روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه با موضوع: ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال بود جامعه آماری تمام هواداران تیم های لیگ برتر در سال 93-92بودند و نمونه آماری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
معماری و شهرسازی

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز – پایان نامه معماری

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز دانشجو :  استاد راهنما : دکتر مهدی اختر کاوان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری                                                                  06/ 93   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
معماری و شهرسازی

پایان نامه طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا گروه: معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مهندسی معماری(M.A) گرایش: معماری عنوان: طراحی فضای تجاری با تاکید بر تأثیر ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان   استاد راهنما: خانم دکتر میترا غفوریان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل