هم برخوردارند ، هویت فردی خود را حفظ می کنند . در این گونه خانواده ، عشق به صورت نامشروط می باشد و اعضاء پذیرای یکدیگر هستند . آستانه تحمل خانواده در برابر کشمکش و استرس بالاست و به هنگام نیاز ، داوطلبانه درصدد یاری و خواهان آن می باشند . در این نوع خانواده ها ، ائتلاف قوی و روشنی بین والدین هست و این قدرت بین والدین تقسیم می گردد . اعضای خانواده با هم نزدیک و صمیمی هستند با این حال حریم شخصی افراد حفظ می گردد و استقلال و فردیت اشخاص مورد تکریم می باشد ( بیورز [5] ، 1982 ) . پیش روی تعریف فوق ، خانواده ناکار آمد یا ناکار ساز [6] خانواده ای می باشد که قادر به تامین نیازهای تکاملی ، حل معضلات و تعارضهای خود نیست . و کار کردهایش مختل می باشد . پس با در نظر داشتن چنین تعریفی ، خانواده هایی که در آستانه فروپاشی هستند ، یا فرو پاشیده اند ، در حیطه گوناگون عملکرد درون خانگی مختل می باشند . در این نوع خانواده ها ، معمولاً ساختار قدرت هرج و مرج گونه می باشد . به طوری که یکی از والدین تمام قدرت را در اختیار دارد یا زیرا والدین از این تأثیر کناره می گیرند فرزندان کنترل اوضاع را به دست می گیرند ، این ساختار اغلب منجر به سیستم خانوادگی می گردد که مرزهای آن نامشخص می باشد و به خوبی تعریف نشده می باشد پس اعضای خانواده استقلال رای ندارند . از آنجا که در چنین خانواده هایی تناقضها بسیار زیاد می باشد و ابراز آزادانه احساسها تشویق نمی گردد ، الگوی ارتباط هرج و مرج گونه می باشد و زیرا بحث و گفتگو جایی ندارد ، پس خانواده مختل در حل معضلات با دشواری مواجه می باشد . به گونه اختصار ، خانواده های شدیداً مختل دارای اختیار و قدرت بسیار نامشخص ، غیر شفاف ، ناموثر بوده و ارتباطات ، رضایت بخش نیست . ( بیورز ، 1982 ) .

شناخت عوامل موثر در رضایت زناشویی[7] مانند شناخت ویژگیهای یک خانواده سالم، عوامل تنش زای خانوادگی درک و فهم دست اندرکاران تعلیم و تربیت به خصوص درمانگران را در حل مسائل و معضلات خانوادگی و تاثیر آن را در جهت سالم سازی جامعه بالا می برد و به حل معضلات زندگی کمک می کند .

1-2- اظهار مساله

بحث پیرامون خانواده و راه های تحکیم آن از بحث های متداول مجامع علمی می باشد و علوم مربوط به آن ، به ویژه روانشناسی کوشش می کند که تدابیری به اقدام آورد که روز به روز اندازه ثبات خانواده را فزونی بخشد . خانواده نهادی می باشد که همه نهادهای دیگر با آن ارتباط دارد و به حق شایسته می باشد که بیش از این ها درمورد خانواده پژوهش کنیم . خانواده جامعه ای می باشد کوچک که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار می باشد (حسینی ، 1379) .

خانواده نخستین نهاد اجتماعی می باشد که افراد در آن پرورش می یابند و نهادهای اجتماعی دیگر را پایه گذاری می کنند ، که پایه و اساس آنها در صورتی سالم خواهد بود که خانواده سالم باشد و علاوه بر نقشی که خانواده در حفظ سلامت جسمی و روانی افراد دارد تاثیر به سزایی در پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی و سلامت جامعه نیز دارد ( سلیمانیان ، 1376 ) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی

با در نظر داشتن اینکه خانواده رکن اصلی هر جامعه ای را تشکیل میدهد و معضلات مربوط به خانواده میتواند تأثیرات اساسی در آن جامعه ایجاد کند. هرگونه پژوهش در این زمینه میتواند نتایج با ارزشی را برای مسئولین و دست اندرکاران جامعه در راستای پیشگیری و حل مسایل جامعه مانند فساد ، بزهکاری و غیره داشته باشد. اگر در جامعه‌ای آمار طلاق ناچیز باشد الزاماً به معنای ازدواج‌های موفق و سازگاری زناشویی نیست. بسیاری از زوج‌ها در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که طلاق روانی در آن حکمفرماست. بدین معنا که هیچ گونه ارتباط عاطفی و جسمانی بین زن و شوهر وجود ندارد و زندگی به صورت اجباری و با حداقل تعامل به پیش می‌رود. به همین جهت ضروری می باشد با دیدگاهی آسیب‌شناسانه به علل درون فردی ناسازگاری‌های زناشویی و عدم موفقیت در ازدواج‌ها پرداخته و تأثیر آموزش خانواده در سازگاری و رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا که عدم وجود جو سالم در خانواده از موانع اصلی انتقال آداب،‌ رسوم، فرهنگ و ارزش‌های مثبت جامعه به نسل‌های بعدی می باشد.(شفیع آبادی و ناصری ، 1376 )

بحث در این پژوهش ، روی تاثیر آموزش خانواده بر رضایت مندی زناشوئی والدین تمرکز کرده تا شاید بتوان بعد از ازدواج ویژگی های زوجین را شناسایی و در مشاوره های مربوط به ازدواج در پیشگیری از طلاق و معضلات و اختلافات زناشویی و یا حتی در مشاوره های زناشوئی با تاکید بر تغییر این خصلت ها به تداوم زندگی خانوادگی کمک بسزایی کرده باشیم .

در این پژوهش محقق با این مساله روبروست که آیا آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری[8] تاثیری در رضایت زناشویی افراد دارد ؟ پس محقق کوشش دارد تا تاثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایت مندی زناشویی والدین را مطالعه کند و در صورت تائید آن ، با در نظر داشتن پیشینه پژوهش ، بهره گیری کاربردی آن را برای آموزش والدین چه در مدارس و چه در محافل علمی مطرح سازد .

1-3- اهمیت و ضرورت مساله

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی می باشد که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد می باشد و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست ، بر اساس همزیستی مسالمت آمیز ، تفاهم ، مشارکت و تعاون زندگی می کنند . خانواده معمولاً واحدی کوچک ، متشکل از دو یا سه نفر می باشد . اما از نظر اهمیت ، آن را از مهمترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازگاری و پرورش نسل و عالیترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند ( ثنایی ، 1378)

به گونه کلی هدف و انتظار از کلاسهای آموزشی[9] آن می باشد که تغیرات مطلوبی در نظام اعتقادی فرد به وجودآورد و متعاقب آن فرد رفتارهای مطلوبی از خود بروز دهد و به چگونگی مناسبی عاطفه به خرج دهد . پس از خاتمه آموزش انتظار می رود که فرد عقاید غیر منطقی و غیر عقلانی خود را رها کند و به سوی تفکر منطقی و عقلانی روی آورد . انتظار می رود که فرد بسیاری از تاکیدهایش را که در طریقه اندیشه و رفتار و انتظار از خود و دیگران بر اساس اجبار ، الزام و وظیفه توجیه می کند ، رها کند و نسبت به امور نظری طبیعی کسب کند . علت هر گونه ناراحتی کژ خویی و بد رفتاری را از محیط دیگران برگیرد و به شیوه ی تفکر و توجه خود منسوب کند و متعاقباً مسئولیت تغیر آن ر ا خودش عهده دار شود . از هر گونه تلقین به نفس و اعمال و افکار مخرب و ناقض نفس بپرهیزد و تفکر سازنده تر و منطقی تر داشته باشد این موضوع را دقیقاً بپذیرد که ذاتاً تمایل دارد که به شیوه ای عقلانی و یا غیر عقلانی اقدام کند و انتخاب هر یک از این دو به دست خود اوست . از مطلق گرایی به کمال جویی غیر منطقی بپرهیزد و بیشتر به خود بر اساس آن چیز که که هست به خواسته های منطقی اش ارزش بدهد ، نه بر اساسی چگونگی عملش با آرمانهای بی پایه اش . فلسفه غیر عقلانی و غیر منطقی خود را نسبت به زندگی تغییر دهد و به جای آن یک فلسفه محکم منطقی بنشاند . که در آن عقل و منطق صریح و صحیح بر عواطف و اعمال او حاکم باشد . یک معلم صالح برای خود باشد و در عین حال که به روابط اجتماعی و فرهنگ جامعه ارج می نهد از غلو در آن بپرهیزد و خود را قربانی آن نکند . و پاره ای از اسطوره ها و تصورات واهی را دور بریزد . بداند که خود ید طولایی در اعتماد به نفس و قدرت تحمل ناملایمات را بدست آورد و خود را به سادگی قربانی هر خیر و شری نکند بلکه عقل سلیم و استدلال صحیح و منطقی را در اعمال و رفتار خود بکار گیرد (شفیع آبادی و ناصری ، 1376 ) .

پس با در نظر داشتن تأثیر غیر قابل انکار آموزش خانواده و تاثیر آن بر اندازه رضایتمندی زناشویی و کارکردهای رفتاری زن و مرد ، و همچنین با در نظر داشتن اینکه این موضوع ، یکی از موضوعاتی می باشد که بیشتر مد نظر روان شناسان و پژوهشگران و نظریه پردازان روابط زناشویی در زندگی زناشویی بوده می باشد ، پس آموزش خانواده از عوامل تاثیر گذاری می باشد که بر رضایت مندی زناشویی در بین همسران تاثیر داشته و همیشه توسط دست اندرکارن مورد تائید واقع شده می باشد . می توان از نتایج این گونه تحقیقات در زندگی کاربردی و عملی خانواده بهره گیری نمود ، و اجرای چنین پژوهشی می تواند از جهت مقایسه نتایج بین فرهنگی نیز مفید و موثر باشد . امید می باشد این پژوهش در امر ایجاد ارتباط زناشویی رضایت بخش ، مفید و ضروری باشد .

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی :

مطالعه تاثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87

1-4-2- هدف جزئی :

– تعیین تاثیر کلاسهای آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی

– تعیین تاثیر کلاسهای آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری در بین زنان ومردان

– تعیین رضایتمندی زناشویی در بین زنان و مردان

1-5- فرضیه های پژوهش

فرضیه 1: آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی تاثیر معنادار دارد.

فرضیه 2 : تاثیر کلاس های آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری در بین زنان و مردان تفاوت معناداری دارد.

فرضیه 3 : رضایتمندی زناشویی در بین زنان و مردان تفاوت هست.

 

1-6- تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها

1-6-1- تعاریف مفهومی متغیرها

  • رضایتمندی زناشویی : احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا مرد موقعی که تمام جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند ( سلیمانیان ، 1376 ) .
  • خانواده درمانی شناختی- رفتاری : برگزاری کلاسهای آموزش خانواده ، تغییر برنامه ریزی شده ای می باشد که هدف از آن نزدیک کردن روشهای آموزشی به زن و مرد و در نهایت تغییر در رفتارهای آنان می باشد .

1-6-2- تعاریف عملیاتی

1- رضایتمندی زناشویی : مقصود از رضایتمندی زناشویی در پژوهش حاضر ، نمره ایست که آزمودنی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ [10] کسب می کنند که حداقل نمره ی فرد 47 و حداکثر 235 می باشد .

2- خانواده درمانی شناختی- رفتاری : در خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بسیاری از راهبردهای شناختی- رفتاری به کار برده می شوند و اساساً بر دو مورد تاکید می گردد :

1- تبیین انتظارات اعضای خانواده از یکدیگر و چگونگی تاثیر آنها بر تعامل بین اعضای خانواده

2- بهره گیری از روش هایی که موجب افزایش توانایی های افراد خانواده برای انطباق با بحران ها ، تغییرات و وقایع غیر منتظره می گردد

در پژوهش حاضر خانواده درمانی شناختی- رفتاری با بهره گیری از آموزش فنونی نظیر مهارتهای برقراری ارتباط ، حل مسئله ، مقابله کارآمد ، تنش زدایی ، مثبت نگری و بازسازی شناختی به افراد خانواده در 5 جلسه خانواده درمانی توسط محقق صورت گرفته می باشد .
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 77

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***