متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

موضوع:

تحلیل جامعه شناختی تاثیرسایت ها ی اینترنتی بر اجتماعی شدن کودکان     11-2ساله در فضای مجازی ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکترکمال جوانمرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                      1

اظهار مسئله                                                                                                                    6

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                     8

پیشینه پژوهش                                                                                                                        13

چارچوب نظری پژوهش                                                                                                         15

فرضیه های پژوهش                                                                                                                17

سؤالات پژوهش                                                                                                                18

اهداف مشخص پژوهش                                                                                                     19

فصل دوم:مطالعه پیشینه پژوهش

تعریف مفاهیم اساسی                                                                         21

فواید اینترنت برای کودکان                                                                 24

خطرات اینترنت                                                                              25

مطالب نامناسب و غیر مجاز در اینترنت                                                     32

ارتکاب جریم (بمبها ،مواد مخدرو …)                                                     33

تهاجم به حریم خصوصی                                                                    34

خطراتی که اینترنت کودکان را تهدید می کند                                          36

رهنمودهایی برای والدین                                                                     42

نکاتی برای کودکان                                                                          46

حفاظت از کودکان در برابر خطرات اینترنتی                                               52

ارائه ی مدل                                                                                     56

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش                                                                                                                       59

جامعه آماری                                                                                                                     60

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مروری بر وب سایت ها ی مورد پژوهش                                                                    62

آزمون فرضیه ها                                                                                               76

 

فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتیجه گیری                                                                                                                            81

پیشنهادات                                                                                                                              86

فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :

منابع و مآخذ                                                                                                                          91

 

چکیده

پژوهش حاضر وضعیت پایگاه های ایرانی کودکان در محیط وب که در طریقه اجتماعی شدن آن ها تأثیر گذار بود مطالعه کرده و هدفش راهنمایی کودکان برای گزینش یک وب سایت مناسب و کارآمد و همچنین کمک به طراحان برای طراحی این گونه وب سایت ها مطابق با معیارهای روز جهان می باشد .زیرا کودکان حق دارند آزادانه از اینترنت بهره گیری کنند ، آموزش ببینند یا بازی کنند، اما برای بهره گیری ی آزاد شبکه ای ، بایستی در برابر خطرهایی که از سوی بزرگسالان آنها را تهدید می کند و در اجتماعی شدن آن متأثر می باشد محافظت شوند .

ایجاد امنیت اینترنتی برای افراد خصوصاً کودکان در عصر حاضر ، امری لازم و ضروری می باشد . زیرا اکثر کودکان اطلاعات ناچیزی از خطرهای اینترنت دارند . در این بین آن چه بیش از پیش به نگرانی ها دامن می- زند ، بی اطلاعی والدین در مورد چگونگی ی بهره گیری از اینترنت و همچنین خطرها و تهدیدات آن می باشد .امروزه درصد بیشتری از کودکان به بهانه های مختلف وارد اینترنت می شوند و به سختی می توان مانع بهره گیری آنان از شبکه اینترنت گردید . جذبه های اینترنت وناآگاهی های والدین در این زمینه باعث می گردد این که کودکان از سایت های اینترنتی نامناسب بهره گیری کنند ، پس افزایش آگاهی اولیا و مربیان از دست آوردهای اینترنت ( مزایاوآسیب های اینترنتی ) می توان در پیشگیری از خطرهای احتمالی آن مفید و مؤثر باشد. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد که با بامطالعه ی کتابخانه ای و اطلاعات آن از شیوه ی مستقیم صفحات وب سایت ها که از روش تحلیل محتوا برای دست یافتن به هدف های خود با رویکرد کیفی بهره می گیرد . وضعیت10 سایت فارسی زبان کودک مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته می باشد .

مقدمه

جامعه شناسی از بدو تولد کوشش خود را مصروف آن داشته می باشد تا روابط و ارتباطات میان بشر‌ها را در دوران جدید مورد مطالعه قرار دهد و تأثیر تحولات جدید و پیدایش تکنولوژی‌ها، شهرنشینی‌ها و بوروکراسی را بر زندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد. زندگی اجتماعی همان روابط و ارتباطات میان بشر‌هاست. اصولاً اجتماع چیزی بیش از علقه‌ها و تعهدات مشترک نسبتاً پایدار افراد با پشتوانه تعاملاتی گرم نیست.

ظهور اینترنت[1] به عنوان رسانه‌ای قدرتمند در سال‌های اخیر دوباره باب گفتگوهای جدید را در خصوص تأثیر رسانه گشوده می باشد. اینترنت به مثابه یک رسانه در سال‌های اخیر رشد حیرت انگیزی کرده‌ می باشد و بیم و امید‌های بسیاری را نیز به همراه داشته می باشد. به قول تامپسون، اگر می‌خواهیم تأثیر فرهنگی رسانه‌های ارتباطی در جهان را درک کنیم؛ بایستی این دیدگاه را کنار بگذاریم که روبرو شدن با رسانه‌ها یکسره به ترک شیوه‌های سنتی زندگی و پذیرش اسلوب‌های مدرن زندگی منجر خواهد گردید. در روبرو شدن با رسانه‌ها هیچ موضع رویارویی با سنت نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی را می‌توان نه تنها در جهت چالش و تضعیف ارزش‌ها و باورهای سنتی، بلکه به مقصود گسترش و تحکیم سنت‌ها نیز مورد بهره گیری قرار داد. (چلپی، 1375، ص.67)

تقویت مفاهیم فرهنگی و اصیل و ارتباط‌های چندگانه می‌تواند از طریق این رسانه انجام گردد. فضاهایی که اگر به گونه صحیح از همه‌ی ظرفیت‌های آن بهره گیری گردد، به عنوان یک ابزار قدرتمند در هم‌گرایی و تفاهم بین دولت‌ها و ملت‌ها می‌تواند تأثیر ویژه‌ای اعمال کند. علی رغم مزایای متعدد این رسانه و به گونه کلی فضای مجازی که در آن ایجاد شده می باشد، آسیب‌ها، چالش‌ها، و استحاله‌های فرهنگی که در نتیجه‌ی تأثیر اینترنت بر افراد جوامع گوناگون برجای گذاشته‌می باشد نگرانی‌های متعددی را به وجود آورده که شناخت تنوع و گستردگی این مخاطرات را به عنوان یکی از موضوع‌های مهم و قابل توجه در معرض دید قرار داده می باشد. زیرا که بسیاری از دولت‌های استعماری سال‌هاست که به این فکر افتاده‌اند به روش‌های گوناگون با بهره گیری از این ابزار به استعمار جدید در کشورها بپردازند و با تضعیف و فروپاشی بنیان‌های فرهنگی، مطامع خود را بدون جنگ و خونریزی مستقیم پیاده سازند. این موضوعی می باشد که بارها و به شکل‌های گوناگون در اظهار مقام معظم رهبری نمود پیدا کرده می باشد. ایشان در باب توسل دشمنان به جنگ فرهنگی می‌فرمایند:

«این انقلاب و این نظام و این حرکت عظیم مردمی آمده و این سلطه و اتوریته‌ی تحکم آمیز غرب را در این کشور شکسته می باشد. امروزه در کشور ما ارزش‌های غربی به صورت قانونی و رایج وجود ندارد. امروز دادن منافع کشور به بیگانگان، در کشور ما یک امر مذموم به شمار می رود. امروز سفره‌ای را که با هزاران طمع در این کشور پهن کرده بودند – به خصوص آمریکایی‌ها- جمع شده می‌بینند؛ این برای مراکز قدرت و تسلط جهانی خسارت کمی نیست. آنها می خواهند بدانند که برای برگرداندن اوضاع به صورت قبلی چه کاری بایستی انجام دهند؟ اوایل انقلاب ناشیانه آمدند و جنگ رو به رو راه انداختند؛ اما وقتی بینی‌شان به خاک مالیده گردید، فهمیدند راهش این نیست؛ پس به جنگ فرهنگی متوسل شدند. جنگ فرهنگی کار سختی است؛ کار زبدگان می باشد؛ پس زبدگان می‌نشینند فکر می‌کنند و نسخه می‌نویسند و متأسفانه عده‌ای هم در داخل همان‌ها را رله می‌کنند؛ آن‌ها حرف‌هایی می‌زنند، عده‌ای هم فارسی‌ آن را می‌گویند و شکل بومی به آن حرف‌ها می‌دهند! بایستی مراقب این‌ها بود.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 9/12/1379) و یا در جایی دیگر درمورد‌ی تفاوت بین تهاجم و تعامل و تبادل فرهنگی می‌فرمایند:«این که من همیشه می‌گویم تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی این می باشد. تهاجم غیر از تبادل فرهنگی می باشد؛ غیر از گرفتن برجستگی‌ها و زبده گزینی از فرهنگ‌های دیگر می باشد؛ این، چیزی می باشد نه مباح، بلکه واجب. اسلام به ما دستور می‌دهد، عقل هم به گونه مستقل از ما می‌خواهد که هر چیز خوب، زیبا و با ارزشی که در هر کجا می‌بینیم، آن را فرا بگیریم و از آن بهره گیری کنیم. این جملات معروف متداول در زبان‌های مردم ما که – اطلبو العلم و لو بالصین- یا – انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال- نگاه نکن حرف خوب، سخن حکمت آمیز، دانش و معرفت را چه کسی می‌گوید، اگر سخن خوب می باشد، آن را فرابگیر. این گرفتن، گرفتن فرهنگی می باشد و اخذ فرهنگی. تبادل فرهنگی و زبده گزینی فرهنگی، یک چیز لازم می باشد و این، غیر از تهاجم فرهنگی می باشد. من بارها گفته‌ام که یک وقت هست که یک بشر با میل خود و بر طبق نیاز و اشتها و ضرورت زندگی‌اش یک نوع غذا، یک نوع دارو یا ماده‌ی لازمی را انتخاب می کند و آن را داخل جسم خودش می کند؛ این، گزینش می باشد، که چیز خیلی خوبی می باشد؛ اما یک وقت هست که یک نفر را می‌خوابانند و ماده‌ای را که نه برای او لازم می باشد و نه او به آن میل و اشتهایی دارد و نه برایش مفید می باشد، به زور در حلقش می‌ریزند، یا به او تزریق می‌کنند، این نامطمئن می باشد؛ این تهاجم فرهنگی می باشد.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و کارکنان صدا و سیما28/2/1383)، همچنین درمورد‌ی ویژگی‌های فرهنگ غرب می‌فرمایند: «ما که می‌گوییم فرهنگ غرب، نمی‌خواهیم بگوییم که این فرهنگ، همه‌اش از بای بسم الله تا تای تمّت، بد و زشتی و خراب می باشد. شما دیده‌ای که بنده مکرر راجع به غرب و تهاجم فرهنگ غربی حرف می‌زنم. معنای صحبت‌های بنده، صرفاً این نیست که فرهنگ غرب از بای بسم الله تا تای تمّت، همه‌اش خراب و خرابی و بدی می باشد، که اگر این‌گونه بود، شهروندان ممالک غربی از اول آن را نمی‌پذیرفتند و اصلاً تحمل نمی‌کردند. پس، فرهنگ مذکور، نقاط مثبتی داردکه آن نقاط مثبت، چشم مردم را گرفت و جوامع را به خود جذب نمود.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانه‌ی ماه محرم26/2/1375). ایشان درمورد‌ی تقلید فرهنگی می‌فرمایند: «تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی می باشد، اما این حرف اشتباه نشود با این‌‌که بنده با مد و تنوع و تحول در روش‌های زندگی مخالفم؛ نخیر، مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد، اگر از روی چشم و هم چشمی رقابت‌های کودکانه نباشد، عیبی ندارد. لباس و رفتار و آرایش تغییر پیدا می کند، مانعی هم ندارد، اما مواظب باشید قبله‌نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد؛ این بد می باشد. اگر مدیست‌های اروپا و امریکا در مجلاتی که مدها را مطرح می‌کنند، فلان گونه لباس را برای مردان یا زنان خودشان ترسیم کردند، آیا ما بایستی این‌جا در همدان یا تهران یا مشهد آن را تقلید کنیم؟ این بد می باشد. خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان 17/4/1383) و نیز درمورد‌ی سلاح تبلیغات تصریح دارند: «امروزه مؤثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات می باشد؛ سلاح ارتباطات رسانه‌ای می باشد. امروز این قوی ترین سلاح می باشد و از بمب اتم هم بدتر و خطرناکتر می باشد. این سلاح دشمن شما را در بلواهای بعد از انتخابات ندیدید؟ دشمن با همین سلاح، لحظه به لحظه، قضایای ما را دنبال می نمود و به کسانی که اهل شیطنت بودند، رهنمود می‌داد. «و انّ الشّیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم»؛ دائم به اولیاء خودشان ایحا می کردند. خوب این حضور دشمن می باشد دیگر، حضور دشمن را از این واضح تر و روشن‌تر می گردد فرض نمود؟» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان2/7/1388) و مهم ترین ابزار جنگ بین قدرت‌ها را چنین تعبیر کرده‌اند: «امروز مهم‌ترین ابزار جنگ بین قدرت‌ها در دنیا رسانه می باشد و امروز حتی قدرت‌ها ی بزرگ هم با رسانه‌ها کار می‌کنند. امروز تأثیر رسانه‌ها و تلویزیون و هنرها و این شبکه‌های عظیم اطلاع رسانی اینترنتی و … از سلاح و موشک و از بمب اتم هم بیشتر می باشد. امروز دنیا، یک چنین دنیایی می باشد. روز به روز هم دارند این میدان را گسترش می‌دهند.» ( بیانات معظم له در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما11/9/1383) درمورد‌ی ابزار تشکیل ناتوی فرهنگی می فرمایند: « … حالا یک ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده‌اند. این بسیار چیز خطرناکی می باشد. البته حالا هم نیست؛ سال‌هاست که این اتفاق افتاده می باشد. مجموعه‌ی زنجیره‌ی به هم پیوسته‌ی رسانه‌های گوناگون – که حالا اینترنت هم داخلش شده می باشد و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها- در جهت مشخصی حرکت می‌کنند تا سررشته‌ی تحولات جوامع را به عهده بگیرند؛ حالا که دیگر خیلی هم آسان و رو راست شده می باشد.» (بیانات معظم له در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان سمنان 18/8/85).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران

بنا به موردها ذکر گردیده اینترنت به راحتی می‌تواند، با امکاناتی که دارد، مورد سودجویی قدرت‌های استعمارگر قرار گیرد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 101

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***