در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی تربیت بدنی (M.A)

موضوع

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب برنیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر هشت هفته تمرین هوازی بر نیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی بود. 40 نفر از زنان 35 تا 55 ساله مبتلا به هایپرگلایسمی به صورت هدفمند انتخاب شدند و در این مطالعه شرکت کردند. ازمودنی ها با در نظر داشتن اندازه گلوکز ناشتای سرمی به دو گروه پیش دیابت( FBS=100-125mg/dlو n=20)و دیابت FBS=126-200 mg/dl)و(n=20 تقسیم شدند واعضای هر گروه باتوجه به تمایلشان به صورت داوطلبانه در دو گروه کنترل (n=10) و گروه تمرین (n=10)شرکت کردند. پروتکل تمرینی گروههای تجربی دیابت و پیش دیابت شامل 10 دقیقه گرم کردن‚20 دقیقه تمرین هوازی تداومی ریتمیک و10دقیقه سرد کردن بود. این تمرینات با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته ادامه داشت. متغیرهای اندازه گیری شده در این پژوهش شامل گلوکز ناشتای سرمی، هموگلوبین گلیکوزیله و نیمرخ لیپیدی شامل کلسترول، تریگلیسرید، لیپو پروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم چگال و لیپو پروتئین خیلی کم چگال بود. در نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل داده ها آغاز با ازمون کولموگروف اسمیرنف طبیعی بودن داده ها تایید گردید و سپس همگنی واریانس گروه ها با ازمونLEVEN ارزیابی گردید و امار استنباطی ANOVA و ازمون تعقیبی توکی بهره گیری گردید. نتایج یافته ها در این پژوهش نشان می دهد هشت هفته تمرین هوازی در گروه دیابت تاثیر معناداری بر روی نیمرخ متابولیکی شامل قند خون (p=0.177)،HbA1c (p=0.110)،کلسترول (p=0.782)،تری گلیسرید(p=0.378) ،HDL (p=0.379)،LDL (p=0.771) وVLDL (p=0.378) نداشته می باشد. اما در گروه پره دیابت هشت هفته تمرین هوازی با اطمینان 95% بر روی قند خون(40.03p=)وهموگلوبین گلیکوزیله (p=0.031) تاثیرگذار بوده می باشد. اما در سطح معناداری 0.05 در کلسترول (p=0.732)، تری گلیسرید (p=0.958)،HDL (p=0.330)، LDL (p=0.562) وVLDL (p=0.958) تفاوت معناداری دیده نشد. پس در جهت کاهش قند خون در افراد پره دیابت و جلوگیری از بروز دیابت نوع II، این تمرینات توصیه می گردد.

مقدمه:

روش های درمانی جدید برای کنترل دیابت ملیتوس شامل بهره گیری از انسولین و یا داروهای خوراکی پایین اورنده قند خون، رژیم غذایی مناسب و ورزش می باشد. فعالیت های بدنی در صورتی که به گونه مستمر انجام شوند، حتی اگر همان فعالیت های فیزیکی روزمره و ساده مانند پیاده روی باشند، در کنترل قند خون تاثیرات مهمی دارند.شناخت نوع تمرینهای ورزشی مناسب، مدت و شدت ان و در نظر داشتن ورزش های خاص و دستورات مناسب برای بیماران دیابتی برای جلوگیری از عوارض بیماری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. اگر فعالیت های فیزیکیبه گونه منظم پیگیری شوند تطابق مناسبی در دستگاههای مختلف بدن ایجاد می کنند که علاوه بر تاثیر بر قند خون روی سایر فاکتورهای بیوشیمیایی خون از قبیل لیپیدها نیز اثر خواهند گذاشت(2).

پیش از ابتلا به دیابت نوع IIمعمولا افراد به شرایطی دچار می شوند که در ان هیچ یک از علائم مربوط به دیابت نظاره نمی گردد. به این حالت، دیابت پنهان گفته می گردد. در این شرایط قندخون ناشتای سرمی 125-100 میلی گرم در دسی لیترمی باشد که از اندازه طبیعی بالاتر بوده اما نه بهمیزانی که به عنوان دیابت شناخته گردد. این حالت پره دیابت یا پیش دیابت نیز گفته می گردد(75).

