متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

با عنوان : ارتباط ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (بیرجند)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی (M.A)

موضوع :

ارتباط ساختارهای ارزشیابی کلاسی با انگیزش پیشرفت

و خودکارآمدی تحصیلی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

چکیده :

محیط  کلاسی و ادراکات ناشی از آن تأثیر مهمی در عملکردها وفرآیندهای تحصیلی دارد وبررسی این گونه روابط برای بهبود فرایند آموزش و یادگیری وپرورش بسیار مهم می باشد.باتوجه به این مسئله،پژوهش حاضرباهدف مطالعه ارتباط ساختارهای ارزشیابی کلاسی باانگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت.برای انجام پژوهش حاضرنمونه­ای به حجم 426 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر مشهد (با میانگین سنی 17 سال) به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردید.ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:پرسشنامه ساختارارزشیابی کلاسی الخروصی،پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و خودکارآمدی تحصیلی مورگان جینکز.طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل
داده­ها از شاخص های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری گردید.یافته های پژوهش نشان داد که ارزشیابی تبحری به تنهایی پیش بینی کننده انگیزش پیشرفت می باشد ونسبت به ارزشیابی عملکردی سهم بیشتری در انگیزش پیشرفت دارد اما ارزشیابی عملکردی به تنهایی توانایی پیش بینی انگیزش پیشرفت را ندارد.ارزشیابی تبحری پیش بینی کننده مستقیم و ارزشیابی عملکردی پیش بینی کننده معکوس خودکارآمدی می باشند و خرده مقیاس های خودکارآمدی به نام های کوشش،استعداد و بافت می توانند به صورت ترکیبی انگیزش پیشرفت را پیش بینی کنند اما خرده مقیاس کوشش سهم بیشتری در انگیزش پیشرفت دارد. با در نظر داشتن نتیجه پژوهش، ساختارهای ارزشیابی کلاسی
می توانندانگیزش پیشرفت و خودکار آمدی تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهند پس در طراحی روش های آموزشی بایستی برنوع ارزشیابی و پیامدهای آن توجه گردد.

واژه های کلیدی:ساختارهای ارزشیابی کلاسی،خودکارآمدی تحصیلی،انگیزش پیشرفت

اظهار مسئله

مطالعه پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته می باشد. در نظریه­های آموزشی انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار می­رود که به تعبیرهای مختلفی مانند انگیزش دانش آموز، انگیزش یادگیری، انگیزش تحصیلی به کار رفته می باشد. هرچند متخصصان همواره در متمایز کردن این اصطلاحات فعالیت­های انجام داده­اند. مانند این که انگیزش یادگیری را به معنای معنادار بودن، ارزشمند بودن کارهای آموزشی برای یادگیرنده تعریف نموده­اند. ایمز (1990) انگیزش یادگیری را با درگیری طولانی مدت و کیفی با یادگیری و تعهد نسبت به فرآیند یادگیری مشخص نموده می باشد. بروفی (1987) انگیزش یادگیری را شایستگی تعریف می­کند. به اعتقاد وی درک شایستگی از طریق تجارب عمومی آموخته می­گردد اما بیشتر توسط مدل سازی، تباین انتظارات و آموزش مستقیم یا اجتماعی شدن از سوی افراد مهم برانگیخته می­گردد.

در روانشناسی می توان انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد (سیف، 1386، ص 230). انگیزش متغیری فرضی می باشد که روان شناسان تربیتی هست و نیست و درجات آن را در دانش­آموزان از راه نظاره رفتار در محیط­های آموزشگاهی یا نمرات درسی اخذ شده استنباط می­کنند (ریو، 2005، ترجمه سید محمدی؛ 1382).

یکی از نخستین انگیزه­هایی که بیش از همه، مورد مطالعه قرار گرفته، نیاز به پیشرفت یا انگیزش پیشرفت می باشد. انگیزه پیشرفت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت­هایی می باشد که موفقیت در آن به کوشش و توانایی فرد وابسته می باشد (اسلاوین، 1389).

نیاز به پیشرفت از ویژگی­های شخصیتی بشر می باشد. محرک او برای انجام کار و حرکت برای رسیدن به اهداف می­باشد (مور، 2010). مورای نیاز به پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و معضلات، کسب قدرت و کوشش در انجام کارهای مشکل تعریف می­کند. ریو در کتاب خود به نقل مک کلند انگیزه پیشرفت را این گونه تعریف می­کند: انگیزه پیشرفت عبارت می باشد از میل به بجای آوردن خوب کارها در مقایسه با معیار برتر. این نیاز افراد را برای جست و جو کردن و رقابت برتر با انگیزه می کند (ریو، 1389). نظریه انگیزه پیشرفت از کارهای هنری موری، مک کلند و اتکینسون سرچشمه گرفته می باشد (عبدخدایی، 1385).

انگیزش در آموزش و پرورش و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی از دیرباز مورد توجه روان شناسان پرورشی قرار داشته می باشد (عبدخدایی و همکاران 1387)و هنگامی که در نظام آموزشی مشکلاتی هم زیرا افت تحصیلی روی می­دهد از انگیزه یادگیرنده به عنوان یکی از علل مهم آن یاد می­گردد (بحرانی، 1384).

در خصوص دانش­آموزان متوسطه، انگیزش تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد با این انگیزه دانش­آموزان محرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف آموزشی یا دست­یابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود پیدا می­کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند (یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388).

اختلال در انگیزش پیشرفت باعث نوعی بدبینی، اضطراب و افسردگی و متعاقباً منجر به افت عملکرد تحصیلی دانش­آموزان می­گردد (عسگری، 1385).

کاهش انگیزش تحصیلی و افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات مهم نظام آموزشی در کشورهای مختلف باعث به هدررفتن بسیاری از منابع می­گردد و زیان­های علمی، فرهنگی، اقتصادی زیادی متوجه دولت­ها و خانواده­ها می­کند (وات و همکاران، 2005).

در مطالعه­ نظریه­های شناختی انگیزش در آموزش و پرورش یکی از مفاهیمی که تأثیر مهمی را اعمال
می­کند مفهوم ادراک توانایی و انگیزش توانش می باشد. ایده­زیربنایی این ساختار انگیزش در مورد توجه دانش­آموز درمورد توانایی عملکرد خویش یا همان مفهوم خودکارآمدی می باشد که زمینه­ساز انگیزش می­باشد و در واقع حوزه انگیزه یک پدیده سه بعدی می باشد که در برگیرنده باورهای شخصی درمورد توانایی انجام فعالیت موردنظر و علت های یا اهداف فرد برای انجام فعالیت و واکنش­های عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می­باشد (یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388).

باورهای خودکارآمدی یکی از راه­هایی می باشد که پژوهشگران انگیزش، باورهای دانش­آموزان درمورد قابلیت­هایشان برای انجام تکالیف مدرسه را مفهوم سازی کرده­اند. در طول دو دهه­ی گذشته خودکار آمدی به عنوان یک رفتار انگیزشی مهم در پژوهش رفتار بشر نمایان شده می باشد. این گونه دریافت شده که درجات بالای خودکارآمدی به سطوح افزایش یافته عملکرد در شماری از تکالیف منجر می­گردد (بندورا، 1997). واژه­ی خودکارآمدی سال­هاست که در کانون توجه روان شناسان پرورشی و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش جای دارد. خودکارآمدی هم زیرا عاملی شناختی- انگیزشی، دارای نقشی پرمایه در پدیدآوری تفاوت­های فردی و جنسیتی در گستره­ی کارکرد تحصیلی می باشد (بندورا، 2001).

خودکارآمدی تحصیلی به گونه مستقیم و غیرمستقیم افزایش آرزوهای تحصیلی و رفتار نوع دوستانه را در پی دارد (بندورا، باربارانلی، کاپرارا و پاستورلی، 1996). خودکارآمدی تحصیلی هم چنین با نتایج تحصیلی مثل نمره­های امتحانات و انگیزش آن­ها ارتباط دارد (پینتریج و دی گروت، 1990 به نقل از پاجاری 2000، ایمز 1984، به نقل از میلتادو 1999، و نیکولز و میلر، 1996 به نقل از میلتادو، 1999)، و قدرت پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی را نیز دارد (کریم زاده، 1380).

از عوامل موثر بر انگیزش افراد، محیط کلاسی می باشد. محیط کلاس و مدرسه، نظام اداره مدرسه و
شیوه­های آموزشی و ارزشیابی معلم، اثرات غیرقابل انکاری بر عملکردهای تحصیلی و فرآیندهای شناختی دارد (آندرمن و میدگلی، 1997). یکی از پیامدهای مهم محیط مدرسه، ادراکات دانش­آموزان می باشد که تأثیر مهمی در انگیزش، شناخت و عملکرد دانش­آموزان دارد. اکلز و ویگفلد (2002) دریافتند که دانش­آموزان دبیرستانی که معلمشان را کنترل کننده­تر ادراک می­کردند و معلمان به آن­ها فرصت تصمیم سازی کمتری می­دادند، سطوح پایین­تری از خودکارآمدی و انگیزش داشتند. ادراکات فعالیت­های مدرسه­ای یا کلاسی، دامنه­ای گسترده از فرآیندها، توجه­ها، باورها شامل ادراک کنترل، طرفداری خودمختاری و خودکارآمدی می باشد (جنتری و همکاران، 2002).

انگیزش دانش­آموزان وابسته به بافت کلاس یا مدرسه می باشد. ساختار کلاس براساس اهداف و ارزش­های معلم شکل می­گیرد اما چگونگی تاثیر آن برانگیزش و عملکرد دانش­آموزان به چگونگی ادراک آنان از ساختار کلاس بستگی دارد. معلم در کلاس با ایجاد ساختار تبحری براهمیت یادگیری و تحول ذهنی تاکید خواهد داشت در حالی که با ایجاد ساختار عملکردی در کلاس تاکید بر گرفتن نمره خوب یا دادن جواب درست خواهد بود. براساس یافته­ها ادراک دانش آموزان از تبحری بودن ساختار کلاس یا پیامدهای مثبت تحصیلی مانند باور به خودکارآمدی زیاد (ولترز، 2004)، و ادراک از عملکردی بودن ساختار کلاس با پیامدهای منفی مرتبط می باشد (میگی واردن، 2001).

ساختار کلاس که نوع ارزشیابی را در خود در برمی­گیرد با بالا بردن و افزایش انگیزش دانش­آموزان در ارتباط می باشد. در یک کلاس با ساختار رقابتی، دانش­آموزانی که توانایی بالا دارند احساس غرور خواهند نمود اما در مورد دانش­آموزانی که توانایی آن­ها کم می باشد اندازه انگیزش کاهش می­یابد. در کلاس با ساختار غیررقابتی، اثرات شکست حتی شکست­هایی که پس از کوشش بسیار اتفاق می­افتد آن چنان ویران­گر نیست. زیرا در این گونه کلاس­ها یادگیری انفرادی را مورد تاکید قرار می­دهند به این ترتیب خودبهبودی از خودکوشی پدید می­آید (گیج و برلاینر، 1373).

ساختار کلاس به عنوان یک میانجی نیرومند از متغیرهای مختلف انگیزشی، همانند پیشایندی برای پیامد­های عملکرد تحصیلی می باشد (دورمان، فریزر و مکروبین، 1997؛ فریزر، 1986؛ هر دو به نقل از مان، 2008).

با در نظر داشتن پژوهش بهرامی و رضوان (1385) در داخل کشور که به مطالعه ارتباط بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اصفهان با ویژگی­های آموزشگاهی آن­ها پرداخته شده می باشد و تحقیقات مشابه خارجی دیگر هم زیرا گرانلاند (1989) و پینتریچ و دی گروت (1990) به تأثیر عوامل آموزشگاهی که یک عامل و عنصر آن ساختارهای کلاس درس می باشد و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر می­باشد توجه شده می باشد. زیرا عوامل آموزشگاهی متفاوتی می­توانند در ایجاد انگیزش تحصیلی موثر باشند مثل اسنادهای دبیران، کلاس درس، سیستم تنبیه و تشویق در مدرسه، روابط عاطفی درون مدرسه، روش تدریس و آراستگی دبیر. این تحقیقات انگیزش به محیط تربیتی ارتباط داده­اند و این ارتباط را می­توان در دلایلی که دانش آموزان برای انجام تکالیف دارند و باورهای دانش آموزان در مورد
توانایی­هایشان برای انجام تکالیف و انتظارات آن­ها از عملکردشان و واکنش­های عاطفی آن­ها جست و جو نمود. با در نظر داشتن اهمیت موضوع انگیزش و نتایج این تحقیقات و نظر به این که مسئله مورد توجه محقق در این پژوهش تاثیر محیط کلاس درس و ساختار ارزشیابی و چگونگی نمره دهی معلمان بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی می­باشد این پژوهش در این راستا صورت گرفته می باشد. و هدف آن روشن کردن تأثیر ساختار کلاس درس ادراک شده توسط دانش آموزان با مجموعه عوامل موثر در فرآیند آموزش مانند انگیزش، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی می­باشد.

تعداد صفحه :108

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان147000

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید