متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  مطالعه انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه الزهرا ء (س)

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی)

عنوان

مطالعه انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
مسئله پژوهش
یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و…، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.
در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در بعضی موردها به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده می باشد.
با در نظر داشتن گسترش دامنه خصوصی سازی در کشور، روبرو شدن با ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، امری محتمل می باشد و اهمیت پژوهش حاضر را نشان می دهد.
پس مسئله اصلی این پژوهش که در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم گفت، این می باشد که:
     آیا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند دیگر بورس های توسعه یافته، ناهنجاری های مرتبط با عرضه عمومی اولیه هست؟
در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، چگونگی قیمت گذاری و… مطالعه هایی انجام پذیرفته می باشد اما پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، پس از این جهت می توان این پژوهش را از سایرین متمایز نمود.
1ـ2ـ پرسش های پژوهش
پرسش هایی که با در نظر داشتن مسئله اصلی پژوهش مطرح می گردد، به قرار زیر می باشند:

 1. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
  ارزش گذاری زیر قیمت واقعی[1] می باشد؟
 2. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت[2] می باشد؟

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن
اهدافی که در این پژوهش دنبال می گردد عبارتند از:

 1. مطالعه ناهنجاری های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (اعم از ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت)
 2. مطالعه علل ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 3. مطالعه علل افت قیمت در بلند مدت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ4ـ فرضیات پژوهش

 • ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، در بورس اوراق بهادار تهران هست.
 • آیا در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش گذاری زیر قیمت، یکی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام ، هست.
 • آیا در بورس اوراق بهادار تهران، افت قیمت در بلند مدت، یکی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام، هست.

1ـ5ـ تعاریف عملیاتی

 • سهم: سند قابل معامله ای که نماینده تعداد سهام و اندازه حقوق صاحب آن، در شرکت سهامی مزبور می باشد.
 • عرضه عمومی اولیه سهام: فرایندی که طی آن، شرکت ها برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود در بورس اوراق بهادار می نمایند.
 • ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام: کسب بازده بالا در کوتاه مدت و بازده پایین در
  بلند مدت
 • دوره بلند مدت: شامل دوره های یک روز، یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه و دوازده ماه پس از عرضه عمومی اولیه که متغیرهای بلند مدت، طی آن ها مورد مطالعه واقع می شوند.
 • دوره کوتاه مدت: روز انجام IPO

1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

 • سازمان خصوصی سازی
 • تمامی سازمان های دولتی ای که به موجب اصل 44 قانون اساسی ملزم به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • کلیه افرادی که در آینده اقدام به پژوهش های بیشتر در این زمینه خواهند نمود.

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن
کلیه شرکت هایی که از تاریخ 1/1/ 75، برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود نموده انده مشروط به این که:

 • جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند؛
 • سال مالیشان به 29/12 ختم گردد؛

با در نظر داشتن شرایط فوق، اعضای جامعه آماری، 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد.
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه
با بهره گیری از روش سیستماتیک بهره گیری شده در تعیین جامعه آماری، تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان
نمونه های پژوهش نیز محسوب می شوند؛ به بیانی دیگر اعضای جامعه آماری و نمونه پژوهش یکسان هستند و به این ترتیب حجم آن شامل 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که کلیه شرایط گفته شده را احراز نموده اند.
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی اعتبار)
* داده هایی که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت از محل مستندات ثانویه (مطالعه اسناد و مدارک) اعم از آمارهای رسمی انتشار یافته نظیر صورت های مالی شرکت ها، آمار و اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، اسناد و اطلاعات حسابداری و گزارش های عملکرد شرکت ها، تهیه خواهد گردید.
* متغیرهای پژوهش نیز شامل متغیرهای وابسته و کنترل می باشند؛ متغیرهای وابسته «ارزش گذاری زیر قیمت» و «افت قیمت در بلند مدت» و متغیرهای مستقل به تفکیک در زیر ارائه شده می باشد.
عوامل موثر بر ارزش گذاری زیر قیمت به تبیین زیر می باشد:

 1. اطلاعات حسابداری (کلیه این آمار، مربوط به سال پیش از عرضه عمومی می باشد.)
 • نسبت سود بعد از کسر مالیات به دارایی ها
 • وجه نقد
 • نسبت دارایی های جاری به بدهی جاری
 • نسبت بدهی ها به کل دارایی
 • درآمد فروش
 • کل دارایی ها
 1. اطلاعات مربوط به مالکیت
 • تعداد خریداران سهام در اولین روز عرضه عمومی
 • ساختار مالکیت پیش از عرضه عمومی (در صورت وجود سهامدار عمده با در اختیار داشتن 51% یا بیشتر از سهام شرکت، مقدار 1 و در غیر اینصورت مقدار 0 می گیرند.)
 • درصد تعداد سهام در عرضه عمومی اولیه به تعداد کل سهام پس از عرضه عمومی (تعداد سهام را از تقسیم اندازه سرمایه شرکت بر1000 – ارزش اسمی هر سهم – در دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه، محاسبه نموده و سپس نسبت یاد شده را به دست می آوریم.)
 1. شرایط بازار
 • متوسط بازده روزانه شاخص قیمت سهام (مربوط به 20 روز پیش از اولین عرضه)
 1. اطلاعات مربوط به انتشار سهام
 • تعداد سهام چاپ گردیده برای اولین بار (حاصل از تقسیم اندازه سرمایه شرکت در اولین روز عرضه بر 1000 – ارزش اسمی هر سهم-)
 • تعداد سهام فروخته شده در اولین عرضه عمومی
 • قیمت بازنگری شده (درصد): روش محاسبه آن عبارت می باشد از :

میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه – قیمت عرضه شده
  میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه

 • صنعت (مجازی)

عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت نیز به تبیین زیر می باشند:

 1. کیفیت، ریسک و شهرت شرکت
 • طول عمر شرکت (سال تاسیس تا زمان عرضه به بورس)
 • متوسط سود قبل از کسر مالیات سه سال قبل از عرضه عمومی اولیه
 1. اندازه شرکت
 • خالص دارایی های سال قبل از عرضه عمومی
 • ارزش بازار شرکت (حاصل ضرب قیمت روز سهم در تعداد سهام شرکت – سرمایه /1000 – طی دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه)
 1. هزینه های نمایندگی
 • تعداد سهام چاپ گردیده (تعداد سهام را از تقسیم اندازه سرمایه شرکت بر1000 – ارزش اسمی هر سهم – در دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه، به دست می آوریم)

1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
با در نظر داشتن این که هدف از این پژوهش مطالعه چگونگی تاثیر گذاری متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
می باشند، پس مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل داده ها، بهره گیری از «رگرسیون های یک و چند متغیره»
می باشد.در این پژوهش، فرضیات زیر را مورد آزمون قرار خواهند گرفت:
آزمون فرضیه اول:
عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دچار ناهنجاری می باشد.: H
     عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دچار ناهنجاری نیست.: H1
آزمون فرضیه دوم:
     بین اطلاعات حسابداری و اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت شرکت، اطلاعات مربوط به انتشار سهام و شرایط بازار با: H
ارزش گذاری زیر قیمت ارتباط وجود ندارد.
     بین اطلاعات حسابداری و اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت شرکت، اطلاعات مربوط به انتشار سهام و شرایط بازار با:H1
ارزش گذاری زیر قیمت ارتباط هست.
آزمون فرضیه سوم:
بین کیفیت، ریسک و شهرت شرکت، اندازه شرکت و هزینه های نمایندگی با افت عملکرد قیمت: H
در بلند مدت ارتباط وجود ندارد.
بین کیفیت، ریسک و شهرت شرکت، اندازه شرکت و هزینه های نمایندگی با افت عملکرد قیمت: H1
در بلند مدت ارتباط هست.
در ادامه، فصل دوم به مرور ادبیات نظری پیرامون موضوع پژوهش می پردازد، در فصل سوم روش پژوهش ارائه می گردد، فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و اظهار نتایج حاصل از آن اختصاص می یابد و در فصل پنجم اختصار ای از پژوهش و نتایج حاصل از آن آورده می گردد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات نظری
2ـ1ـ مقدمه
در این بخش از پژوهش، تعریفی از عرضه عمومی اولیه، فرایند اجرا، انواع و علل ناهنجاری های IPO به همراه توضیحی پیرامون عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران اظهار خواهد گردید.
2ـ2ـ نهادهای مالی [3]
هر روزه مردم به تعداد زیادی از وام گیرندگان مانند دولت، بنگاه های اقتصادی و افراد وام می دهند.
وام گیرندگان از طریق بازارهای مالی مستقیما با وام دهندگان تماس نمی گیرند بلکه وام دهی و وام گیری به گونه غیر مستقیم و به واسطه نهادهای مالی ، انجام می پذیرد به این شکل که، این بازارها به عنوان عامل اصلی در کانالیزه کردن منابع و وجوه مازاد از بخش هایی که دارای منابع اضافی بوده و توان و قدرت و یا موقعیت به کارگیری آن را ندارند، به سمت بخش هایی که دارای کسری منابع بوده اما توان و قدرت کافی در امر
سرمایه گذاری دارند، اقدام می نمایند. بازارهای مالی که شامل بازار پول، سرمایه، بازار تنزیل [4]، بازار اوراق بهادار و بازار ارز می باشند، تأثیر های زیر را بر عهده دارند:

 1. تعیین قیمت برای دارایی مالی : قیمت دارایی مالی، از تقابل عرضه و تقاضای آن دارایی تعیین می گردد که شکل گیری این امر مستلزم وجود شرایطی نظیر کارا بودن بازار و رقابتی بودن آن می باشد؛ در اینجا کارایی و رقابت، مکمل یکدیگرند یعنی هرچه شرایط رقابتی تر باشد، کارایی افزایش یافته و در نتیجه قیمت دارایی های مالی و وجوه و سرمایه به واقعیت نزدیکتر گشته و شرایط را برای اتخاذ تصمیم عقلانی برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه فراهم می نماید و در نتیجه تخصیص بهینه منابع فراهم می گردد.
 2. ارائه اطلاعات و کاهش هزینه های معاملات: بازارهای مالی به عنوان حلقه ارتباطی میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در ارائه اطلاعات صحیح و کاهش هزینه های انجام معامله می باشند. در صورتی که بازارهای مالی بتواند در تفسیر و تجزیه و تحلیل اطلاعات، به درستی اقدام نماید، در آن صورت برای هر دو گروه یاد شده این اطمینان حاصل می گردد که بازده سرمایه گذاران و نیز هزینه های تامین مالی قابل قبول خواهد بود.

2ـ3ـ بازار پول و سرمایه [5]
بازارهای مالی را بر اساس سررسید حق مالی، می توان به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه طبقه بندی نمود که با در نظر داشتن عملکردهای مخصوص به خود نه تنها از یکدیگر جدا نیستند، بلکه اکثرا مکمل هم نیز می باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید