متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  مطالعه چگونگی بهره گیری از روش های تحلیلی و شناسایی اندازه و موردها کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.


 

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

مطالعه چگونگی بهره گیری از روش های تحلیلی و شناسایی اندازه و موردها کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی در ایران با تاکیدی بر موسسات حسابرسی کوچک و متوسط

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
روشهای تحلیلی یکی از روشهای تولید شواهد حسابرسی می باشد که
در فرآیند حسابرسی مستقل مالی مورد بهره گیری قرار می گیرد. محور
اصلی بهره گیری از این روشها مطالعه روابط بین اطلاعات می باشد. بر مبنای
استاندارد حسابرسی مربوطه بهره گیری از این روشها در هر یک از مراحل
فرایند حسابرسی یعنی مراحل برنامه ریزی، آزمون محتوا و مطالعه کلی
، هدف خاص خود را دنبال می کند. لکن بکارگیری این روشها در خارج از
چارچوب قواعد مشخص شده در استاندارد مربوطه و یا عدم بهره گیری از آن
می تواند بطور جدی براثر بخشی (کیفیت) حسابرسی تاثیر گذارد. هدف
اصلی این پژوهش، مطالعه چگونگی بهره گیری از روشهای تحلیلی در فرآیند
حسابرسی مستقل مالی در ایران بود. علاوه بر هدف اصلی، شناسایی
تکنیکهای تحلیلی مورد بهره گیری و اندازه و موردها بهره گیری از روشهای تحلیلی
در آزمون محتوای اقلام متفاوت صورتهای مالی اساسی، از دیگر اهداف مورد
نظر در این پژوهش بودند. اطلاعات لازم جهت شکل گیری بخشیدن به اهداف پژوهش
با بهره گیری از پرسشنامه کتبی جمع آوری گردید و جامعه آماری پژوهش، حسا
برسان مستقل بودند. نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاکی بر آن بود که در شرایط
فعلی، حسابرسان مستقل در هر سه مرحله از فرآیند حسابرسی از روشهای
تحلیلی بهره گیری می نمایند. اما بکارگیری این روشها از دیدگاه آنان از اهمیت
قابل ملاحظه ای برخوردار نیست. همچنین نتایج آزمونهای آماری درخصوص
بهره گیری از انواع تکنیکهای تحلیلی نشان داد که در ایران اندازه بهره گیری از
تکنیکهای تحلیلی پیشرفته همانند تحلیل رگرسیون محدود بوده و از دیدگاه
حسابرسان از پایین ترین درجه اهمیت برخوردارند. در ارتباط با چگونگی بهره گیری از
شواهد تحلیلی در آزمون محتوای اقلام متفاوت صورتهای مالی، نتایج پژوهش بیانگر
آن بود که بهره گیری از ایندسته شواهد در مرحله آزمون محتوا در قالب شواهد اصلی
، بطور نسبی در چارچوب اصول و ضوابط استاندارد صورت نمی گیرد و اعمال این
روشها در این مرحله از فرآیند، با نارسائیهایی همراست، که این امر می تواند کیفیت
حسابرسیهای انجام شده را مخدوش سازد.
در این پژوهش چگونگی بهره گیری از روش های تحلیلی وشناسایی اندازه و موردها کاربرد
آن در حسابرسی مستقل مالی د رایران مورد مطالعه قرار می گیرد .
تعداد صفحه :171
قیمت : شش هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید