متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نام دانشگاه : موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(رشته مدیریت صنعتی-گرایش مالی)

موضوع : طراحی و تدوین استراتژی‌های مناسب برای  محصولات موسیقایی ایرانی با رویکرد صادرات با بهره گیری از تکنیکSWOT   و  الویت‌بندی استرتژی‌ها با تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره مناسب

استاد راهنما : دکتر داود کریمی دستجردی

استاد مشاور : دکتر منصور مومنی

پژوهشگر : احسان فرجی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

از گذشته تاکنون برنامه‌ریزی استراتژیک همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران سازمانها بوده و هست.در قرن حاضرتغییرات پرشتاب محیطی، توسعه فن‌آوری‌ها، از میان رفتن مرزهای سازمانی و علت های بیشمار دیگری، اهمیت اتخاذ رویکردی استراتژیک برای سازمانها و صنایع  را بیش از پیش هویدا ساخته می باشد.

در این پژوهش، به دنبال مطالعه و تحلیل مسائل استراتژیک و الویت‌بندی استرتژی‌ها برای صنعت موسیقی سنتی ایران می‌باشیم. آغاز با تبیین مراحل انجام پژوهش بر اساس گام‌های مدل مفهومی و …. بحث می گردد. در ادامه با در نظر داشتن مدل SWOT و با در نظر داشتن نظر خبرگان اقدام به تعیین نقاط قوت ، نقاط اشکال ، تهدید‌ها و فرصت‌ها می گردد و استراتژی‌های مرتبط با شرایط مختلف تعیین می گردد.

 در ادامه با در نظر داشتن اینکه تکنیک ANP وابستگی بین عوامل را در نظر می گرفت، تصمیم به بهره گیری از ترکیب مدل SWOT- ANP بر گرفته از مدل یوکسل و داگدویرن (2007) اقدام به الویت‌بندی استراتژیها می گردد و استراتژی SO در الویت قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد رویکرد ما در برابر صادرات صنعت موسیقی سنتی ایران، تکیه بر نقاط قوت برای بهره گیری از فرصتهای محیطی بایستی در نظر گرفته گردد. در انتها نیز پیشنهاد‌‌هایی مانند معرفی و تبلیغ صنعت موسیقی ایرانی از طریق رسانه‌ها، شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی موسیقی، برگزاری تورهای آموزشی موسیقی در کشورهای هدف و …  پیشنهاد گردیده می باشد.

کلمات‌کلیدی: برنامه‌ریزی‌استراتژیک، صنعت موسیقی سنتی ایران،SWOT،ANP

) مقدمه

همه صنایع برای حفظ و دستیابی به رشد و توسعه مطلوب و نیز افزایش توان رقابت‌پذیری خود نیازمند یک طرح جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالی‌اشان تحت عنوان استراتژی می‌باشند. آن چیز که موجب بقای صنایع مختلف و سازمان‌ها در دنیای کنونی می باشد، درجه سازگاری و تطابق آنها با شرایط پیچیده محیطی می باشد. سازمان‌هایی که محیط را ماهرانه اداره و کنترل نمایند در مقایسه با سازمان‌های دیگر کامیاب‌ترند.

در این بین تعیین استراتژی برای صنایعی که به گونه بالفعل و یا بالقوه توان ارز آوری برای کشور را دارند ، اهمیت خاصی می‌یابد.شکی نیست که کشوری که اقتصاد آن بر محور تک‌محصولی باشد در تحولات اقتصادی (بحران‌های اقتصادی) بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحرانها تحولات ضربه پذیرتر خواهد بود.صرفنظر از ابعاد کلی مسئله نفت و درآمدهای حاصله ، بحث تورم زدایی شدید این درآمدها از مسائل اساسی در عرصه اقتصادی کشور بوده‌می باشد.پس نباید فراموش کنیم که با در نظر داشتن تجربه های تاریخی کشور و نیز ماهیت بی ثبات این محصول و تاثیرپذیری از آن و به عبارت صحیح تر آسیب پذیری شدید اقتصاد در برابر تحولات و کنش های بین المللی بر کسی پوشیده نیست.پس گرایش عام و درازمدت دولت و سیاستگذاران حال و آینده کشور در حوزه سیاست گذاری اقتصادی بایستی بر کاهش هرچه بیشتر و سریع تر از وابستگی به درآمدهای نفتی متمرکز باشد.

امروز ثابت شده می باشد که تکیه بر صنایع مبتنی بر مواد اولیه (همانند صنایع نفتی که تولید کننده مواد اولیه برای کشورهای صنعتی می باشد) نمی تواند انتظار دولت برای صنعتی شدن و تنوع بخشیدن به تولیدات را تامین نماید. در این بین  در نظر داشتن ظرفیت‌های داخلی کشور می‌تواند راهگشا باشد. یکی از زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در صنایع غیر‌نفتی در نظر داشتن توسعه فروش صنعت موسیقی ایرانی می باشد. منحصربودن این صنعت به ایران و فرهنگ و هنر آن ، مزیت غیر قابل انکار ما برای نگاه به این بخش به عنوان یک هنر-صنعت ارز آور برای کشور می باشد.

1-2)اظهار و طرح مسأله

امروزه در محیط فعالیت سازمان‌ها، علاوه بر وجود پیچیدگی و عدم اطمینان فزاینده، شاهد تعامل و در هم تنیدگی این تحولات نیز هستیم. این محیط ناپایدار و در عین حال به هم پیوسته، برخوردی متفاوت را از سازمان‌ها دولتی و غیر‌انتفاعی و نهادهای مدنی طلب می کند. برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به رهبران و مدیران سازمان‌های دولتی و غیر‌انتفاعی کمک کند تا تفکر، اقدام و یادگیری خود را استراتژیک نمایند. به مقصود ارایه رویکردی جامع برای مدیریت استراتژیک هدفمند و منسجم در سازمان‌ها و نهادهای عمومی، دولتی و غیرانتفاعی آقای جان ام برایسون چارچوبی را تحت عنوان “چرخه تغییر استراتژی” یا “چرخه ده مرحله‌ای”  معرفی کرده‌اند. این فرایند در مقایسه با فرایندهایی که توسط افرادی زیرا آکرمان یا بون توصیه شده می باشد منطقی‌تر و در عین حال مشارکتی‌تر می باشد. این چرخه بمنظور سازماندهی مشارکت ها،‌خلق ایده های استراتژیک، شکل گیری ائتلاف‌های برنده و پیاده‌سازی استراتژی‌ها، طراحی شده می باشد (برایسون، 1388).

دولت‌ها پرداختن به صادرات را مناسب‌ترین راه عبور از معضلات اقتصادی دانسته و بر این اساس توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح می‌کنند زیرا که دستیابی به بازارهای خارجی ضمن اینکه امکان بهره گیری از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می کند موجب کاهش هزینه تولید و تأمین منافع مصرف‌کننده داخلی می گردد. بر این اساس، طریقه روزافزون همگرایی بین‌المللی و گسترش سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، توجه سران کشورها به تدوین و طراحی برنامه‌هایی برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی را دو چندان کرده می باشد. از طرفی دیگر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادرات و به ‌گونه اخص توسعه صادرات فرآورده‌های صنعتی و فرهنگی از ضرورت‌های عام کشورهای در حال توسعه و از ضرورت‌های خاص کشورمان، ایران به شمار می‌رود. بایستی به این مهم توجه کافی صورت گیرد که با ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از درآمد مذکور، نه تنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می گردد بلکه در ارتباط با صادرات و فروش نفت نیز با موضع مستحکم‌تری مواجه خواهیم گردید. در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، به خصوص برنامه‌های سوم و چهارم، صادرات به عنوان یک عنصر مؤثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی برای به‌ کارگیری استراتژی‌های صادراتی تأکید شده می باشد. به هر حال، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی‌گردد مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی.

در صنعت موسیقی‌مان بخاطر رویکردی که به موسیقی شرقی در جهان صورت گرفته و ویژگی‌های منحصر‌بفرد موسیقی‌ کشورمان، در شرایط فعلی  توان حضوری  قدرتمند خواهیم داشت. علاقه‌ی وافر این روزهای غرب به موسیقی نواحی سایر کشورها طیف وسیعی را شامل می گردد که می‌توان به سازها و آثار به وجودآمده در موسیقی نواحی شرق تصریح نمود. و همچنین تعریف پروژه‌های پر هزینه برای شناخت موسیقی و آلات موسیقی ایران و سایر کشور‌های شرقی از جانب آنان حاکی از پتانسیل حضور پر رنگ صنعت موسیقی‌مان در این عرصه می باشد.

این پژوهش در نظر دارد به سهم بخش فرهنگ در صادرات کشور تصریح داشته باشد که محصولات موسیقی در واقع به نوعی زیر‌مجموعه این بخش به حساب می‌آیند. به گونه کلی صادرات محصولات فرهنگی در سالهای گذشته کمتر مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران بخش تجارت خارجی بوده‌می باشد. 

ایران بیش از آنکه کشوری صنعتی باشد، کشوری فرهنگی و مهد آثار هنری می باشد؛ به این معنا که آن چیز که از ایران در بازارها معروفیت دارد فرش، صنایع دستی، شعر و موسیقی می باشد تا خودرو، ماشین آلات صنعتی و غیره. البته این به آن معنا نیست که کشور سیر توسعه صنایع را متوقف یا کمرنگ کند، بلکه صرفاً بدین معناست که داشته‌های کشور را ، که براساس آنها ایران سرآمد دیگر کشورهای جهان می باشد، در اولویت قرار دهیم؛ این امر باعث می گردد بالندگی کشور دو خصوصیت مهم را در توسعه بیابد: سرعت منطقی و پایداری همیشگی.به گونه کلی قابل سرمایه‌گذاری ترین کسب و کارها در جهان کسب و  کار های مبتنی بر  فعالیتهای فرهنگی و آن هم فرهنگهای نواحی و بومی دنیاست بخصوص در هزاره سوم                                 (سپهوندی،1387،39).

در دنیای امروز، برای اقتصادی شدن هنر کهن ایرانی ما نیازمند طراحی شیوه‌هایی متناسب با مناسبات اجتماعی و فرهنگی روز هستیم، تا در درجه اول قابل رقابت با انواع مشابه خود به صورت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد و در درجه دوم نیازهای هنرمند و کلیه افرادی که در چرخه‌ی تولید تا مصرف قرار دارند را در نظر بگیرد و در عین حال به اصالت خویش وفادار بماند. بر این مبنا، تنها راه نزدیک شدن دو مفهوم اقتصاد و هنر به یکدیگر، آشتی میان آن دو می باشد؛ نه تحمیل یکی بر دیگری) آزاده‌فر ،1391،5).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان

چه در زمینه نشر و چه در زمینه سازهای سنتی و محلی و سایر محصولات صنعت موسیقی‌مان، محصولات و آثاری مختص فرهنگمان داریم که در جای دیگری در جهان پیدا نمود نمی‌گردد. این خود مهمترین عامل یعنی انحصار در بازار بوده که موفقیت برای کسب و کارها در جهان  را تضمین و در پی خواهد داشت. یعنی عملاً می‌توانیم صنعت و آثاری را که در هیچ جای دیگر جهان تولید نمی‌گردد بطور انحصاری در دست خود داشته باشیم.

این پژوهش بر‌آن می باشد با مطالعه و مطالعه وضعیت صادرات در حوزه محصولات موسیقایی ایرانی با بهره گیری از مدل SWOT به شناسایی مسائل استراتژیک، نقاط قوت و اشکال داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی و استراتژی‌های مناسب به مقصود دست یابی به اهداف مورد نظر پرداخته؛ و سپس با بهره‌گیری از تکنیک تصمیم‌گیری چند‌شاخصه مناسب ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT استراتژهای صنعت را به ترتیب الویت رتبه بندی کند.

متاسفانه در گذشته به موضوع صادرات محصولات موسیقایی ایرانی پرداخته نشده‌می باشد و هیچگاه به عنوان یک منبع ارز آوری پایدار و رو به رشد به آن نگریسته نشده می باشد . پس در این حوزه پژوهشی با خلا کارها و سوابق تحقیقاتی مواجه هستیم که اهمیت و لزوم انجام این پژوهش را بیش از پیش نمایان می ‌کند.

1-3) اهداف پژوهش

  • شناسایی نقاط قوت، نقاط اشکال، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو برای صنعت موسیقی ایرانی با رویکرد صادرات
  • تحلیل عوامل به مقصود شناسایی موضوعات استراتژیک صنعت موسیقی ایرانی ( بارویکرد صادرات)
  • الویت‌بندی استراتژی‌ها.

تبیین بیشتر اینکه این پژوهش کوشش بر ارائه استراتژی‌های مناسب در جهت  صادرات محصولات موسیقایی ایرانی با تکنیک SWOT دارد .  همچنین اولویت بندی آنها  با بهره گیری از تکنیک چند تصمیم‌گیری چند‌شاخصه مناسب در جهت توسعه این صنعت از اهدف این پژوهش می باشد.

 هدف نهایی پژوهش کاربردی کردن نتایج پژوهش در قالب بهبود طرحهایی و پیشنهادهایی برای فروش و صادرات محصولات مربوط به صنعت موسیقی ایرانی مانند سازهای ایرانی ، محصولات جانبی سازهای ایرانی و محصولات انتشاری این حوزه(کتاب و سی دی) می باشد، به این معنی که با کسب اطلاع از عواملی محیطی و داخلی  استراتژی‌هایی تبیین می‌گردند و سپس بر اساس الویت پرداختن به کمک یکی از تکنیک‌های چند‌شاخصه مناسب ،آنها رتبه بندی می شوند.

1-4) ضرورت و اهمیت پژوهش

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ، افزایش جمعیت کشور ، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستگذران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده‌می باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.

متاسفانه وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه‌های اخیر باعث گردیده‌می باشد که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تامین کمبود نیازهای داخلی از واردات شکل بگیرد. از آنجا که خرید کالا از خارج به مراتب ساده تر از تولید کالا و رقابت در بازار‌های جهانی می باشد، تغییر این ساختار هر چند ضرورتی گریز‌ناپذیر باشد ، در کوتاه مدت حاصل نخواهد گردید.بلکه مستلزم یک تعهد سیاسی قوی و یک برنامه و استراتژی بلندمدت ملی می باشد به نحوی که کلیه دست اندرکاران تولید و تجارت در کشور یقین حاصل کنند که استراتژی توسعه صادرات نه یک اقدام موقت بلکه بینشی منطقی و بلند‌مدت می باشد.

از آنجائیکه فضای حاکم بر سازمانها اعم از خدماتی و تولیدی فضایی کاملا رقابتی می باشد، تدوین استراتژی‌های صحیح و رقابتی که بتواند سازمان را به اهداف کلان مورد نظر خود رهنمون سازد، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. زیرا که صرف منابع محدود بر موضوعات غیر‌اصلی،‌ جریمه‌اش شکست در میدان رقابت و واگذاری میدان رقابت به رقیبی می باشد که منابع محدود خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز کرده‌می باشد. پس داشتن استراتژی و برنامه استراتژیک، از ضروریات اصلی برای سازمانهایی می باشد که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر دیگر رقبا و موانع موجود، حضوری آگاهانه در عرصه داشته باشند. در این بین، صنعت موسیقی ایران با در نظر داشتن پتانسیل های موجود در آن ، نیاز به برنامه ریزی استراتژیک و مسیر راهبردی، به مقصود نیل به اهدافش دارد. اهمیت این مسئله با دانستن اینکه تاکنون چنین تحقیقی در این زمینه صورت نپذیرفته می باشد بیشتر نمایان می گردد. پس مطالعه عوامل محیطی تاثیرگذار در حوزه صنعت موسیقی ایرانی با رویکرد صادرات، شناسایی پتانسیل های موجود، موانع و معضلات، ارائه راهکارها و استراتژی‌های مناسب برای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد که می‌بایست مورد توجه مدیران و دست اندرکاران قرار گیرد.

در این بین تصریح به آمارهایی در مورد گردش مالی صنعت موسیقی در سطح بین المللی می تواند خالی از لطف نباشد: در سال 2009 در آمد تولیدکنندگان ابزارآلات موسیقی در سطح جهان بالغ بر 1.7 میلیارد دلار بود و سود ناخالص آن بیش از 27 درصد برآورد شده می باشد(businesswire.com) و یا درآمد ناشی از فروش ابزارآلات موسیقی ولوازم جانبی آن در آلمان در سال 2012 ، رقمی بالغ بر 919میلیون یورو برآود شده می باشد(somm.eu). اینها در حالی می باشد که سهم ایران از این بازار وسیع جهانی بسیار ناچیز می باشد.

1- 5)  سئوالات یا فرضیه­های پژوهش

1-5-1)سوالات اصلی

  • استراتژی ها و راهبردهای اساسی جهت دستیابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات محصولات صنعت موسیقی سنتی ایران چه می باشند؟
  • الویت اجرا و به کارگیری استرتژی‌های توسعه ای در حوزه صادرات محصولات موسیقی سنتی ایرانی به چه ترتیب می باشند ؟

1-5-2)سولات فرعی

  • عوامل محیطی خارجی که به عنوان فرصت برای صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات هست کدامند؟
  • عوامل محیطی خارجی که به عنوان تهدیدها برای صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات هست کدامند؟
  • عوامل محیطی داخلی که به عنوان نقاط قوت صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات وجود دارند کدامند؟
  • عوامل محیطی داخلی که به عنوان نقاط اشکال برای صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات وجود دارند کدامند؟

 

1-6) روش انجام پژوهش: (از نظر هدف، نوع و مراحل انجام)

مراحل انجام کار به مقصود شناسایی مسائل استراتژیک و تدوین استراتژی برای صنعت موسیقی ایرانی در حوزه صادرات به تبیین زیر در نظر گرفته شده می باشد :

الف) مرحله مقدماتی : در این مرحله با در نظر گرفتن نظر خبرگان حوزه موسیقی به تعیین  نقاط قوت ، نقاط اشکال فرصتها و تهدید‌های بالقوه  خواهیم پرداخت .

ب ) در مرحله بعد پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان و بازرگانان فعال در حوزه صادرات محصولات موسیقایی ایرانی  توزیع می گردد تا توسط آنها تکمیل گردد.

ج) در ادامه با در نظر داشتن وابستگی بین عوامل اصلی، تکنیک ANP برای الویت بندی استراتژی ها انتخاب گردید.

د) در گام بعد با در نظر داشتن نتایج پرسشنامه ها و مدل ترکیبی ANP – SWOT اقدام به الویت‌بندی استرتژی‌های تعیین شده می پردازیم.

ه) جمع بندی، نتیجه گیری وپیشنهادات:دراین مرحله به تشریح یافته های پژوهش پیرامون شناسایی مسائل استراتژیک و تدوین استراتژی و اظهار نتایج پژوهش و ارائه راهبردها و پیشنهادات مناسب دراین راستا و دستیابی به اهداف پژوهش پرداخته خواهد گردید.

این پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد.

در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از داده‌های شامل اطلاعات موجود در سایت‌های اینترنتی مرتبط با موضوع، اسناد و مدارک موجود در زمینه پژوهش ، کتابها ، مجلات، سمینارها ، نظرات خبرگان   و …  بهره گیری خواهد گردید.

1-7) جامعه و واحد تحلیل آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و بازرگانانی که در حوزه صادرات محصولات موسیقایی ایرانی فعالیت دارند،می‌باشد.

1-8) نمونه و روش نمونه گیری

به مقصود افزایش قابلیت اعتبار نتایج پژوهش، از بین اعضای جامعه آماری ذکر گردیده، نمونه‌گیری به اقدام نیامده و تمامی مشاهدات مورد مطالعه قرار می‌گیرند، پس جامعه و نمونه آماری برابر می‌باشد.

1-9) ابزار و روش گردآوری داده‌ها

در این پژوهش به مقصود جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی بهره گیری می گردد و همچنین جهت جمع‌آوری سایر اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری خواهد‌گردید. و نیز به دلیل اینکه پژوهش مشابهی جهت استخراج دریافت نگردیده‌می باشد، پرسشنامه ها با کسب نظر اساتید محترم و ساخته و طراحی خواهند گردید.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  [email protected]

دسته‌ها: رشته مدیریت