هم اکنون پزشکان بیش از گذشته بر تشخیص دیابت پنهان به عنوان راهی برای پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع IIو همچنین عوارض ان مانند معضلات قلب و عروق، چشم و کلیه تاکید می کنند.پزشکان بر این باورند که این عوارض معمولا پیش از اگاهی فرد از ابتلا به دیابت نوع IIاغاز می شوند. در صورتی که علائم دیابت قبل از ابتلای فرد به بیماری تشخیص داده گردد، می توان از ابتلا به دیابت نوع IIجلوگیری نموده وخطر به وجودامدن عوارض دیابت مانند معضلات عروقی را در فرد کاهش داد.تحقیقاتی که اخیرا بر روی یک عده از افراد مبتلا به دیابت پنهان انجام گرفته حاکی از این می باشد که تغییراتی در شیوه زندگی مثل ورزش کردن، رعایت رژیم غذایی صحیح کاهش وزن و نیز درمان به وسیله داروهای پایین اورنده قند خون، می تواند خطر ابتلا به دیابت نوع IIرا در این افراد به اندازه 60 درصد کاهش دهد.به علاوه، تغییر در شیوه زندگی از طریق افزایش فعالیت بدنی و کاهش وزن، تأثیر موثرتری نسبت به بهره گیری از دارو در کاهش خطر ابتلای فرد به دیابت نوع IIخواهد داشت. در بیشتر موردها در صورت تشخیص زود هنگام دیابت پنهان، می توان قند خون بالای فرد را به حالت طبیعی بازگرداند(75).

در کشورهای اروپایی تیم های مختلفی برای اداره و کنترل بیماران دیابتی تشکیل شده اند.تیم هایی که شامل پزشک، متخصص رژیم درمانی،فیزیولوژیست ورزشی، روانشناس و پرستارند، که با تعیین وضعیت و شرایط بدنی بیمار، مراحل و شدت بیماری قند، دستورات دارویی،غذایی و ورزش مناسب را تجویز می کنند. بعضی از بیماران دیابتی فقط با دستورات رژیم غذایی و ورزش مناسب و بدون بهره گیری از دارو کنترل می شوند(2).

تحقیقحاضر به این مقصود، به مطالعه اثر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر نیمرخ متابولیک زنان پره دیابت و دیابت می پردازد.

اظهار مسئله:

دیابت یکی از گسترده ترین بیماری های متابولیکی در جهان به شمار می رود. بنابر گزارش امار سازمان بهداشت جهانی در صورتی که اندازه شیوع چاقی در همین سطح کنونی ثابت بماند، تعداد مبتلایان به دیابت نوع IIدر سال2000 از میزان2.8% یعنی 171 میلیون نفر به 4.4%یعنی به 366 میلیون نفر تا سال 2030 افزایش می یابند.به صورت دیگری نیز این گزارش اورده شده می باشد که، هر ده ثانیه یک نفر در اثر ابتلا به دیابت جان خود را از دست می دهدو هر ده ثانیه دو نفر به این بیماری مبتلا می شوند.

دیابت شایعترین بیماری غیر واگیر در ایران می باشد. شیوع ان در کشور ما سه تا پنج درصد یعنی معادل دو تا سه و نیم میلیون نفر از جمعیت کل کشور می باشد. این رقم شامل کسانی می باشد که یا مبتلا به این بیماری یا مستعد ابتلا به ان هستند(16). بروز دیابت در ایران رو به افزایش می باشد.طبق مطالعات اخیر 23-14%ایرانیان بالغ بالای 30سال دیابتی هستند یا دچار عدم تحمل گلوکز(IGT)[1]می باشند، که تقریبا 25% موردها IGT در اینده دچار دیابت می شوند.طبق امار ارائه شده حدود 6-5% افراد 69-3 ساله در شهر تهران مبتلا به دیابت هستند(75).

کاهش فعالیت بدنی در جوامع با افزایش شیوع دیابت نوعII مرتبط می باشد. خانم ها مهناز لنکرانی و فرزانه زاهدی، دو تن از محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران عقیده دارند،مطالعات در ایران، حاکی از کمبود تحرک بدنی به ویژه در زنان می باشد. مطالعات انان روی 135 بیمار دیابتی نشان داد، 90% زنان دیابتی ایرانی در اوقات فراغت بی تحرک هستند و اندازه وقت صرف شده برای فعالیت بدنی در اوقات فراغت بسیار کم می باشد(2).

بنا به گفته دکتر مادلین فرنستورم(Madelin Fernstorm)، رئیس مرکز کنترل وزن دانشگاه پیتزبورگ، ورزش به کنترل قند خون کمک می کند و نیاز به دارو و انسولین را کاهش می‌دهد. براساس مطالعات گسترده در سال 2001 تحت عنوان “برنامه پیشگیری از دیابت”، نشان داده گردید که ورزش می ‌تواند طریقه پیشرفت منجر به دیابت نوع IIرا کندتر سازد(3).

دکترآلبرایت(Ann Albrighte)ازدانشگاه کالیفرنیا و رئیس بخشبرنامه پیشگیری و کنترل دیابت می‌گوید: “می‌توان از طریقه ابتلا، با ورزش پیشگیری بهعمل آورد.”(24).

ورزش درمانی در افراد مبتلا به دیابت نوعII ،بالقوه درمان موثری برای خود بیماری می باشد، اندازه قند خون با ورزش ملایم بهتر کنترل می گردد،زیرا فعالیت ورزشی، حساسیت به انسولین را افزایش می دهد. عضله اسکلتی محل عمده مقاومت به انسولیناست،که تمرین های ورزشی، حساسیت انسولین در این بافت را بهبود میبخشد. براساس مطالعات جدید حتی اندازه نسبتا کمی ورزش و ایجاد تغییر سالم دررژیم غذایی می تواند بروز دیابت را در بزرگسالان به تاخیر بیندازد(39).

دراین پژوهش برآنیم تا اثر تمرین را برروی فاکتورهای متابولیک فرد مطالعه کرده و با در نظر داشتن دو گروه پره دیابتو دیابت، نتایج را در این دو گروه مطالعه و مقایسه کنیم. و در نهایت به سوال اساسی پژوهش پاسخ دهیم که ایا هشت هفته تمرین هوازی منتخب بر روی نیم رخ متابولیک زنان پره دیابت و دیابت موثر می باشد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

جهان در حالی وارد قرن بیست و یکم گردید که بیش از یکصدو چهل میلیون نفر مبتلا به بیماری دیابت بودند. در این بین سهم کشور ما حدود سه و نیم میلیون تا چهار میلیون نفر دیابتی می باشد. در روز جهانی دیابت (بیست و سوم ابان برابر با چهاردهم نوامبر) فدراسیون جهانی دیابت اعلام نمود، هزینه های مهار و درمان دیابت، ده درصد بودجه ملی بهداشت جوامع را به خود اختصاص می دهدو نیمی از ان صرف درمان عوارض مزمن دیابت می گردد. این در حالی می باشد که متخصصان و کارشناسان پیوسته در باره طریقه رو به رشد بیماری دیابت در کشورمان به عنوان شایعترین بیماری غدد درون ریز در دهه های اخیر هشدار می دهند.

بیماری دیابت یکی از سه عامل اول مرگ و میر در دنیاست. بیماریزایی این عارضه چه از نظر هزینه های درمانی و چه ازجهت از کار افتادگی بسیار بالاست ویکی از عمده ترین مسائل بهداشتی درمانی در جوامع به شمار می رود. از سوی دیگرهمراهی ان با چاقی و افزایش چربی خون، احتمال ایجاد بیماری قلبی عروقی را به عنوان اولین عامل مرگ و میر در بشر به شدت افزایش می دهد. از این رو تاکید و توجه وزارت بهداشت و سازمان های مسئول کشور تنها محدود به بیماری دیابت نبوده و در زیر مجموعه این توجه بر اهمیت کنترل و پیشگیری از چاقی و اموزش مهارت های زندگی نیز تصریح شده می باشد. بیش از بیست در صد کودکان ایرانی که در سنین مدرسه هستند اضافه وزن دارند که به دلیل تغذیه نادرست می باشد و می تواند زمینه ساز دیابت نوع دو باشد.در برنامه کشوری غربالگری و مهار بیماری دیابت مشخص شده که پانزده درصد مردان و سی درصد زنان دچار اختلال تحمل گلوکز هستند(16).

تعداد صفحه :130

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: تربیت بدنی

دیدگاهتان را بنویسید