متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

مقایسه اندازه رضایت زناشویی و امیدواری در بین مادران کودکان عادی و استثنایی در شهر کرمانشاه در سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل یکم : مقدمه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 9

ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل سوم : روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………… 81

روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 82

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………… 82

حجم نمونه و روش اندازه گیری …………………………………………………………………………………………… 82

روش و ابزار گردآوری …………………………………………………………………………………………………………….. 83

روشهای آماری مورد بهره گیری …………………………………………………………………………………………………. 84

ابزارهای مورد بهره گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 84

قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم : یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 85

آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………… 86

آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………… 96

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. 100

پیشنهادات و محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………. 108

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

رضایت زناشویی، حاصل خشنودی و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک می باشد و استحکام بنیان خانواده و سلامت والدین را تضمین می کند. رضایت زناشویی والدین در حفظ تعادل زندگی و جو عاطفی خانواده تأثیر حیاتی دارد و عامل مؤثری برای مقابله با فشارهای روانی و داشتن عملکرد مناسب در زندگی می باشد. در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان اسباب رنجش، بی حوصلگی، ناسازگاری و نارضایتی والدین و زمانی پیام آور رضایمت مندی و مایه امید والدین به زندگی می باشند. حضور فرزندان به سبب مسایلی که به همراه دارد ممکن می باشد موجب تعمیق روابط زوجین یا کاهش رضایت یا عدم رضایت زناشویی گردد.

روش پژوهش در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با بهره گیری از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی به شمار می رود . نمونه آماری این پژوهش برابر 200 نفر از مادران دارای کودک عادی و استثنایی ساکن در منطقه 5 شهرداری شهر کرمانشاه بوده که در این پژوهش به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهند که : اندازه امیدواری در بین مادران دارای کودک عادی و مادران دارای کودک استثنایی، دارای تفاوت معناداری می باشد. مادران دارای کودک عادی دارای میانگین امیدواری بیشتری نسبت به مادران دارای کودک استثنایی بوده اند و دارای تفاوت میانگینی برابر با 6.69 نمره هستند که این اندازه از لحاظ آماری یک تفاوت معنادار گزارش شده می باشد. اندازه رضایت از زناشویی در بین مادران دارای کودک عادی و مادران دارای کودک استثنایی، دارای تفاوت معناداری می باشد. مادران دارای کودک عادی دارای میانگین امیداوری بیشتری نسبت به مادران دارای کودک استثنایی بوده اند و دارای تفاوت میانگینی برابر با 27.21 نمره هستند که این اندازه ازلحاظ آماری یک تفاوت معنادار گزارش شده می باشد.

مقدمه:

خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد می باشد. ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی بشر، وجود تعامل های سالم وسازنده میان بشر ها و مستقر بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر می باشد. خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی می باشد و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی وروانی و شناخت چگونگی ارضاء آنها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده به شمار می رود ورضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد گردید(عدالتی و ردزوان ،1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

رضایت زناشویی[1]ارزیابی کلی از وضعیت ارتباط زناشویی یا ارتباط عاشقانه کنونی فرد می باشد. رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از اندازه شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص ارتباط زناشویی باشد. می توان رضایت زناشویی را بعنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید، بلکه مستلزم کوشش هر دو زوج می باشد. بویژه در سال های اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات می باشد و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند )احمدی، نبی پور،کیمیایی وافضلی،1389).

سلامت روانشناختی خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی وابسته به سلامت تک تک اعضایِ خانواده میباشد. والدین به عنوان محور خانواده، کارکردها و مسئولیت ها ی مختلف و متنوعی را در ارتباط با فرزندان بر عهده دارند. تولد فرزندان سالم (از نظر جسمی و روانی) زمینۀ لازم شکل گیری این مسئولیت را فراهم می ‌کند . به گونه کلی، تولد فرزند واکنشهای مختلفی را از سوی والدین، به خصوص زمانی که کودک با معلولیت متولدمیشود، به وجود میآورد(کاکابرایی وارجمندنیاوافروز،1391).

رضایت زناشویی به گونه موثر خانواده و جسم و روان و رفاه اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و یک ارتباط مستقیم با اعمال و واکنش های کودک دارد . حضور استرس و روابط زناشویی بد پدر و مادر می تواند سلامت روانی کودک را نیز به خطر بیندازد ( رجبی و همکاران ،1391).

داشتن کودکان کم توان ذهنی می تواند مسایل گوناگونی را برای اعضا خانواده به همراه داشته باشد . مسایلی زیرا هزینه های اقتصادی سنگین ، محدودیت در روابط اجتماعی ، تحمل سرزنش ها و تحقیر های دیگران ، بروز معضلات زناشویی ، بروز معضلات در خواهران و برادران و نظایر آن . در بسیاری از موردها کودکان کم توان ذهنی بیشتر وقت خود یا تمام آن را د رخانه و در تعامل با اعضای خانواده به سر میبرند و در نتیجه این گونه کودکان احتمال عملکرد نادرست خانواده و نارضایتی والدین را افزایش می دهند ( به پژوه و رمضانی ،1384).

وجود کودک استثنایی در یک خانواده اغلب آسیب های جبران ناپذیری را بر خانواده وارد می ‌کند. اندازه آسیب پذیری خانواده پیش روی این ضایعه گاه به حدی می باشد که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی میشود. به طوری که به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یأس مبدل میگردد ومشکلات والدین شروع میشود(برجیس و همکاران ،1392).یکی از این معضلات ممکن می باشد عدم رضایت زناشویی باشد که در پژوهش حاضر مورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت .

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***