متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک برای دانلود رایگان این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه-
کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. از عوامل مهم اتخاد رویکردهای
محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی میباشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش
انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز میباشد. این پژوهش متشکل از دو بخش می باشد، در
بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط مطالعه شده می باشد
و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار
گرفته می باشد. برای این مقصود از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388
بهره گیری شده می باشد. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) بهره گیری شده می باشد و
جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی
به مدل باسو اضافه شدهاند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم
تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می- باشند. ارتباط بین ابعاد پنچگانه رقابت و محافظه
کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی مطالعه شده می باشد. سپس با بهره گیری از این ابعاد، متغیر
ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط
حسابداری مطالعه شده می باشد.
آزمون فرضیه‌های اختصاصی بیانگر این می باشد که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه – کاری
مشروط ارتباط معکوس و معنادار هست. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با
محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار می باشد. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه
کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار می باشد. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر
اساس پیشبینیها ارتباط معکوس، اما ضعیف نظاره میشود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین
ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش – گری مالی ارتباط مثبت و معنادار
هست. نتایج بخش دوم پژوهش نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهیهای بلند مدت تامین مالی
میکنند، بر خلاف انتظار، نه در دورهی تامین مالی و نه در دورهی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط
را کاهش نمیدهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی میکنند، مطابق انتظار، هم
در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش
میدهند.
واژه گان کلیدی: ساختارهای رقابتی محصولات؛ ساختارهای تامین مالی؛ محافظه کاری مشروط؛ و انتظارات
باز ار سرمایه
مقدمه :
اطلاعات تأثیر اساسی در عملکرد بازار ها دارد زیرا اغلب تصمیمات مانند تصمیمات سرمایه گذاری در
بازار سرمایه تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبابه صنایع چگونگی تامین مالی و تصمیم گیری در
خصوص سطح افشاری اطلاعات انعطاف پذیر در شرایط اطمینان انجام می گردد .
تعداد صفحه :99

دانلود رایگان متن کامل

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری مالی : ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید