متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

(مورد مطالعه در شرکت‌های پالایش نفت کشور)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
مقدمه
ویژگی اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌ای با سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای می باشد. حسابداران نیز بایستی مانند کاربران اصلی سیستم‌های اطلاعاتی در طراحی سیستم و شناخت عملیات بنگاههای اقتصادی مشارکت کنند. مدیران حسابداری بایستی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی را اندازه‌گیری و ارزیابی کنند. از طرفی حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل بایستی کیفیت پردازش اطلاعات را مطالعه کنند و صحت اطلاعات ورودی و خروجی از سیستم را آزمون نمایند. (سجادی ، 1385 ، 6)1.
یک سیستم عبارتست از مجموعه‌ای از دو یا چند جزء مرتبط به هم که به مقصود دست‌یابی به یک هدف با هم در تعاملند. بیشتر مواقع سیستمها از زیرسیستم‌های کوچکتری تشکیل شده‌اند که هر یک فعالیت ویژه‌ای را انجام داده و در نهایت سیستم بزرگتری را پشتیبانی می‌کنند. سیستم اطلاعات حسابداری عبارت می باشد از کلیه اجزای مرتبط که با هم در امر جمع آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ریزی، کنترل، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری تأثیر دارند. سیستم اطلاعات حسابداری که در یک واحد تجاری طراحی و اجرا می گردد، مستقیماً با فرهنگ سازمانی، سطح برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعاتی که در آن شرکت هست، مرتبط می باشد (صرافی زاده٬ 25٬1384)2.
بعضی از فعالیت های مهمی که سیستم اطلاعات حسابداری در یک شرکت ایجاد می کند، عبارت اند از:
گردآوری و ثبت داده های مربوط به فعالیت های شرکت، برنامه ریزی، فرآیند تبدیل داده ها به اطلاعاتی که در تصمیم گیری برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها و انجام کنترل های ضروری جهت حفاظت از دارایی های شرکت بهره گیری می گردد (همان منبع 30٬ )3.
در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابداری شماره 2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی[1] به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف و هم چنین اظهار گردید که هدف اولیه حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری می باشد. وظایف سیستم حسابداری شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادهای سازمان، شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی می باشد که مدیریت می تواند آن ها را در سازمان مورد بهره گیری قرار دهد و شیوه حصول اطمینان از قابلیت دسترسی، اتکا و دقت اطلاعات تاکید می کند(سجادی ، 1385، 6)[2].
پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر “سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت در شرکت های پالایش نفت کشور” بر” ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری” می پردازد.سیستم جامع و یکنواخت نفت در تمامی شرکت های زیر مجموعه نفت مورد بهره گیری قرار می گیرد. به دلیل گستردگی مکانی، این پژوهش را محدودتر نموده و فقط در شرکت های پالایش نفت کشور مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این سیستم به صورت وصل به شبکه[3] در تمامی این شرکت ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت شامل زیر سیستم هایی می باشد که در واحدهای مختلف مالی مورد بهره گیری می باشد این زیر سیستم ها شامل موردها زیر می باشد.
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم کالا
سیستم حسابداری صنعتی
سیستم بودجه
هر کدام از این زیر سیستم های حسابداری به گونه ای طراحی گردیده می باشد که متناسب با آن واحد می باشد. در بخش دوم از فصل دوم این پژوهش جزئیات کاملی از هر یک از این زیر سیستم ها و چگونگی کارکردن با آن ها تشریح گردیده می باشد.محقق در این پژوهش آغاز به شناسایی و چگونگی کارکرد این سیستم پرداخته و سپس به مطالعه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته می باشد.تا تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را بسنجد. برای مطالعه این تاثیر داده های لازم از طریق پرسشنامه به واحدهای مالی در شرکت های پالایش نفت ارسال گردید.
در این پرسشنامه کوشش بر این شده می باشد که ارتباط بین این سیستم بر چهار ویژگی اصلی یعنی: قابل اتکا بودن [4] ، مربوط بودن [5] قابل مقایسه بودن[6] و قابل فهم بودن مورد مطالعه قرار گیرد.
در این پژوهش سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت یک متغیر مستغل و متغیرهای وابسته همان ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشند.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
با در نظر داشتن توضیحات بالا و وجود سیستم‌های جدید گزارشگری و حسابداری در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که مطالعه کنیم که تا چه اندازه سیستم مورداستفاده در شرکت‌های پالایش نفت ایران می‌تواند جوابگوی نیازهای اطلاعاتی بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات باشد.پس با این تفکر که اگر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت را یک متغیر مستقل درنظر بگیریم می‌خواهیم اندازه تأثیر متغیر مستقل را بر متغیرهای وابسته را بسنجیم متغیرهای وابسته همان ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد.در جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری انجام گرفته می باشد و موجبات چارچوب نظری در این پژوهش شده می باشد، نشان داده می باشد.
 اظهار مسئله پژوهش
هر سازمانی که داده های صحیح،دقیق ،بهنگام وجامع در اختیار داشته باشدوبتواند در کمترین زمان به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد ،موفق تر می باشد.تأثیر داده واطلاعات در مدیریت سازمانها ،نقشی حیاتی واساسی می باشد.هرچه فضای اطلاعاتی یک سازمان ،دقیقتر،شفاف تر،منسجم تر وسیستماتیک تر باشد،سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید.وجود فضای اطلاعاتی نادقیق،کدر،آشفته ومتناقض از مهمترین عوامل عدم پیشرفت در مدیریت سازمانها می باشد (روحانی رانکوهی1372 ، 93)1.
اطلاعات مفید حسابداری که برای مدیران تهیه می گردد بایستی دارای ویژگی‌های زیر باشد.
1- مربوط بودن: به اطلاعاتی تعبیر می گردد که بر تصمیمات اقتصادی بهره گیری‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آن‌ها مؤثر واقع گردد.
2- قابل اتکا بودن: اطلاعاتی قابل اتکا می باشد که عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به گونه صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی اظهار آن می باشد یا به گونه‌ای معقول انتظار می‌رود اظهار کند.
3- قابل مقایسه بودن: بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی بایستی بتوانند صورت‌های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص طریقه تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌‌پذیری مالی واحدهای تجاری مقایسه کنند.
4- قابل فهم بودن: یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این می باشد که به آسانی برای بهره گیری‌کنندگان قابل درک باشد (نوروش، 1385، 21)2.
در حال حاضر در صنعت نفت سیستم جامع مالی و یکنواخت تنها مرجع تصمیم گیری می باشد پس برای ارزیابی کیفی اطلاعات حسابداری محقق تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت را بر این ویژگی ها مورد مطالعه قرار داده تا ارتباط و تاثیر آن را بسنجد پس به دنبال مطالعه این پژوهش چندین سوال اساسی در ذهن محقق خطور می کند. سوالات در این پژوهش که اساساً تشکیل دهنده فرضیات پژوهش نیز هستند مشتمل بر سوالات زیر می باشد.
1.آیا سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت در پالایشگا ههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “مربوط بودن” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟

  1. آیا سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت در پالایشگاههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “قابل اتکابودن ” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟
  2. آیا سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت در پالایشگاههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “قابلیت مقایسه “اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟
  3. آیا سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت می تواند بر” قابل فهم بودن” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟

4-1 – چهارچوب نظری پژوهش:
در سالهای اخیر، تلفیق علم حسابداری و نوآوری های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب گردید. تا با بهره گیری از ابزارها و روش های جدید، شاهد سرعت و دقت روز افزون در سیستم های مالی باشیم بهره گیری از این سیستم های جدید سبب می گردد تا با صرف نیروی انسانی و وقت کم تر بتوان عرصه های وسیع تری را تحت پوشش قرار داد. امروزه هوش مصنوعی تأثیر اساسی در سیستم های اطلاعات اعمال می نماید.
سیستم خبره به عنوان زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی کوشش بر تقلید رفتار بشر در حل مسایل و الگو برداری از راه حل ها دارد. پس برای ایجاد سیستم های خبره در حوزه امور مالی توجهی خاص شده می باشد زیرا در این صورت، دانش و تخصص کمیاب حسابداری و مالی برای گروه وسیع تری از افراد قابل دسترسی می باشد (یزدی،1377، 20)[1].
وجود سیستم‌های متعدد منجر به ایجاد معضلات متعدد و عدم کارآیی می گردد اغلب بایستی داده‌های مشابه گردآوری و در بیش از یک سیستم ذخیره گردد. این موضوع نه تنها حجم فعالیت‌های ضروری سیستم‌ها را افزایش می‌دهد بلکه اگر داده‌ها در یک سیستم تغییر کنند اما در سیستم‌های دیگر این داده‌ها تغییر نکند می‌تواند منجر به تضاد و مغایرت داده‌ها گردد. به علاوه، یکپارچه‌کردن مؤثر داده‌ها در سیستم‌های متعدد کاری دشوار می باشد. سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی[2] یکی از بخش‌های پیشرفته طراحی می باشد که این معضلات را حل می کند. سیستم مزبور کلیه جنبه‌های فعالیت سازمان را با سیستم اطلاعاتی حسابداری سنتی تلفیق، یکپارچه و متناسب می کند (همان منبع،25)3.
تعداد صفحه :149
قیمت : شش هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید