متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
چکیده:
هدف از اجرای پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد مطالعه قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده­های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داده می باشد که در ساختار معاملات بازار روابطی هست و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر ارتباط ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نیز هست پس تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نیز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک طریقه صعودی یا نزولی تبعیت می کند.
مقدمه:
یکی از ویژگی های مهم در کشورهای صنعتی توسعه یافته، وجود بازار پویای پول و سرمایه می باشد. از سوی دیگر در هر سیستم اقتصادی گروهی با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس اندازی برای آینده ایجاد می کنند، چگونگی بهره گیری از این پس اندازها می تواند برای جامعه آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در صورتی که این پس اندازها با مکانیزم صحیح به بخش تولید هدایت شوند علاوه بر ایجاد بازده برای صاحبان سرمایه، می توانند به عنوان مهم ترین عامل تأمین سرمایه برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتی که به جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند آثار نامناسبی برای جامعه خواهند داشت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی جذب این نقدینگی ها را دارد بورس اوراق بهادار و مکانیزم عملیات خرید و فروش سهام می باشد که در این ارتباط تأثیر مهمی دارد. زیرا صاحبان سرمایه می توانند با خرید سهام، سرمایه های خود را با بازده مورد انتظار به کار انداخته و از سوی دیگر در تأمین منابع مالی صنایع کشور نیز مشارکت داشته باشند.
1-1 مقدمه
ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده می باشد که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری بدانند و به همین جهت می باشد که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی جامعه می باشد و عملیات آن به عنوان یکی از شاخص های مهمی می باشد که بیانگر اوضاع اجتماعی- اقتصادی این کشورهاست و در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از سوی دیگر هرگونه تزلزل در بورس اوراق بهادار نیز می تواند به بحران های عظیم اقتصادی منجر گردد. با گسترده شدن کمی و کیفی بازار سرمایه و افزایش تعداد فعالان بازار، لزوم افزایش مطالعات برای آگاهی دادن به قشر سرمایه گذار بیش از پیش مشهود می باشد(خسروآبادی،1384،ص77)1. پس این مطالعه به مقصود تشریح ساختار حاکم بر معاملات به مطالعه ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد.
در ادامه ی این فصل مطالبی در ارتباط با اهمیت موضوع، اظهار مسأله، مدل مفهومی پژوهش، اهداف، فرضیات، قلمرو، تعریف واژه ها و محدودیت های پژوهش آمده می باشد.
2-1- تاریخچه مطالعاتی
پژوهش حاضر در بورس های ایالات متحده و سایر بورس های دنیا انجام گرفته می باشد.یینگ در سال 1966 اولین بار ارتباط مذکور را کشف نمود.کروچ و کلارک ، اپس و اپس ، مرگان و هم چنین در سال های اخیر وی چین و نیز گیرارد و عمران با تغییر دادن دامنه های موضوعی و زمانی پژوهش به نتایج مشابهی دست یافتند. در تمام تحقیقات انجام شده همبستگی مثبت و ضعیفی بین حجم معاملات (v) و قدر مطلق تغییر قیمت ملاحظه گردید. هم چنین محققینی نیز به مطالعه ارتباط بین v و پرداخته و ارتباط های معنی داری را یافتند.
مطالعه های انجام شده محقق حاکی می باشد از آن می باشد که در ایران نیز تنها تعداد معدودی پژوهش مشابه در این زمینه هست که در سال 1379 توسط مصطفی قائمی و در سال 1384 توسط مهدی زیوداری انجام و به این نتیجه رسیده اند که افزایش یا کاهش حجم مبادلات موجب افزایش در تغییر قیمت سهام می گردد.
3-1- اظهار مسأله
یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی می باشد که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم می باشد که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. اما بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در بازار کالاهای دیگر قسمت عمده ای از خریداران کالا، مصرف کنندگانی هستند که کالا را به خاطر نیازشان خریداری می کنند. هر کالا برای خود یک کشش تقاضا دارد و مصرف کننده بایستی کالای مورد نظر خود (یا جانشین آن را) حتی با وجود افزایش قیمت خریداری و مصرف نماید. حال آنکه در بازار اوراق بهادار کسی نیاز اساسی به اوراق بهادار ندارد و در صورتی که قیمت یک نوع اوراق بهادار نامتعادل باشد خریداران کمتری پیدا   می کند پس قیمت در بازار اوراق بهادار یک عامل اساسی می باشد (امید قائمی،1379،ص89)1. پس شناسایی و اندازه گیری ارتباط ی قیمت اوراق بهادار با سایر عوامل موثر بر آن تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های   آینده ی عوامل بازار خواهد داشت.
در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، بیشتر ارتباط ی اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت مطالعه شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده می باشد. واقعیت این می باشد که در بسیاری از موردها تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار می باشد. همچنین در غالب تحقیقات، تأثیر انتشار اطلاعات شرکت ها مطالعه شده، حال آنکه در این پژوهش تأثیر انتشار اطلاعات بازار و بهره گیری ی معامله گران از آن مد نظر می باشد و از این رو اساسی ترین اطلاعاتی که از سوی سازمان بورس راجع به وضعیت معاملات منتشر می گردد مورد توجه قرار گرفته می باشد. آمار معاملات سهام روزانه تقریباً در تمام روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شده و به اطلاع عموم می رسد. انتشار اطلاعات به این شکل خود به خود این سوال را در ذهن بهره گیری کنندگان اطلاعات تداعی می ‌کند که آمار معاملات سهام حاوی چه اطلاعاتی می باشد و علت تأکید سازمان بورس تهران و سایر بورس های جهان بر انتشار اطلاعات مزبور چیست؟
آیا افزایش و کاهش حجم معاملات یک سهم می تواند حکایت از وجود یکسری اطلاعاتی داشته باشد که قسمتی از معامله گران از آن مطلع نیستند؟ آیا معامله گران غیر مطلع بر اساس آمار معاملات و بدون بدست آوردن این اطلاعات اقدام به خرید سهام خواهند نمود یا خیر؟ تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده نشانی از جاذبه ی سهام برای خریداران می باشد و می تواند از یک سو حاکی از تعداد خریداران سهام یک شرکت و از سوی دیگر حاکی از تعداد فروشندگان سهام موردنظر باشد (قائمی ، 1379،ص125)1.
در همین راستا در پژوهش حاضر کوشش گردید تا ارتباط ی بین قیمت سهام و حجم مبادلات سهام مطالعه گردد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد مطالعه قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس میتوان گفت که فقط قیمت هایی صحیح هستند که در آن، کلیه افرادی که به پول خود نیاز دارند سهام خود را عرضه میکنند و به بیانی دیگر حجم مبادلات نرمال در آن قیمت معامله می گردد. در این حالت تغییر قیمت کم می باشد و قیمت سهام از پایداری نسبی برخوردار می باشد. پس حالتی که در آن مبادلات کمتر یا بیشتری از اندازه مبادلات نرمال انجام پذیرد مستلزم عرضه و تقاضای بیشتری می باشد که به نوبه ی خود موجب تغییر قیمت می گردد.
اعتقاد کلی اقتصاددانان این می باشد که زمانی که عرضه و تقاضا کنندگان زیادی در بازار وجود دارند و حجم معاملات در بازار زیاد می باشد، قیمت شفاف تر می باشد و از سوی دیگر در قیمت های شفاف می باشد که مبادلات زیادی انجام می گیرد. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله می باشد یعنی هر چه تغییر قیمت بیشتری انجام بگیرد حتماً بایستی معاملات بیشتری نیز صورت بگیرد (همان منبع،ص113)2.
می دانیم که یکی از معیارهای اصلی در سرمایه گذاری کوتاه مدت، قابلیت نقد شوندگی سرمایه گذاری می باشد. سهامی که در بازار خریداران زیادی دارند و پرمعامله هستند از قابلیت نقدشوندگی بیشتری برخوردارند (خاکپور،1387،ص59)3. بی تردید تعداد دفعات معامله ی هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم به عنوان دو جنبه ی مهم در مطالعه حجم معاملات می تواند نشانی از قابلیت نقدشوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با دادوستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام آن شرکت تغییر خواهد نمود، لیکن این پرسش مطرح می باشد که برای انجام هر تغییر قیمت چه حجم معاملاتی بایستی انجام بگیرد؟ آیا فرایند تغییر قیمت از معاملات روز قبل نیز می تواند تأثیر بپذیرد یا خیر؟
تحقیقاتی که در زمینه شناسایی ارتباط میان حجم مبادلات و تغییر قیمت هست عموماً براساس نمونه هایی از بازار کامل انجام گرفته، لیکن بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه از بازارهای نوظهوری می باشد که با بازارهای کامل مانند بورس سهام نیویورک تفاوت های عمده ای دارد. مانند این تفاوت ها وجود موانع معاملاتی مانند حجم مبنا، حد نوسان قیمت و توقف نماد معاملاتی شرکت ها به مدت نامشخص می باشد که معاملات بورس تهران را تحت تأثیر قرار می دهد و این بازار را از یک بازار کامل دور می سازد. در حال حاضر در بورس تهران، معاملات متعددی با بهره گیری از اطلاعات نامتقارن انجام می گردد و دستکاری قیمت امری جدی گویا. به علاوه ساختار درونی این بازار، ترکیب سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذاری آنان بطور کاملاً محسوس نسبت به آن چه که در بازارهای کامل می باشد، تفاوت می کند (شعبان پور،1387،ص158)1. در چنین شرایطی این امکان وجود داشته که نتایجی که ما از انجام این تحقیقات این چنینی به آن رسیده ایم متفاوت از نتایج کسب شده این پژوهش در بازارهای کامل و حتی بازارهای نوظهوری که این پژوهش در آن ها انجام شده – مانند بورس سهام چین- باشد.
در نظر داشتن تحقیقات متعددی که در زمینه ارتباط حجم معاملات و تغییر قیمت در بازار های کامل و بازارهای نوظهور در سایر کشورها انجام شده می باشد و هم چنین اهمیت توجه بیشتر به ساختار خرد بورس اوراق بهادار تهران و تعداد محدود تحقیقات انجام شده در داخل کشور در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و عوامل تشکیل دهنده ی آن با قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته و به سوالات ذیل پاسخ دهد:

  • آیا بین تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده در هر روز ارتباط هست؟
  • آیا بین حجم معاملات در هر روز و تغییر قیمت سهام در همان روز ارتباط هست؟
  • آیا بین حجم معاملات در هر روز و تغییر قیمت سهام در روز بعد ارتباط هست؟
  • آیا بین تغییر قیمت سهام در هر روز با تغییر قیمت سهام روز بعد ارتباط هست؟

تعداد صفحه :150
قیمت:147000

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید